Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Avstå besökare

Alla besökare är inte lika värda

Det är nog en av de svåraste sakerna för ett webbteam att inse: alla besökare är inte lika mycket värda. Att många besökare inte är ett dugg intresserade är inte lätt att ta till sig. Vissa besökare och kunder måste man helt enkelt välja bort.

Tomma besökssiffror

När nätet var ungt var det lätt att imponeras av höga besökssiffror. Det var ett konkret bevis på att man hade lyckats och samtidigt lätt för alla att förstå. Särskilt för en misstrogen ledning, som behövde motiv för den dyra investeringen.

Den stora marknaden en illusion

Det är ett av de vanliga misstagen, som webbteam fortfarande gör, att tro att nätet är en enorm marknad. Det finns ju hur många miljoner som helst som har tillgång till Internet. Så där finns en enorm potential till affärer. Riktigt så enkelt är det inte.

Gammaldags massmarknad

Den här tron på den stora marknaden beror på att man är kvar i ett gammaldags massmarknadstänkande. Tron att det är den stora volymen som gör det och ju fler man kan nå desto bättre är det. Det leder till en del felslut, som märks på nätplatsen.

Enkelt att publicera

Tycker man att det gäller att nå så många som möjligt, gör man det lätt för sig. Då blir alla beslut som gäller vad som ska publiceras enkla. Det är bara att lägga upp allt. Det finns alltid någon som säger att detta och detta måste vi ha.

Alla är ingen

Egentligen är det inget nytt. Väldigt lite på nätet är nytt i någon egentlig bemärkelse, det gäller bara att få syn på det. Här gäller en gammal insikt, som erfarna affärsmän alltid har haft: om alla betraktas som kunder är ingen det.

Allt är inte viktigt

Om allt som läggs upp på nätplatsen anses som nyttigt är inget viktigt. Ju mer du lägger upp på din plats desto mer innehållslös blir den. Den blir allt mer svårhanterlig och allt mer oanvändbar för dina besökare.

Tvinga inte besökaren att fundera

Med varje ny funktion du vill lägga dit i avsikt att underlätta för några, försvårar du för andra. Varje nytt dokument, ny länk, nytt menyval ökar komplexiteten och tvingar besökarna att välja bort allt mer. Besökare, som är otåliga redan när de kommer, tvingas att fundera över ännu mer material.

De svåra besluten

Det är svåra beslut som måste fattas. Vad är viktigt att ta med? Vad måste vi ta bort? Vilka besökare är viktiga? Vilka ska vi inte bry oss om? Vad vill våra viktigaste besökare ha? Vad ska vi göra för att underlätta för dem? Vad kan vi inte underlätta? Osv.

Antingen gör du jobbet eller besökaren

Det finns en enkel tumregel här. Ju lättare vi gör det för oss själva och vårt webbteam, desto svårare gör vi det för besökarna. Det finns inga genvägar. Vi måste välja. Antingen gör vi jobbet själva eller tvingar besökarna till det. Då vet vi hur det går.

Fel självbild

Den här oviljan hos många webbteam, att inte vilja prioritera mellan besökarna, tror jag beror på en felaktig självbild. De ser sig inte som säljare. De anser tvärtom att de arbetar med marknadsföring. Och då är det ju naturligt att försöka nå så många som möjligt. För nätet är ju som sagt, stort.

Nätplatsen säljverktyg

Det är en seglivad uppfattning att nätplatsen är ett instrument för marknadsföring. Det är den inte. Den är ett säljverktyg. Och varje erfaren säljare vet att man måste underlätta för köparen att ta sitt beslut. Allt som står i vägen bara krånglar till det.

Nätet stort som en bildskärm

Nätet må vara stort men du ser bara en bildskärm. Det är vad dina besökare också ser. Det är den begränsade yta du har att spela med. Allt som klottrar ner den förvirrar, distraherar och avleder besökaren från det egentliga ärendet.

Koncentrera dig

Alla besökare är inte värda att ta hänsyn till. Koncentrera dina ansträngningar på de besökare som kan konverteras till kunder. Begränsa dina tjänster till det som verkligen gör nytta för dessa. Vilka är de och vad vill de? Det är din verkliga uppgift.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!