Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Kostnaden i siffror

Räkna ut vad nätplatsen kostar

En nätplats kostar att skapa och att underhålla. Det finns både öppna och dolda kostnader. Har du räknat på vad din nätplats verkligen kostar? Och framförallt, vet du hur mycket du får igen?

Varje besök kostar

Det intressanta är vad varje besök kostar och om det ger något tillbaka. En besökare som bara tittar in för att gå vidare, innebär enbart en kostnad. Om ditt innehåll inte lockar till att stanna och framförallt göra något, har du inte vunnit något.

Det viktiga är besökets utfall

De som hävdar att varje besök är värdefullt, om så bara för att det exponerar varumärket har fel. En nätplats är extremt inriktad på självbetjäning och besökarna kräver endast en sak: nytta. De som köper dyra annonsplatser på stora portaler med många besökare och därigenom tror sig exponera sitt varumärke är bara lurade.

Det är inte antalet besök, som är viktigt. Det viktiga är utfallet av besöket. Tusen besökare som studsar är bara en kostnad medan en enda besökare som blir kund är en vinst. Och det enda som får besökaren att bli kund är ett bra innehåll.

Ett räkneexempel

Så låt oss räkna på vad det hela kostar. En ordinär nätplats består av både bra sidor och sidor vars innehåll och nytta för besökaren är av mer tveksamt värde. Relationen mellan bra och dåliga sidor brukar ligga på 20/80.

Om nätplatsen innehåller 200 sidor har alltså i bästa fall 40 av dem ett godtagbart innehåll och resten är utfyllnad. Om vi räknar lågt och antar att en sida kostar 1000 kr att producera. Ja, du ser rätt. 1000 kr är lågt räknat. Bara innehållet och texten tar minst en timme att skapa. Till detta kommer grafisk form, kodning och tester. Mycket av detta är doda kostnader.

Dynamiska sidor inte billigare

Men jag har ett publiceringsverktyg och mina sidor skapas dynamiskt, kanske någon invänder. Visst, men ett publiceringsverktyg befriar dig enbart från kodningen, som ju ändå är den lilla kostnaden. Verktyget skapar inget innehåll, ens om det ligger i databaser

Kostnad per sida

Låt oss räkna vidare. Vår nätplats kostar alltså 200000 kr att producera. Till detta kommer kostnaden för det dagliga underhållet. Om nätplatsen existerar i samma utförande, till nästa ombyggnad, i ett år och under denna tid får ta emot 10000 besök i månaden blir det 120000 besök.

Om de bästa 40 sidorna får ta emot 80% av besöken innebär det att varje besök på dessa sidor kostar 0,5 kr medan varje besök på de sämre sidorna kostar dig 8 kr styck. Hur mycket av dessa kostnader får du igen i form av ökad försäljning, intresserade kontakter eller vad du nu räknar som vinst?

Alla besök är inte riktiga

Nu kommer det verkligt skrämmande. En snabb blick i loggfilen avslöjar att 60% av besöken inte inträffar. Det är alla dessa som bara tittar in och försvinner inom trettio sekunder. Det är tveksamt om dessa ska räknas som besök. Kostnaden per verkligt besök ovan måste alltså skrivas upp rejält.

De dåliga sidorna står i vägen

Utfyllnadssidorna har ytterligare en kostnad. De försvårar för besökarna att hitta, de upplevs som otympliga och gör att besökaren riskerar att tappa intresset. De står i vägen.

Ta bort dåliga sidor

Det bästa är att ta bort så många som möjligt av dessa sidor och koncentrerar dina resurser på ditt kvalitativa innehåll. Målet med nätplatsen är ju att få besökaren att göra något. Direkt. Då får inget stå i vägen för detta.

Visa att satsningen betalar sig

Endast genom att på detta sätt räkna ut vad din nätplats egentligen kostar kan du uppskatta vad du får tillbaka. Och har du en ledning att rapportera till är siffror det enda de lyssnar på. Då gäller det att kunna visa att kostnaderna faktiskt betalar sig.

Satsa på kvalitet

Slutsatsen måste bli att det lönar sig att skära bort det kostsamma utfyllnadsmaterialet och koncentera sig på det som verkligen ger något tillbaka. Som vanligt lönar sig kvalitet.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!