Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Textens heta ställen

Utnyttja de fem heta platserna

Enligt en gammal anekdot gav en undersökning om hur folk läser texter på webbplatser resultatet att de inte gör det. Det är något överdrivet, men det ligger en del i det. De flesta skummar bara igenom texten.

Det är möjligen frustrerande, men det får vi leva med. Är det då någon mening med att lägga ner arbete på texter, som bara läses till en bråkdel? Är det inte lika bra att ge upp och låta texterna vara utfyllnad mellan bilderna?

De heta platserna blir lästa

Det är precis tvärtom. Just för att så få läser hela texterna är det på de ställen de verkligen läser, som vi har chansen att påverka. Det gäller bara att veta vilka de är och anstränga oss extra där. Där kan vi öka vår konverteringsgrad dramatiskt.

Rubriker

Rubrikerna syns alltid. De flesta börjar med att läsa dessa. Då gäller det att rubrikerna verkligen visar att det finns något läsvärt. Knepet är att skriva rubrikerna först, så att de berättar historien på egen hand. Först därefter fyller man på med texten mellan. Svenskläraren hade rätt. Den där tråkiga dispositionen vi var tvungna att skriva först är den som gör skillnad.

Bildtexter

Det var tidningarna som började med bildtexter. Dessa skulle berätta lite om vad bilden föreställde och dess anknytning till texten. Det visade sig att läsarna började med bildtexterna och lät dem avgöra hur viktig artikeln var. Bildtexter läses av alla och tillmäts stor betydelse. Slösa inte bort denna viktiga möjlighet.  

Första meningar

Nästan alla som skummar en text brukar läsa den första meningen i varje stycke. Det gör den het. Här har du verkligen chansen. Om dina första meningar är tillräckligt bra händer ett av två saker: Antingen fortsätter läsaren med resten och du har fångat ett intresse. Eller så räcker enbart de för att aktivera läsaren direkt.

Först i listan

Den första punkten i punktlistor eller numrerade listor brukar avgöra. Om de träffar rätt fortsätter läsaren kanske med resten. Se till att de första punkterna i dina listor verkligen är övertygande och engagerande.

PS

Har du ett nyhetsbrev eller brukar du kommunicera via e-post? Ett PS i slutet är en garanterat het plats. De används sällan så de syns desto mer när de väl förekommer. Ett PS är den sista chansen du har att påminna om det vikigaste du har att säga. Ofta brukar den som inte läser texten, åtminstone kasta en blick på PS:et.

Det alla dessa fem heta ställen har gemensamt är att de syns tydligt, de är korta och de antas vara representativa för texten i övrigt. De fångar blicken.

Rubrikerna är få och ofta i en annan storlek och med annat utseende än brödtexten. Bildtexter förekommer bara tillsamman med bilder och syns tydligt därför. Första meningar är också få, bara en i varje stycke kan vara först. De avgör om läsare fortsätter med resten. Samma gäller för första punkten i en lista. Ett PS är ensamt och kommer sist.

Skapa intresse

Dessa fem heta platser är din chans att skapa ett intresse för ditt innehåll även hos den som inte läser texten i övrigt. Väl utnyttjade ökar de sannolikheten att besökaren stannar och gör något av det du vill att hon ska göra.

Se över dina texter

Har du inte redan gjort det, är det nu hög tid att se över dina texter och utnyttja de möjligheter som de fem heta platserna erbjuder.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!