Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

En redaktör tack!

Bra innehåll kräver erfarenhet

Det finns två till synes motstridiga tendenser på nätet idag. Den ena är den fortsatta övertron på tekniken. Den andra är övertron på att allt går för sig bara det kommer från vanligt folk. De har samband med varandra och båda visar på behovet av redaktörer.

Publiceringsverktyg

CMS, Content Mangement System, eller publiceringsverktyg, är exempel på teknikfixeringen. Dessa system har utvecklats oerhört och det lär inte finnas många nätplatser, som inte använder sig av ett sådant.

Det finns knappast någon anledning längre att bygga från grunden, när man kan köpa eller hyra ett publiceringsverktyg till en bråkdel av kostnaden. Och i reklamen för de olika systemen framhävs det hur enkelt vem som helst kan publicera innehåll.

Enkelt att publicera

Den stora bloggexplosionen bygger ju på billiga och enkla system för publicering. Nu kan alla som vill dela med sig av sina tankar, bilder och annat. Det har uppstått en helt ny offentlighet utanför de etablerade mediernas kontroll.

Vilsna medier

De stora medierna vet inte hur de ska förhålla sig till det. Det gör dem nervösa. En del förnekar fenomenet eller förstår det helt enkelt inte. DN:s kulturchef kallade för en tid sedan några kritiska blogginlägg för en massiv kampanj. Vilket avslöjar att hon inte förstår vad det handlar om.

Sydsvenskan tror att det här är framtiden och låter läsarna skriva sina egna nyheter. Än så länge bara på lokalsidorna men tendensen är uppenbar. Även stora internationella medier som CNN och andra har börjat med läsargenererat innehåll.

Oönskade effekter av läsarmaterial

Men den här övertron på tekniken i kombination med användarskapat material utan kontroll kan ge oönskade effekter. Den 3 oktober 2008 förlorade Apple nästan tio procent av sitt börsvärde på några minuter. Någon hade, på CNN:s sidor för läsarmaterial, publicerat nyheten att Steven Jobs hade fått en hjärtattack.

... och av automatiska system

Även helautomatiska system kan få liknande sidoeffekter. Google News är en helt automatiserad nyhetstjänst, som plockar nyheter från andra media. I september i år lyckades systemet finna en sex år gammal ofördelaktig nyhet om United Airlines, som genast fick se sitt värde sjunka dramatiskt. Andra media hakade på.

Det finstilta

Längst ner på Google Nyheter finns en finstilt rad som lyder: "Urvalet och placeringen av artiklar på den här sidan har gjorts automatiskt av ett datorprogram." Det kan vara värt att fundera på vad man menar med det.

Inget ansvar

Det kan tolkas på två sätt. Det ena är att man försöker friskriva sig från ansvar: "Skyll inte på oss, det är det där j-a programmet." Så kanske det lät när United Airlines ringde och frågade vad man tusan man höll på med.

Inga värderingar

Den andra tolkningen är knappast mer tilltalande. Man kanske menar att om urvalet görs av ett datorprogram blir det på något sätt mer objektivt, neutralt och obefläckat. Google vill för allt i världen inte bli förknippat med några som helst värderingar.

Den rena tekniken

Det finns bland de teknikfixerade en föreställning att tekniken är ren, logisk och rationell. Människor är besvärliga. Alltså kan man lösa alla problem, som folk ställer till med, med ännu bättre teknik. Ju bättre systemet är desto mindre blir den mänskliga faktorn. Därav dessa sofistikerade publiceringssystem.

Alla har rätt

Den populistiska hållningen, som ju är helt beroende av tekniken, bygger på föreställningen att alla har rätt att säga sitt. Och de eventuella felaktigheter som kan uppstå korrigeras snabbt av andra. Det kan man sympatisera med, men det är något som gnisslar här.

Förakt för innehåll

Det de bägge synsätten har gemensamt, den teknikfixerade och den populistiska, är föraktet för innehållet. Enligt den ena kan innehållet kan väljas automatiskt av ett system utan dyrbar mänsklig inblandning. Enligt den andra är allt lika mycket värt.

Innehållet avgörande

Men innehåll av god kvalitet betyder något. Det kan avgöra framgång eller fall. Och för att göra bra urval krävs erfarna redaktörer, som vet hur man värderar källor, gör jämförande analyser och kan se på materialet med kylig blick.

Tekniken är nog fantastisk, men det krävs ett tränat öga för att se vad som håller måttet. En välskött nätplats klarar sig inte på egen hand.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!