Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Tänk nät - inte plats

Nätet är organisationen - inte platsen

Allt oftare dyker det upp kampanjer på nätet mot företag som missköter sig. Det är lätt för en missnöjd kund att starta ett upprop på ett forum och snabbt få med sig andra. Hur företagen hanterar detta avgör deras överlevnad. Kunderna visar sin makt.

Avgränsade organisationer

Traditionella företag och organisationer är avgränsade och därmed avvisande. Företagen brukar finnas i särskilda, ofta bevakade, byggnader. I dessa kan ledningar och medarbetare ha möten och arbeta i konferensrum och kontor. Alla andra är utestängda.

Företagscentrerade nätplatser

Den här inställningen till organisationsformer som slutna enheter med ett uttalat vi och dom-tänkande tar de flesta företag med sig ut på nätet. Därav alla dessa företagscentrerade nätplatser där vi kan ta del av ledningars visioner, Vd:ars visdomsord och annat nyttigt.

Organisationer drar resurser

Det är lätt att förstå denna fastlåsning vid traditionella former för organisationer. De har kostat stora resurser och ansträngningar att bygga upp. Och de kräver kunskaper och ännu mer resurser för att upprätthålla. Det är mätbart och redovisningsbart. Det är bekvämt och överskådligt.

Mätbara nätplatser

Det är också förståeligt att den grupp inom organisationen som får ansvaret för nätplatsen också vill ha det så. Mätbart och redovisningsbart. Därför att det gör det lättare att diskutera mål och resultat med ledningen och andra. Alla förstår siffror, i alla fall om de är på väg upp eller ned.

Nätplatsen ingen filial

Men det är ett stort misstag, som traditionella företag ofta gör, att de betraktar nätplatsen som en sorts virtuell filial till företaget. Det är ett misstag som kan leda till avsevärd skada om man inte ser upp. Nätet håller på att ändra maktbalansen mellan företagen och deras kunder.

Okända krafter

Att ha en nätplats innebär att utsätta sig för krafter man inte kan kontrollera eller ens veta om vilka de är. Nätet tillhandahåller nu alla de verktyg som förr var reserverade för företag med stora resurser. Nu vet vi inte vilka som kommer att använda sig av dem.

Anden i flaska är ute

Med hjälp av program som Skype kan nu vilken grupp som helst ordna en global videokonferens. På Facebook kan vem som helst snabbt göra ett upprop. Och om censuren slår till, uppstår det alternativa forum. Anden i flaskan är ute.

Spontana organisationer

Nu kan allt fler vanliga människor skapa egna organisationer. Och de gör det med egna nätplatser, på Facebook, Wikipedia, MySpace och på liknande platser. Och fler tillkommer hela tiden. Detta är helt nya former för samarbete, som inte var möjliga före Internet.

Traditionella företag hänger inte med

De traditionella organisationerna är överrumplade. De gillar inte vad de ser och de är inte förberedda. Det går för fort för dem. De är vana vid att ha projektplaner och genomarbetade strategier för att möta nya hot och möjligheter.

En ny värld

Offentliga organisationer vill ha verksamhetsplaner och riktlinjer. De vill kunna ge direktiv. Företag vill ha tid på sig att tillsätta projekt- och analysgrupper. De vill ha fokusgrupper, samla statistik och göra omvärldsanalyser. Men världen är sig inte lik.

Inga kurser i att hantera besökare

Det finns inget i dessa organisationer som förbereder medarbetarna på den miljö som nätet utgör. Det finns ingen utbildning i att hantera besökare på nätplatserna. Det finns inga kurser i hur man bemöter felaktiga blogginlägg eller rättar en felaktig uppgift i Wikipedia.

Hot mot företags existens

Skadorna kan bli stora och till och med hota företagens existens. En missnöjd kund kan skriva ett inlägg som fångas upp av andra och det hela kan utvecklas till en spontan kampanj mot företaget. Detta är ingen dystopi. Det händer redan.

Smarta företag är med

Det gäller för företagen att försöka förstå vad som är på gång och redan nu tänka igenom hur man ska hantera det. Det finns faktiskt företag som har insett faran och avdelat medarbetar som på heltid bevakar olika forum och bloggar för att se vad som sägs på dessa. Och vid behov gå in och bemöta fördomar eller delta i diskussioner.

Var med där du diskuteras

En nätplats är inget självändamål. Den är utsatt för besökarnas och kundernas godtycke och det är inte säkert att de tycker att den är det viktigaste som finns. Om dina tjänster eller produkter diskuteras någon annan stans är det där du ska vara med och delta.

Resultat det enda som räknas

För vad är det som räknas som framgång? Höga besökssiffror eller verkliga resultat? Många frustrerade besökare eller nöjda kunder, som talar väl om dig? Det är inte vad du bygger eller platsen du gör det på som är det viktiga. Det viktiga är att vara med och öppen för att andra också är det. Nätet är öppet.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!