Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Informationsarkitektur 2

Vanliga misstag: navigation

En väl genomtänkt navigationsstruktur kan vara avgörande för platsens framgång. Kan besökaren inte enkelt kan avgöra om det finns något av värde, är hon snart borta. Problemet är bara att vi så sällan ser på nätplatsen med besökarens blick.

Ordnad informationsstruktur en förutsättning

En förutsättning för ett bra navigationssystem är att ha ordning på organisationens informations- och dokumentstruktur. Men det är ett alltför stort ämne för ett nyhetsbrev så jag nöjer mig med att titta på det som syns. Menyerna.

Organisation styr menyn

Ett vanligt fel som många företag fortfarande gör är att man låter organisationen styra menyvalen. Där finns menyknappar till sälj, support, marknad, ledning och liknande. Det tyder på en svag webbredaktion eller okunnig ledning. Effekten är densamma, besökarna är inte intresserade.

Andras misstag

Eftersom det är lättare att lära av andras misstag tittar vi på några till. Den alltid lika oförtröttlige Jacob Nielsen har funnit några vanliga felgrepp. Här är några exempel:

Minsvepning eller osynlig navigation

Det är ett stort problem att få plats med allt man vill visa, men göm aldrig ett menyval. Besökaren har annat att göra än att försöka klura ut hur det fungerar. Barn kanske gillar att leta efter dolda popupfönster men vi andra avskyr sådana funktioner.

Bannerliknande menyval

En annan form av osynlig navigation är menyknappar med bilder eller annan dekoration. Vi vet att besökare aktivt försöker undvika att se på allt som liknar banners. Menyval som ser ut som sådana är alltså osynliga därför att besökarna inte tittar på dem.

Rörliga menyer irriterar

Ett av de mest irriterande felen återfinns ibland även på grafiskt avancerade platser, glidande menyer. Det finns menyer som som snurrar i spiral, dyker upp överraskande, flyttar sig utom räckhåll och liknande. Det är en dödssynd att överraska besökarna med det oväntade. Dessa har fullt upp med att hitta rätt.

Tydlig och fast

Återigen, låt menyerna ha en fast, genomgående och tydlig plats. Tvinga inte besökarna att gissa hur det fungerar. Förvandla inte ditt problem med överlastad struktur till besökarens huvudvärk. Frustrerade besökare är knappast bra för affärerna.

Konsekventa menyer

Menyerna är till för att hjälpa besökaren att finna det hon söker. De måste gå att förstå med en enda blick och vara konsekventa. Låt inte menyerna ändra karaktär beroende på underavdelning. Det kanske är snyggt, men besökaren förlorar känslan av kontroll.

Använd global meny

Det är därför det är så bra med en global meny, en som syns på samma ställe över hela nätplatsen. Då vet man hela tiden var man är och kan enkelt gå tillbaka till redan besökta sidor för att börja om. Tråkigt kanske, men väldigt användarvänligt.

Olika tekniker passar olika

Det finns mängder av olika tekniker för att navigera på en nätplats. Varje teknik har sina för- och nackdelar. Det går inte att säga att den ena eller andra är bättre. Allt beror på platsens egna förutsättningar, underliggande informationsstruktur och besökarna önskemål.

Var enhetlig

Det kan vara frestande att illustrera den egna platsens mångfald genom att använda olika tekniker för olika underavdelningar. Gör det inte, det bara förvirrar. Låt inte platsen konkurrera med sig själv om uppmärksamheten. Besökaren ser bara en enda stor röra.

Hitta inte på egna ord

Ett märkligt misstag många företag är förjusta i att göra är att hitta på nya, fräcka ord på produkter och satsningar. För att sedan lägga det nya ordet i menyn i tron att besökarna ska förstå vad det är. Det gör de inte, de blir bara konfunderade.

Nyord dålig sökoptimering

Det är inte bara förvirrande för besökarna, det är också dålig sökoptimering. Ingen söker ju på ett ord eller en fras som ännu inte finns. Och ingen klickar på ett menyval, som man inte förstår. Använd beprövade standardtermer i menyerna. Sådana som besökarna känner igen och vet vad de betyder.

Se platsen som en besökare

Nyord kanske är bra för internt bruk och på konferenser, men mot kunderna är de rejäla självmål. På nätet måste man vara enkel och tydlig och framförallt försöka se den egna platsen så som besökarna ser den.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!