Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Besökarinflytande del 2

Anpassa efter den nya miljön

Traditionella media har inte längre monopol på hur en företeelse uppfattas. Ett budskap blir inte sant bara för att det syns där. I stället är det vi konsumenter som börjar ta makten över budskapen. Det är dags för företagen att anpassa sig.

Uppfattning sprids snabbt

Web 2.0 ökar möjligheten för oss alla att delta. Bloggsystemen underlättar för oss att snabbt och enkelt sprida vår uppfattning. Och eftersom söktjänsterna värderar innehåll och länkar blir många bloggar högt rankade i sökresultaten.

En enda missnöjd kund får effekt

Företag kan inte längre dölja att de har missnöjda kunder med positiva budskap i media. Det räcker om en enda missnöjd kund skriver om det i sin blogg eller på annat ställe så får det omedelbar effekt. Andra läser det och sprider det vidare. Varumärkets magi är bruten.

Det hjälper inte ens om företaget har egna, positivt inställda bloggare, vilket förekommer. En enda negativ kommentar förstör det goda intrycket.

Socialt medium

Utvecklingen av nätet, som Web 2.0 är ett uttryck för, har gett oss tillgång till en ny medieform; det sociala mediet. Ett medium vi alla har tillgång till och som ligger utanför företagens och de traditionella mediernas kontroll.

Budskapen kommenteras och kritiseras

I den här nya miljön kan inte företag kommunicera sina budskap, varumärken eller PR-meddelanden längs en rak linje till konsumenterna. Budskapen riskerar nu att bli kommenterade, kritiserade, förvrängda eller förkastade på vägen till konsumenterna.

Media beroende

De traditionella medierna har blivit allt mer beroende av sociala media. Journalister läser bloggar och får nyheter den vägen. Bloggare kommenterar sedan dessa. Vilket kan skapa nya nyheter osv. Det går inte längre att påstå något och räkna med att inte bli motsagd.

Viktiga förändringar

Så här skulle man kunna sammanfatta det viktigaste i hur marknadskommunikationen förändras i den nya miljön:

Att möta förändringarna

Så vad ska företagen göra för att hänga med in i den nya miljön och undvika att bli kvar i traditionellt tänkande? Det gäller att fundera på hur företaget kan möta dessa förändringar. Här följer några förslag på hur man kan göra.

Deltagande - inte kontroll

Släpp kontrollen över budskapet. Bjud in kunder och andra att delta med synpunkter. Studera till exempel hur Lego gör. De bjuder på kvalificerad produktinformation till alla som deltar i deras diskussion. Inget ytligt reklamfluff utan konkreta och användbara tips. Om du respekterar dina besökare får du respekt tillbaka.

Diskussion - inte budskapsplacering

Annonsering och annan marknadsföring från den gamla miljön kommer inte att upphöra. Det gäller bara att betrakta annonser och andra enheter som inbjudningar. De är bara inledningen på en dialog med kunderna. En dialog som syftar till både produktutveckling och bättre relationer.

Betrakta nyheter som permanenta - inte bortglömda

Nätet är ingen tidning där gårdagens exemplar hamnar i återvinningen. Nätet är ett gigantiskt arkiv där dina nyheter är utlämnade åt söktjänsterna. Dina, av dig för länge sedan bortglömda, texter kan dyka upp i någons sökresultat om flera år.

Var tydlig - försök inga knep

Nätet är fullt av människor som inget hellre vill än att finna något att avslöja. Minsta försök att dölja, försköna eller rent av att ljuga om något kommer att uppenbaras. Det är helt enkelt inte längre någon bra strategi att försöka vara smart och tro att det går att lura marknaden.

Respektera besökare och kunder

Var tydlig med vad du vill, respektera dina besökare och kunder. Men framför allt, lyssna på dem. Det är den enda hållbara inställningen i den nya affärsmiljö som håller på att växa fram. Obönhörligt.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!