Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Led besökaren rätt

Höj konverteringsgraden

Ofta stöter jag på annars väldisponerade och väl genomtänkta webbplatser men med lösa och ofokuserade texter. Det är som om man tror att det räcker med att skriva lite allmänt om företaget och produkterna. Och det på ett sätt som förutsätter att besökaren vet vad det handlar om.  

Vi tror gärna att våra läsare förstår saker på samma sätt som vi. "Det här är ju så självklart att vi inte behöver förklara". Tänker vi och går vidare. Tyvärr fungerar det inte så. Underskatta inte din läsares intelligens men tro inte att hon vet det du vet.

Led besökaren rätt

Om vi vill öka konverteringsgraden, dvs få fler besökare att bli kunder eller vad det nu är vi vill måste vi leda dem rätt och peka på de möjligheter vi erbjuder. Det är ju vi som vet vad som finns.

Två avgörande frågor

För att klara det måste vi svara på två avgörande frågor. Frågor som påverkar allt på webbplatsen, från formgivning och disposition till rubriker, texter, länkar etc. Det är svåra frågor som inte går att automatisera. Tekniken erbjuder ingen genväg.

Vad vill besökaren och vad vill du?

Vi måste veta vem hon är för att förstå vad hon önskar. Men innan vi skriver ett enda ord måste vi bestämma oss för vad vi själva vill. Vad vill vi att besökaren ska göra när hon har läst texten?

Det kan vara att köpa något, beställa mer information, ta kontakt, prenumerera på vårt nyhetsbrev etc. Varje önskad aktivitet kräver sitt sätt att skriva. Vi måste bestämma oss för vilken av alla tänkbara handlingar som vi helst vill att besökaren ska göra.

Verbala ledtrådar

Nästa steg är att lägga in verbala "skyltar" så att besökaren förstår vad som förväntas av henne när hon har läst texten. Genom att lämna sådana verbala ledtrådar hjälper du henne att komma på att det är just det hon vill göra.

Om du till exempel vill att hon ska hämta din nya broschyr i PDF-format för att läsa mer, bör du lägga in fraser som uppmanar till det. Fraser av typen "läs mer om ... i vår intressanta broschyr" eller "hämta vår bok om detta" i den löpande texten. Står det sedan att "i vår bok har vi sammanställt allt du behöver veta" och att är den gratis och enkelt kan laddas ner som PDF-fil börjar hon snart leta efter länken.

Med diskreta men tydliga uppmaningar att göra något börjar besökaren snart att göra det du vill. Då gäller det att vara tydlig med att tala om var och hur hon ska göra det.

Det är du som regisserar

Din uppgift är inte olik filmregissörens. Regissören ska motivera och uppmuntra aktörerna och få dem att känna sig viktiga. Hon ska dessutom förstå deras känslor och hur de upplever situationen. Sedan när alla är mogna för handling ska hon få dem att göra som hon vill.

Uppmana till handling

Skriv din text så att du guidar dina besökare åt rätt håll. Peka på de möjligheter du ger dem och uppmana till handling.

Ge texten en klar riktning

När du väl har gett din text ett tydligt fokus, bestämt ett mål och uppmanar till till handling i enlighet med detta, börjar din text att konvertera dina besökare till kunder.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!