Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Konvertera besökare

Lär av din lokala bensinmack

Jag har sällan sett någon lämna en bensinmack utan att köpa något. Och jag menar inte bara bensin. Med en konverteringsgrad på under två procent för de allra flesta webbplatser har man som webbansvarig anledning att vara avundsjuk

Vad gör de rätt och vad gör vi fel?

Ok, jag vet. Våra besökare kan lämna oss med ett enkelt klick. Det är lite besvärligare att lämna en bensinmack. Men jag tror inte att det är hela förklaringen. Den som gör sig besväret att avbryta sin färd, lämna vägen och köra in på en mack har en klar uppfattning av vad hon vill ha och vet att det finns där. Ingen kör in på en mack bara för att titta.

Alla har ett syfte med besöket

Gäller inte det webbplatser också? Ingen bara råkar komma in. Våra besökare har gjort sig besvär att leta upp oss och har ett syfte med besöket. Ändå lämnar de allra flesta platsen utan att ha gjort något av det vi ville. Ofta nog för att aldrig mer återkomma.

Vi köper när vi behöver något. Den som kör av motorvägen till en bensinstation har ett behov. Det kan vara något att dricka, äta eller läsa till stökiga barn i baksätet eller bara en toalett. Rent av tanka.

När behovet uppstår spanar vi längs vägen efter ett ställe som kan uppfylla det. Sökbegreppen kan vara lågt bensinpris, en glasskylt, en restaurangskylt eller liknande. Med en snabb blick avgör vi sedan om stationen verkar svara mot behovet. Annars kör vi vidare.

Är det inte så webben fungerar? De flesta besökare avgör med en snabb blick om webbplatsen svarar mot behovet. Rätt eller fel, det är besökaren som bestämmer.

Lär känna dina besökare

Det enda sättet att få en besökare att stanna är att motsvara behovet och helst överträffa förväntningarna. För att klara detta måste man lära känna besökaren. Vem är hon ? Vad har hon för behov och intressen? Vad väntar hon sig? Hur tänker hon? Hur ska vi möta behovet? Hur ska sidorna utformas och texterna skrivas för att hon ska stanna och köpa något? Eller vad det nu är vi vill att hon ska göra.

Sökmotorerna är våra motorvägar

Sökbegreppen och sökfraserna är våra skyltar. De som får besökaren att svänga av motorvägen och komma in på webbplatsen. Då gäller det att innehållet svarar mot behovet om hon inte frustrerad och besviken ska klicka sig någon annanstans.

Titta i loggfilen. Andelen besökare som har stannat kortare än 30 sekunder hör till denna skara och är skrämmande stor. Om du räknar bort dom så får du en mer realistisk besöksstatistik.

Relevanta sökfraser

Lär av bensinmackens skyltning och använd relevanta sökbegrepp. Bra sökfraser är helt avgörande för kvaliteten på besökstrafiken. Och därmed för dina chanser att få kunder.

Om du till exempel säljer exklusiva smycken är enbart ordet "smycken" inte det lämpligaste ordet. Du kanske får många besökare men få köpare eftersom de flesta söker efter billiga smycken. Fraserna "vackra smycken" eller "romantiska smycken" är bättre.

Var lokal

Om du inte säljer över hela världen är det lika bra att vara lokal. Använd ortnamn och lokala varianter på uttryck och begrepp i dina sökfraser.

Underlätta - och sälj mer

Det är lätt att betala för bensinen på en bensinmack. Man behöver inte ens gå in i butiken. Den som ändå gör det möts av en butik som helt är utformad för att sälja mer än bara bensin. Hur gör vi detta på webbplatsen?

Gör det enkelt

Det ska vara enkelt att göra saker. 75 % av alla kundvagnar på webbhandelsplatser överges därför att betalningen upplevs som krånglig. Där försvinner stora inkomster.

Underlätta merförsäljning

Hur presenterar du dina övriga varor och tjänster? Är dina sidor och texter så utformade att besökaren förstår att du även erbjuder annat som hon har nytta av? Se på Amazon hur de snabbt visar vad andra kunder i samma situation har köpt.

Samarbeta med andra webbplatser

Glöm inte att du säljer genom att i första hand tillfredställa kunden. Värdet av din tjänst eller vara kanske höjs av att kompletteras med ett annat företags varor eller tjänster. Genom att samarbeta och länka till varandra höjer ni bådas länkvärde och ökar chanserna att intresserade besökare finner er.

I takt med att webbesökare och potentiella kunder blir mer medvetna och ställer krav måste vi anpassa våra webbplatser och våra strategier därefter. Lär av bensinstationerna. De har många besökare och stor omsättning. De kommunicerar rätt värde, uppfyller behov och underlättar.

Till sist. Var är det bästa stället att fråga efter vägen i okända trakter?

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!