Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Flash och SEO

Flash och SEO passar inte ihop

Det verkar som om Adobes Flashteknik har fått förnyad popularitet. Utbildade Flash-utvecklare är hett efterfrågade och garanterade jobb. Det är ju trevligt för dem, men de nätplatser som utsätts för tekniken blir lidande. Flash och sökoptimering går inte ihop.

Nästa nivå

Många nätplatser, som redan har uppnått en viss framgång och får bra placeringar i söktjänsterna, ska av sina ägare lyftas till "nästa nivå". Då faller valet på Flashtekniken eftersom den är modern och ger starka visuella effekter.

Platt fall

Det är bara det att den där "nästa nivån" alltför ofta blir till platt fall. I alla fall vad det gäller synlighet i söktjänsterna och användbarhet för besökarna. Det är det vanliga misstaget. Man tror att platsen måste förnyas för att behålla besökarna.

Flash ger sämre sökresultat

Visserligen har både Yahoo! och Google förklarat att de tänker ta hänsyn till Flashtekniken i sina algoritmer, men det har ännu inte visat sig i praktiska resultat. Flash-sidor syns fortfarande betydligt sämre än rena html-sidor i sökresultaten.

Inbäddade element

Här måste vi skilja mellan inbäddade Flashelement, ofta filmer eller animerade illustrationer och liknande, och platser helt byggda i Flashteknik. Sidor med inlagda element i Flash behöver inte bli alltför lidande av det.

Extern kod

De inlagda elementen hänvisar ofta till kod som ligger externt. Söktjänsternas robotar, som ju letar efter ren text struntar då i dessa objekt. Har man då bara vettig text i den ordinarie html-koden påverkar de inbäddade elementen inte sökresultaten.

Rena Flashplatser

När det gäller de rena Flashplatserna är läget ett helt annat. Ofta är det reklambyråer, som ju är vana vid att tänka visuellt i första hand, som gillar att bygga helt i Flash. Förståeligt eftersom tekniken ger full kontroll över hur platsen ser ut.

Sämre synlighet

Men det man vinner i utseende förlorar man i synlighet och användbarhet. Flashtekniken har fortfarande stora problem när det gäller sökoptimering. Jag ska här gå igenom de viktigaste tekniska skälen till att inte bygga helt i Flash.

En enda adress

Det första problemet är adressen. URL-en är i allmänhet statisk. En plats kan ha flera hundra sidor, men webbläsaren visar bara samma adress hela tiden. Det spelar ingen roll vilken sida man klickar till, den har samma adress som startsidan.

Många entrésidor

Varje sida på en plats kan fungera som entrésida. För att sökmotorerna ska indexera en sida riktigt, bör den ha egen URL, egna nyckelord och egen beskrivning. Men en plats byggd i Flash visar alltså bara upp startsidan för söktjänsterna.

Sämre placeringar

Med Flash avstår man alltså den optimeringspotential som ligger i att ge varje sida en unik karaktär. Det är svårt att på en enda sida utnyttja alla viktiga nyckelord, signalord, och alla sökfraser som besökarna kan tänkas använda. Följden blir sämre placeringar i sökresultaten.

Sofistikerade algoritmer

Innehållet är ett annat stort problem. Söktjänsterna utvecklar hela tiden alltmer sofistikerade algoritmer för att rangordna sina resultat. Borta är det primitiva nyckelordsräknandet. Nu försöker de "förstå" textinnehållet på varje sida och bedöma efter det.

Flash syns inte

Än så länge läser robotarna endast html-text och i viss mån text i pdf:er. De går alltså förbi texten på sidor byggda i Flash. Det spelar då ingen roll hur bra innehåll man än har. Söktjänsterna får aldrig veta det, vilket knappast förbättrar rankingen.

Information utanför datorn

Trots att Flashtekniken anses modern väntar ett annat stort problem i den nära framtiden. Ju mer vi använder information i det dagliga livet desto vanare informationsbrukare blir vi. Och våra krav på tillgänglighet och snabbhet ökar. Allt fler vill komma åt viktig information även utan tillgång till dator.

Nätet i mobila enheter

Många mobila enheter erbjuder nu möjligheten att använda nätet på vanligt sätt. Vi kommer mer och mer att titta på nätplatser via dessa. Det ställer alltså höga krav på att dessa platser verkligen är snabba att hämta och enkla att navigera i.

Flash olämpligt för mobila enheter

Flash är knappast den mest lämpade tekniken för det. Det är svårt att tro att någon vill vänta på en långsam Flashsida, om det finns en snabb och enkel html-variant. Adobe har lovat att komma med en slimmad Flash Lite, men den förlorar ju de fördelar som motiverade Flashtekniken från början.

Snabbt och enkelt

Det är lite ironiskt att modern Flashteknik står sig sämre i de moderna apparaterna än gammaldags ren och snabb html. Det återstår dock att se vilken teknik de företag, som erbjuder tjänster via mobila enheter, kommer att välja. Mitt bud är att de följer brukarna och föredrar snabbhet och enkelhet.

Fördelar med Flashtekniken

Flashtekniken har stora fördelar och skall användas där det passar. Till exempel i informationskiosker och andra publika serviceanordningar. Ibland kan det vara motiverat även på en nätplats för att till exempel illustrera komplicerade processer på ett pedagogiskt och tydligt sätt.

Besökarna föredrar html

Men att bygga hela platser i den tekniken ger dålig sökoptimering och minskad brukbarhet. Vi bygger nätplatser på besökarnas villkor. Jag tror att det skulle förvåna många nätplatsägare, om de visste hur många av deras besökare, som föredrar gammaldags html.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!