Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Annonsera gratis

...använd metatexterna väl

Ett vanligt misstag när man skriver för nätet är att glömma bort att texten faktiskt börjar utanför sidan den står på. En text på nätet har ingen början och inget slut. Dess gränser bestäms mer av omständigheterna än av författaren. Det kan vi dra nytta av.

Sökoptimerad text

Vi tänker oss att vi har skrivit en ordentligt optimerad text. Alla viktiga nyckelfraser finns på de rätta platserna, i rubriker, inledande meningar, länktexter och under bilder. Det här borde göra söktjänsterna nöjda och ge oss en hygglig placering.

För besökaren

Dessutom har vi undvikit ett annat vanligt misstag; att berätta om oss själva och skryta med allt vi kan. Vi har i stället haft läsarna och besökarna i åtanke och skrivit texten för dessa. Men det räcker ändå inte. Vi måste se texten i dess sammanhang. Texten börjar utanför sidan.

Metatexterna syns först

Det första en besökare ser av vår text är inte rubriken eller något på själva sidan. Eftersom majoriteten av förstagångsbesökare kommer från en söktjänst är det istället våra metatexter det första de ser. Och i de allra flesta fall är dessa en bedrövlig syn.

Ingen ansvarar för metatexterna

Att glömma bort att skriva bra metatexter är ett stort och vanligt misstag. Det kan ju bero på att texten ska in i koden och det av skribenten då ses som alltför tekniskt. Och den som ska skriva koden lägger sig inte gärna i innehållet. Ingen tar ansvar för dessa viktiga småtexter.

Titel och beskrivning avgör klick

Det är alltså på sökresultatsidorna som vår text dyker upp först. Länken till vår plats är sidans titel och den följande texten hämtar sökmotorn ur vår beskrivning. Hur vi har formulerat dessa två metatexter är alltså avgörande för om någon klickar på vår länk eller inte.

Bra titel bättre än hög placering

En bra titel och en bra beskrivning är bättre än en hög placering med meningslösa metatexter. Låt oss se på några exempel ur verkligheten. En sökning på frasen "svarta cowboystövlar" ger följande resultat:

Genomtänkt titel får klick

Vilken klickar man på om man letar efter bra cowboystövlar? De tre första exemplen verkar ha automatgenererade texter där publicerings- verktyget har fiskat upp texter nästan på måfå. Det sista exemplet däremot har en genomtänkt titel och beskrivning. Den ser nästan ut som en annons.

Skriv som en annons

Det är så bra metatexter verkar. De är din annons på sökresultatsidan. Då förtjänar de att behandlas som en sådan. Skriv din titel och din beskrivning så att den som söker på det du har att erbjuda, förstår att just din länk är den rätta att klicka på.

Gratis yta för annonser

På det här sättet erbjuder ju faktiskt söktjänsterna gratis plats för annonser på den hetaste ytan av alla. Den för de naturliga sökresultaten. Eftersom konkurrensen är så bedrövligt dålig är det dumt att inte ta den här chansen.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!

E-post*
Kommentar*:

This web form is protected from SPAM by SnapHost.com
Skriv tecknen du ser*: Web Form Code

* - obligatoriska.