Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Den stora revolutionen

En bra början

När jag i mitten på 90-talet höll mitt första seminarium om Internetmarknadsföring, för några företagare och kommunalpolitiker i Småland, gällde det mest att berätta vad Internet var. Frågorna jag fick var av typen: "vad ska man ha det till?". När jag nu ser mig om kan jag konstatera att väldigt mycket har hänt sedan dess.

Revolutioner tar tid

Vi som är mitt uppe i det kan ibland tycka att saker och ting går för långsamt. Men om man betänker att det vi upplever är inget mindre än en revolution i vårt sätt att se på världen och vår roll i den, måste vi förstå att det inte är så. Verkliga revolutioner tar tid.

Stora organisationer långsamma

Det är bara att inse att stora företag och organisationer har svårt att ta till sig genomgripande förändringar i omvärlden. Vi får nog räkna med att det tar ytterligare femton år innan de stora företagen och organisationerna fullt ut har anpassat sig till och insett nätets möjligheter.

Genomgripande konsekvenser

Femton år i mänsklighetens historia är knappt ett ögonblick. Det vi står inför är en genomgripande förändring, som kommer att få långt större konsekvenser för mänskligheten än boktryckarkonsten fick. Så lite ödmjukhet kanske är på sin plats.

Lätt att bli otålig

Det är lätt att i tanken flyga iväg lite för långt. Vi som funderar mycket på nätet och dess möjligheter, ser enkelt vad som kan göras och vilken potential som finns. Då är det lätt att bli otålig och tycka att alla andra är tröga. Men låt oss i stället se vad som redan gjorts.

Ny teknik används som gammal

När en ny teknik ersätter, åtminstone delvis, en äldre tenderar vi att använda den nya tekniken på det gamla sättet. De första bilarna såg ut som hästdroskor med motor. Det tar lång tid innan den nya tekniken börjar användas efter sina egna förutsättningar. Vi säger fortfarande, efter hundra år, hästkrafter om bilens effekt.

Hemsida som broschyr

Så är det med Internet också. De första nätplatserna var enkla broschyrer. Faktiskt gick det till så att en byrå som fick i uppdrag att göra en "hemsida" bad att få se företagets broschyrer. Det var bara några år sedan.

Mycket har hänt

Se på din organisations nätplats nu och jämför med hur den såg ut för några år sedan. Vad innehöll den? Vad ansågs vara viktigt? Vad tyckte ledningen att den skulle användas till. Var de ens intresserade av den? Nog har det hänt mycket.

Affärskritiskt verktyg

Nätplatsen har på kort tid utvecklats från att ha varit något som i bästa fall var bra att ha eller något som "alla andra har och därför måste även vi ha en" till ett affärskritiskt verktyg, som genererar värde åt organisationen. Även om organisationen inte själv förstår det ännu.

Nya utvecklingslinjer

Med tanke på detta har vi som yrkesmässigt håller på med nätet faktiskt åstadkommit en hel del. Och det har uppstått massor av nya utvecklingslinjer som vi bara ser början på. Här är några:

Plus en mängd annat som vi ännu inte ens kan ana vad det är.

Mycket återstår

Men mycket återstår att göra. Särskilt för dem som ansvarar för sina organisationers eller företags nätplatser. Bland de viktigaste uppgifterna är fortfarande att göra ledningar och chefer medvetna om vad som är på gång. Få dem att inse nätplatsens betydelse.

Ledningarna långsammast

Det är en generationsfråga. De som sitter i styrelser och ledningar idag har inte vuxit upp med nätet. De är de som använder sina organisationers intranät minst och de tittar sällan på den egna nätplatsen, om de inte har den som startsida förstås.

Påverka din ledning

Du måste diskret påverka din ledning och få den medveten om vad nätet och nätplatsen betyder. Annars riskerar du att få hantera orealistiska förväntningar om vad man kan göra. Något som en i ledningen hört av någon på golfbanan.

Nytta för kunder och klienter

Med din nätplats skapar du nytta för kunder, klienter, företaget och organisationen. Visa det för ledningen, visa siffror på vad den faktiskt betyder för kunder och klienter. Visa vad du har åstadkommit. Det är inget mindre än storverk.

Var stolt

Internet har knappt börjat. Vi som arbetar med nätet är med om något stort i mänsklighetens historia. Det kanske är dags att inför det nya året och dess utmaningar att sträcka lite på sig och vara stolt över vad som redan åstadkommits.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!