Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

IKEA byter till verdana

Om typsnittets betydelse

Tänk vad ett typsnitt kan ställa till med. När IKEA i somras meddelade att man tänkte använda ett nytt typsnitt gick det en chockvåg genom den etablerade designvärlden. Men på IKEA tar man det lugnt, väl medvetna om att kunderna inte bryr sig.

Upprop mot verdana

Det var så upprörande att det till och med startades ett upprop på nätet för att försöka förmå IKEA att ändra sig. Idag (den 22 sep 09) har man fått ihop över sextusen underskrifter. Där tycks den förhärskande uppfattningen vara att IKEA förstör sitt väl etablerade varumärke.

"Förstör varumärket"

Chefredaktören för "Smashing Magazine" en nättidskrift för webbdesign skriver: "genom att använda verdana genomgående förlorar IKEA inte bara i särprägel, utan förstör även sitt goda rykte och sitt varumärke, som man byggt på sedan 40-talet."

"Horrific"

Här är några andra citat: "Ikea, stop the verdana madness!" Oliver Reichenstein, Tokyo. "Words can't describe my disgust," Ben Cristensen, Melbourne. "Horrific," Christian Hughes, Dublin. Man tar sig för pannan och undrar vad det är frågan om.

Framgång oberoende av typsnitt

Kan verkligen valet av typsnitt ha sådan betydelse? Kommer IKEA att sälja mindre nu när kunderna fått upp ögonen för vilka grafiska amatörer man är. Självklart inte. IKEA vet vad de gör. Bytet till verdana gör all marknadsföring, både på nätet och utanför, enklare och billigare, säger man själva.

Anpassning till verkligheten

IKEA har helt enkelt anpassat sig efter den verklighet som råder. Alla som använder nätet har verdana på sina datorer. Det är det vanligaste typsnittet därför att det passar på alla typer av skärmar och skärmupplösningar. Det passar besökarna därför att det underlättar för dem att läsa och få överblick.

Designeliten förlorar greppet

Det är nog snarare så att upprördheten bottnar i en känsla av att designvärlden håller på att förlora greppet. För vad kan man vänta sig av framtiden när en sådan ikon som IKEA överger dem. Nu känner man sig förrådd, skriver den rumänske formgivaren Iancu Barbarasa, enligt en artikel om saken i Time.

Varumärket viktigt

Självklart är ett bra varumärke och ett gott rykte viktigt, till och med avgörande. Men branding, som man säger i branschen, har gått från att betona kvalitet till att försöka väcka känslor istället. Det genomskådar kunderna.

Design viktigt

God formgivning, design, är också oerhört viktigt. Men mycket av modern design har övergått från att framhäva kvaliteter till att försöka påverka oss att tycka om något vi kanske inte hade för avsikt att ens titta på. Det genomskådar kunderna också.

Ny syn på marknadsföring

Det IKEA gör är en nödvändig anpassning till ett nytt klimat och en ny syn på vad en kund är. Nätet har punkterat den design- och annonsbubbla som växte sig så stor under det förra seklet. Reklamens korthus håller på att rasa.

Rationella kunder

På nätet är kunderna rationella och letar efter fakta. Man är inte lika benägen att tro på förföriska budskap. Man jämför erbjudanden och läser andras omdömen för att finna det bästa köpet. I den processen är avancerad design bara i vägen. Det verkar som om IKEA har förstått detta.

Marknadsföring kräver nytänkande

Marknadsföring och annonsering har inte spelat ut sin roll. Det är tvärtom så att det är viktigare än någonsin. Utan annonser hade Google inte kunnat överleva till exempel. Men alla som vill syssla med marknadsföring på nätet måste börja tänka nytt.

Underlätta istället för att avbryta

Traditionell marknadsföring, som vi känner den brukar betyda att man har ett budskap som ska kommuniceras. För att det ska lyckas måste man avbryta och störa kunden. Nätmarknadsföring innebär tvärtom att ta reda på vad kunden vill och sedan göra allt för att underlätta detta.

Lyhördhet och respekt

Nätmarknadsföring avbryter inte kunden i det hon gör utan ser till att hon lyckas istället. Det kräver lyhördhet, anpassning och respekt.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!