Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Nätplatsen ett fönster

Avslöjande inblick

Ett företags eller en organisations nätplats avslöjar mer än man tror. De kunder och besökare som nu använder nätet är medvetna och reagerar på vad de ser. Nätplatsen är ett fönster rätt in i organisationen. Då gäller det att synen är trevlig.

Snygg bild avstötande

Ett stort företag gjorde en intressant upptäckt. Varje gång de placerade en typisk reklambild på en leende och snygg modell på en sida steg antalet besökare som vände direkt dramatiskt. Och tvärtom, när de tog bort bilden stannade besökarna längre.

Besökaren har inte tid med reklam

Förbryllade beslöt man sig för att ta reda på varför. Man gjorde en användarundersökning och intervjuade besökare. Det vanligaste svaret var i koncentrat: "jag har ett ärende, en sån där bild signalerar reklam, det har jag inte tid med".

Bra sida underlättar för besökaren

Det är förmodligen inget fel på sidans innehåll. Bevisligen har många besökare ärende dit och vill utföra detta enkelt och snabbt. Allt som står ivägen uppfattas som störande. Det element som företaget trodde förstärkte budskapet, verkade i motsatt riktning. Det stötte bort besökare.

Besökare inte mottagliga för reklam

Av det här exemplet kan vi dra många intressanta slutsatser. En är den uppenbara. Besökarna är målmedvetna, kritiska och otåliga. Vi har en ny typ av kunder som inte längre går på allmänna reklambudskap och omedelbart avvisar alla försök till påverkan.

Vad man visar avslöjar vad man tänker

En annan intressant sak att fundera över är vad detta säger om företaget. Det är alldeles uppenbart att det som företaget eller organisationen väljer att visa upp på nätplatsen säger en hel del om hur man resonerar. Eller i vissa fall inte resonerar.

Maktkamp inom organisationer

Inom de flesta företag och organisationer pågår en maktkamp, en konkurrens om inflytande och resurser. Varje avdelning som har en egen budget bevakar självklart sitt revir. Ingen avdelningschef vill höra att hans eller hennes avdelning är en belastning.

Nätplatsen speglar intern maktkamp

Nätplatsen avspeglar denna interna kamp om inflytande. Varje kund ska räknas någon avdelning till godo, även de kunder som kommer via nätet. Då gäller det att kunna visa att nätplatsen levererar de kunder man själv vill tillgodoräkna sig.

Marknadsavdelningen köper reklam

På de företag där marknadsavdelningen har stort inflytande kommer nätplatsen att se ut som en typisk reklamprodukt. Därför att det är så en vanlig marknadsavdelning fungerar. De tänker i budskap som ska förmedlas till marknaden. Vilket resulterar i vackra bilder på modeller och i flashiga rubriker.

Ledningen vill visa sig stark

Företag med starka ledningar tenderar att tänka strategiskt. De ser sig som fästningar på det slagfält de kallar marknaden. De är offensiva och de erövrar marknadsandelar i konkurrens med andra fästningar. Sådana företag är slutna och självtillräckliga.

VD står i vägen

Där har ledningen bestämt vad som ska visas på nätet. Ofta möts man på deras nätplatser av en bild på företagets VD, som berättar om sina visioner och hur bra man är på det ena eller andra. Det är som om man placerat VD:ns bord i receptionen och tvingar kunderna att kliva över det för att komma in.

Menyn kan visa hackordningen

Mera subtila maktkamper kan avläsas i hur man har valt att kategorisera sina produkter eller tjänster. Har reklamation fått med ett menyval eller är man överkörd av andra mer högljudda avdelningar? Är menyvalen anpassade efter organisationen eller har man tagit reda på hur besökarna faktiskt vill ha det?

Avslöjande Om oss-sida

En sida som verkligen avslöjar organisationens väsen är den viktiga, men alltför ofta förbisedda "om oss"-sidan. Där riskerar man att göra bort sig ordentligt. De besökare som tar sig till "om oss"-sidan är genuint intresserade och på väg att skapa en relation med företaget. Det är rent tjänstefel att missa detta.

Om oss-sidan början på en relation

De företag som inser det möter naturligtvis besökaren med ett allvarligt menat försök att bygga vidare på denna relation. Man presenterar sig på ett seriöst och intressant sätt. De företag som inget förstår slänger dit lite vision, ännu en bild på VD och några länkar till marknadsavdelningens pressreleaser.

Bra nätplats går inte att köpa

Moderna organisationer som förstår de nya villkoren, och som vet att det inte går att köpa sig en bättre bild, har öppna och inkluderande nätplatser. Dessa är centrerade kring besökaren och hennes behov, inte det egna behovet av att visa upp sig.

Ärlighet mer än resurser

En bra och välfungerande nätplats är mer en fråga om ärlighet än om resurser. På nätet är det besökarna som bestämmer och de går inte att lura. De ser rakt in i organisationen. Och vad de ser avgör hur de reagerar. Det är i sanning nya tider nu.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!