Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Ta ledningen

Ta ledningen över din webbplats

Förmedlar din webbplats kunskap eller administrerar du information? Det är den viktigaste frågan du måste ställa dig inför framtiden. Din framtid. Om du finner att din roll är att administrera information från organisationen till webbplatsen är risken stor att du snart är utan arbete.

Tänk som en ledare

Att arbeta med och förmedla kunskap är inget yrke i samma mening som att arbeta med jorden eller i fabrik. Det är mer ett ledningsuppdrag. Som webbplatsansvarig har du en ledningsfunktion. Just nu kanske ingen annan än du inser det, men så är det. Du måste tänka som en ledare.

Ledningen sätter målen

I moderna kunskapsorganisationer har ledningsfunktionen bytt uppgift och ansvar. Från att tidigare mest ha handlat om att fördela resurser, tid och bemanning mellan avdelningar har man nu mer strategiskt ansvar. Ledningen sätter upp mål och ansvarar för uppföljning och styrning.

Du vet webbplatsens potential

Som ansvarig för organisationens webbplats är det just detta som är din uppgift. Du är den ende som verkligen vet webbplatsens potential. Du måste själv ta på dig uppgiften att förvandla den information som snurrar runt i organisationen till nyttig kunskap.

Ta ledningen över webbplatsen

Du måste sovra, förkasta, bearbeta, sätta upp riktlinjer, etablera principer. Kort sagt ta ledningen över webbplatsen. Och om din ledning inte förstår detta är det din uppgift att förmedla det till dem så att de gör det. Webben är ett nytt medium som få ännu förstår.

Exempel på en enkel arbetsuppgift

Antag att du idag har som en uppgift att samla in rapporter och pressreleaser från en PR-avdelning. Du ska sedan förvandla dessa till PDF:er och lägga upp dem på webbplatsen. Förslagsvis under avdelningen "Nyheter" eller "Pressrum" eller vad den nu kan heta.

Automatisk publicering

Denna uppgift kräver ingen större tankeverksamhet och förr eller senare kommer någon i ledningen på att detta kan göras automatiskt. Det finns publiceringssystem som klarar det till en bråkdel av kostnaden för din tid. Om du nöjer dig med att göra som du blir tillsagd lever du farligt.

Publicera inte oreflekterat

Om du istället själv tar ledningen över webbplatsen kommer du inte bara att oreflekterat publicera material. Du kommer att göra viktiga överväganden som: är detta värt att publicera? Är alla pressreleaser verkligen lämpliga för webbplatsen? Borde inte den här rapporten skrivas om? Under vilken avdelning passar den här texten? Osv.

Ställ kritiska frågor

Som kunskapsförmedlare är det din uppgift att ställa dig över det dagliga flödet av information och ställa de kritiska frågorna. Tillför detta verkligen nytta för våra besökare? Hur kan detta bidra till att uppfylla de strategiska målen? Viktiga överväganden som ger webbplatsen verkligt värde och inte bara utfyllnad.

Anpassa arbetet efter strategin

Du måste sätta dig in i organisationens övergripande strategi och inriktning. Du måste se till att webbplatsen ansluter till denna och du måste se till att planera dina egna uppgifter därefter. Om du bara väntar på att någon säger åt dig vad du ska göra, kommer du snart att finna dina arbetsuppgifter outsourcade till någon billigare.

Ta ledningen

Du måsta ta ledningen, inte bara över webbplatsen utan även, om så är nödvändigt, över ledningen och förmedla webbplatsens verkliga potential. Tiden verkar inte för dig. Det är bara en tidsfråga innan någon där inser detta och börjar ställa frågor om hur webbplatsen platsar i organisationens strategi och målsättning.

Lysande framtid

Om du då redan har tagit ledningen och sköter en webbplats som verkar i organisationens riktning och ger verklig nytta åt besökare och företag, har du en lysande framtid i branscen.

Ju mer informationsflödena automatiseras desto viktigare och värdefullare blir de, som har överblick, talang att sovra och förmåga att fatta beslut baserade på verklig kunskap och kunna förmedla detta till andra.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!