Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Kommunikation i förändring

Webbtext kontra tryckt text

Nätplatsbesökare är extremt nyttoinriktade. Det innebär att de inte är mottagliga för budskap, som inte gagnar syftet med besöket. Det är mycket svårt att fånga deras uppmärksamhet för något annat. Det här får konsekvenser för vårt sätt att kommunicera med marknaden.

Tryckt text kontra text på skärm

En nyligen publicerad undersökning från Wiley InterScience om skillnaden i hur läsare uppfattar och minns innehållet i tryckt text respektive text på skärm, illustrerar detta.

Lättare att minnas tryckt text

En av slutsatserna är att det är mycket lättare att minnas och redogöra för innehållet i en tryckt text. Det är inte så konstigt. Det är väl känt och flera studier visar att det är upp till trettio procent svårare att läsa text på skärm än på papper. Det är helt enkelt jobbigare att läsa långa texter på en datorskärm.

Varumärken svåra att minnas från skärm

En intressant slutsats i undersökningen är varumärken exponerade på skärm är betydligt svårare att minnas. Det är inte heller förvånande. Se hur företag som är framgångsrika på nätet använder annonser. Där finns inga inga banners med tjusiga bilder, inga "brandingannonser" med emotionella budskap. Google, t ex, bygger sin framgång på att leverera funktion. De vet vad som fungerar och vad besökarna vill ha. Se även Varumärket och nyttan.

Information lika lätt att minnas från skärm som tryck

Däremot tycks innehåll av typen information vara nästan lika lätta att minnas korrekt från en skärm som från tryckt text. Med informativt innehåll menar man sådant som gagnar syftet.

Internet bra till aktuella fakta

Vidare menar man att ett rimligt antagande är att Internet är användbart för tidsberoende och viktig information om produkter och tjänster. Det vill säga sådant som besökarna tycker är aktuellt och nyttigt.

Nätet är inte bra på att övertyga den ovilliga

Det här säger oss att nätet inte är ett ställe där man kan övertyga besökare om något de inte vill ha. Nätet är ingen plats där man vinner hjärtan eller sinnen. Traditionella marknadsföringstekniker fungerar inte. Besökarna ser helt enkelt inte budskapet.

Uppenbar reklam riskerar varumärket

Allmänt marknadsföringsprat som "Vi är marknadsledande.." eller "med vår produkt får du tillgång till det bästa.." och liknande snömos står bara i vägen och blir till irriterande hinder. Sådana budskap verkar mot sitt syfte och förstör avsändarens varumärke. Se även Varumärket och nyttan.

Nätet ett extra minne

Det verkligt intressanta med nätet är dess sätt att förändra vårt förhållande till texter och innehåll samt vårt sätt att minnas detta. Liksom det tryckta ordet en gång befriade oss från att lära oss långa stycken utantill, använder vi nu nätet som ett extra minne. Ingen med tillgång till Internet via bredband använder telefonkatalogen eller Gula Sidorna längre.

Marknadskommunikationen i grunden förändrad

Det har förändrat marknadskommunikationen i grunden. Ett klassiskt marknadsföringsgrepp för att etablera ett varumärke är upprepad exponering i hopp att det ska fastna hos mottagaren. Det fungerar inte på Internet. I stället måste man nu finnas där den intresserade söker.

Svara och reagera på behov

Det gäller att vara den som den sökande finner först. Det är betydligt lättare att etablera kännedom om varumärket hos en som själv söker, än hos den som passivt exponeras för ett budskap. Kommunikation på nätet handlar om att svara och reagera på behov, mer än att skapa dessa behov.

Det gäller att veta vad besökaren vill

Det här ställer nya och höga krav på marknadsförare. De måste lära sig att hantera besökare som vet vad de är ute efter och inte vill bli föremål för något de inte är intresserade av. De måste lära sig att ta reda på vad den sökande vill.

Vet du vad dina besökare vill?

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!