Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Om marknadsföring

och marknadsföring

Massor av webbstrateger och nätmarknadsförare kämpar hårt med att försöka finna metoder för fungerande marknadsföring på nätet. Det går trögt. Därtill kommer problemet att få betalt för innehåll. Men kampen är lönlös. Det går inte att marknadsföra på nätet.

Allt fler människor använder sig av nätet för att handla och uträtta andra vardagliga ärenden. Och med allt fler som får tillgång till bredband blir de allt mer erfarna. Det borde ju vara en gyllene marknadsplats för alla sorters affärer.

Men i denna nya miljö börjar begreppet marknadsföring kännas allt mer gammaldags och förknippat med tiden före nätet. Så låt oss titta närmare på detta och försöka reda ut begreppen.

Marknadsföring handlar bokstavligen om att föra ut något, en vara eller en tjänst, på marknaden. Det handlar om att finna nya kunder eller klienter. Det förutsätter tillgång till ett medium. Och ska man kommunicera med en massmarknad krävs ett massmedium.

Men nätet är inte ett massmedium i någon traditionell betydelse. Syftet med ett massmedium är att föra ut samma budskap till en bred publik. Försök överföra den tankefiguren på nätet. Där finns ingen masspublik som tar emot budskap.

Både marknadsföring och massmedium antyder en riktning. Det finns en avsändare med ett budskap som ska nå så många mottagare som möjligt. Men det skorrar ordentligt här. Vilken riktning har nätet? Vem är sändare och vem är mottagare?

De här begreppen riktning och budskap har tydliga betydelser i ett gammalt medium som TV. Där finns avsändare och mottagare. Men de blir bara förvirrande när de förs över till nätet. Nätet har ju lika många riktningar som användare.

Ett massmedium kräver också en viss grad av samtidighet. Program på TV ses samtidigt av målgruppen och tidningen läses vanligen på samma dag den kommer ut. Men begreppet samtidighet har ingen mening på nätet. Där är allt både blixtsnabbt och långdraget på en gång.

Det är för övrigt intressant att se hur TV-bolagen just nu håller på att ta död på sig själva genom att avhända sig sin största fördel, samtidigheten, och lägga ut allt fler program på nätet. Det som går att se när som helst blir inte sett alls.

Att föra ut budskap genom ett massmedium bygger också på en annan förutsättning. Avbrott. Mottagaren måste förmås att avbryta det hon håller på med för att kunna ta till sig budskapet. Det är här vi ser den verkliga skillnaden mellan traditionell marknadsföring och nätet.

Är det något besökarna på en nätplats avskyr är det krångel och slöseri med tiden. Vi bortser från allt som inte har med vårt ärende att göra. Vi har vant oss vid att inte längre se annonser på de platser vi besöker. Och vi avskyr överraskningar och oväntade element som dyker upp.

Det är enkelt. Traditionell marknadsföring bygger på avbrott och pockande på uppmärksamhet. Nätet innebär avskildhet och koncentration på en sak i taget. Vi är ensamma på nätet, vi har inte tid med strunt och vi vill få saker gjorda.

Det betyder inte att det inte går att bedriva kommersiell verksamhet på nätet. Tvärtom, nu öppnar sig förut helt oanade möjligheter. Det gäller bara att vända på invanda begrepp. Sluta att prata själv och börja lyssna på besökarna istället.

Uppkomsten av sociala media visar detta tydligt. Den enda chansen företagen har i den miljön är att tålmodigt lyssna och lära. Det kommer att ta lång tid och det finns inga genvägar. Hur många experter på social marknadsföring man än konsulterar.

En nätplats är som en stor självbetjäningsbutik. Där hjälper det inte att ställa upp en massa skyltar som står i vägen. Det enda rätta är att försöka ta reda på hur kunderna vill ha det och göra det så enkelt som möjligt att handla. Då kan det lossna.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!