Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Gränslös text

Nätrevolutionen

Skrivkonsten och boktryckarkonsten innebar stora förändringar i vår syn på oss själva och våra relationer. Alla stora uppfinningar förändrar samhällen i grunden. Det gäller även internet. Nätet innebär den kanske största revolutionen hittills i vår historia.

Skadlig skrivkonst

Skrivkonsten bemöttes med misstro i början. Många lärda ansåg att den var skadlig eftersom eleverna inte längre ansåg att de behövde lära sig något utantill längre. Det var ju bara att skriva ner det man ville spara.

Lagra kunskap

Skrivkonsten och böckerna innebar ett sätt att lagra kunskap utanför den mänskliga hjärnan. Därmed kunde den förmedlas över stora avstånd i tid och rum. Det är en hisnande känsla att läsa två tusen år gamla grekiska dramer och känna igen sig.

Nya tänkesätt

Konsten att trycka böcker gav också nya sätt att tänka. För första gången fick vi identiska varor i massupplaga. Där startade den moderna kapitalismen. Dessutom kunde nu en skribent formulera privata tankar och göra dessa offentliga. Det påverkade synen på hur vi uppfattar oss själva och vad en människa är.

Ny syn på oss själva

Nu håller nätet på att revolutionera våra samhällen och på hur vi ser oss själva. Det kan vara intressant att reflektera lite över vad det är som händer. Liksom alla verkliga revolutioner pågår den i bakgrunden. Det är inte säkert att vi som är mitt uppe i det märker det mest.

Frigjord kunskap

Den största förändringen ligger i hur vi lagrar och distribuerar kunskap. Kunskap ligger inte längre bunden i böcker. Nätet har frigjort tanken från dess materiella bas. Visst, servrar och kablar är materiella, men de låser inte innehållet.

Nättext radikalt annorlunda

Det böckerna och nätet har gemensamt är texten. Det ligger en stor risk i att vi ser likheter mer än skillnader. Det enda gemensamma tryckt text och nättext har är strängt taget att de består av bokstäver. Allt annat är radikalt annorlunda.

De viktigaste skillnaderna

Gränslösa texter

En tryckt text har en början och ett slut. Den är ett stycke avslutat innehåll. Nätet är gränslöst: det består av länkar som leder läsaren vidare till nästa text med nya länkar osv. En nättext har inget slut.

Användbarhet det enda som duger

En trycksak är till sin natur utåtriktad. Den har ett budskap och måste kunna klara sig på egen hand. En nätplats däremot har besökare som vet varför de kommer. De behöver inte all information och alla förklaringar. De kräver bara att platsen är användbar och enkel och de struntar i designfinesser.

Att bli funnen

En trycksak försöker finna sin målgrupp. Det är traditionell marknadsföring. På nätet är det kunderna som försöker finna det intressanta. Det gäller att bli funnen. Då duger det inte att skriva smarta reklamtexter med ord som ingen använder. Då är det ingen som hittar dem.

Nättexten en process

Trycksaken är ett projekt. När den är färdig och publicerad är projektet avslutat. På nätet börjar processen när texten är uppe. Den blir kommenterad och länkad till om den är intressant för andra. Det är ett stort misstag att bara låta texten vara. Den måste bevakas och redigeras efter behov. Och tas bort när den är inaktuell.

Besökaren bestämmer

På nätet är det läsaren, besökaren och kunden som bestämmer. Hon rör sig obehindrat mellan platserna, följer de länkar som intresserar och stannar där hon vill. Ingen kan styra hennes beteende i önskad riktning. På nätet går det inte att väcka uppmärksamhet, påverka, störa eller locka på avvägar.

Nätet handlar om vad besökarna vill. Inte om vad organisationer och företag vill. Konsekvenserna av detta skifte är oöverskådliga.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!