Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Curlingstrategin

Gör det lätt för besökaren

Nätplatsen är en enda stor självbetjäningsbutik. Det är en butik helt utan personal där dina besökare är utlämnade åt sig själva. Då gäller det att platsen gör det lätt för dem att uppfylla sina önskemål. Din uppgift är att se till att det sker.

Framgång på besökarens villkor

Det bästa sättet att få nöjda kunder är att se och uppfylla deras behov och önskemål. På deras villkor. Det är så en bra nätplats ska fungera och det är precis så som framgångsrika nätföretag har insett att man måste göra.

Kundgenererad utveckling

Makten över marknaden håller på att tas över av kunder och besökare. Framväxten av sociala forum och platser med CGM, kundgenererat, innehåll är bara symptom på denna utveckling. Affärer som inte sker på kundens villkor blir inte av. De företag som inte ser denna utveckling lever farligt.

Kunder och klienter som de andra

Det vanliga är att företag och organisationer är slutna enheter som ser kunder och klienter som några som finns därute. De ser kunder och klienter som "de andra". Dessa andra gäller det sedan att kommunicera med, locka till sig eller övertyga om något.

Felsyn stöter bort

Den här synen på kunderna, som de andra, syns i deras nätplatser. Dessa ser ut som broschyrer, snygga och påkostade och gjorda för att imponera. Det är svårt att se något syfte med dem. De här företagen betalar dyrt för att stöta bort kunder.

Nätplatsen visar företagskulturen

Ett webbteam är ingen isolerad grupp i företaget. De är en del av företagskulturen och dess medlemmar har ofta även andra uppgifter. Det betyder att ett företags nätplats avspeglar den allmänna synen på kunder i organisationen.

Prylar och envägskommunikation

En del webbteam, ofta på IT-företag, är teknikfixerade och letar efter nya och spännande saker att lägga till på nätplatsen. Andra är mer inriktade på kommunikation, kanske för att någon från marknadsavdelningen är med i gruppen. De vill kommunicera ett budskap till besökarna, inte lyssna på dem.

Spännande medium och ny design

Några är besatta av design och branding. De anser att nätet är ett nytt och spännande medium för att testa nya former av reklam och varumärkesbyggande. De tröttnar ofta och vill ständigt ha ett nytt och fräscht utseende. Gärna en fräck Flash-introduktion.

Isolerat webbteam

Den här typen av traditionellt tänkande företag har ofta höga murar mellan avdelningarna. Kunderna tas om hand av Kundservice och nätplatsen av webbteamet. Tanken att webbteamet skulle träffa levande kunder är dem främmande.

Serviceinriktad nätplats kräver bra kultur

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, för ett webbteam att ensamt skapa en serviceinriktad nätplats, som tar besökarna på allvar, utan att ha företaget med sig. Det krävs en utåtriktad företagskultur och en ledning som förstår vad det handlar om.

Lyhörda för besökaren

Framgångsrika nätplatser utmärks av webbteam, som är lyhörda för vad kunder och besökare vill. Deras medlemmar kommunicerar ständigt med besökare via e-post, i bloggar och andra sociala forum och även i direkta samtal. All ansträngning läggs på att förstå besökarna.

Beredda på konflikter

Alla åtgärder på nätplatsen, alla nya inslag har det enda uttalade syftet att underlätta för besökarna. Inget läggs dit bara för att det är fräckt eller för att någon tycker att det borde finnas där. Fokus ligger helt på besökarna. Dessa team är beredda att ta konflikter med andra i företaget för detta ändamål.

Komplex värld

Vi lever i en komplex värld. De företag som vill göra affärer med oss har ett val. Antingen tar de på sig besväret att skapa en nätplats, som gör det lätt för oss. Eller så gör de det lätt för sig själva och skapar en nätplats som krånglar till det för oss.

Auktoritära företag kräver anpassning

Det finns alltför många företag och myndigheter kvar som lever i en gammal auktoritär syn på världen. Där måste vi stå i kö, fylla i konstiga formulär och göra obegripliga val i långa telefonmenyer för att komma åt deras tjänster. Vi måste anpassa oss till dem.

Moderna företag anpassar sig

Moderna företag och organisationer vänder på begreppen och tar på sig själva allt krångel och gör allt för att underlätta för oss kunder och klienter. Deras nätplatser är under av enkelhet. Det är den enda vägen till framgång, både på nätet och annars.

Polera banan för din besökare

Curlingstrategin är den enda hållbara. Polera banan framför dina besökare, se till att de kan göra det de har kommit för att göra så enkelt som möjligt. Det är du som betjänar dina besökare. Det är det enda sättet att få dem nöjda. Allt annat är underordnat.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!