Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Nyckelord eller sökfraser

Sökoptimering med ord och fraser

Vilket är bäst sökoptimering? Enskilda nyckelord eller hela fraser. Några menar att det är viktigt att använda fraserna sådana de är. Andra anser att ordningen mellan orden inte spelar så stor roll. Det räcker att nyckelorden finns någonstans i texten för att ge höga placeringar. Låt oss se hur Google tänker.

Sökmotorer ordnar och lagrar texter

Först något om system för informationsframtagning, dvs sökmotorer, och hur de fungerar. Sökmotorer är intresserade av text, det är själva deras natur att indexera, ordna och lagra texter. Och de ger råd om hur man använder texter för att få bäst resultat.

Använd besökarnas ord

Så här skriver Google i sina riktlinjer för webbansvariga: "Tänk efter vilka ord dina besökare använder för att finna dina tjänster och se till att använda dessa ord i texten på din nätplats."

Det är alltså ingen mening med att leta efter de nyckelord som bäst beskriver dina tjänster, vilket är ett vanligt misstag. Utan det gäller att finna de signalord, som dina besökare själva använder. De kan sammanfalla ibland men inte alltid.

Söktermer och fraser som används

Vidare skriver man att: "Google söker efter de termer som används och visar sidor där dessa förekommer. Så ger till exempel frasen 'lyxhotell i Stockholm' bättre resultat än 'bra ställen att sova på i Stockholm.'" Om man nu letar efter lyxhotell.

Ordningen betydelsefull

Man skriver också: "Google visar endast sidor som innehåller alla de använda söktermerna. Kom ihåg att den inbördes ordningen mellan söktermerna har betydelse för resultatet."

Identifierar relevanta dokument

På ett annat ställe skriver man: "relevanta dokument identifieras genom jämförelser mellan söktermer och ord som förekommer i dessa dokument. Varje dokument som innehåller de använda söktermerna betraktas som en träff och visas för den sökande."

Närheten betydelsefull

Och slutligen skriver man det viktigaste, att man lagrar information om söktermernas placering inom varje träff, och att man fäster stor vikt vid avståndet mellan dessa. Närheten mellan sökorden har alltså stor betydelse för sökresultatet.

Använd hela fraser

Allt det här betyder alltså att det visserligen är bra att använda enskilda signalord i texten. Det bästa är dock att försöka finna de fraser som besökarna använder och skriva in dessa i sin helhet i texten. Varför? Därför att Google och de andra söktjänsterna fäster mycket stor vikt vid närhetsprincipen.

Närhetsprincipen ger relevanta träffar

Närhetsprincipen innebär att Google bryter upp texten i enskilda ord, jämför med söktermerna och lagrar information om deras relationer och inbördes placering i träffdokumenten. Detta gör man för att man vill visa så relevanta träffar som möjligt. Googles hela existens beror av hur relevanta sökresultat de kan leverera.

Ett exempel

Vi tar ett konkret exempel. Antag att vi söker information om hur man testar sitt brunnsvatten och skriver följande sökfras: "testning av dricksvatten i brunnar." En enklare sökmotor som bara tar hänsyn till de enskilda nyckelorden skulle kunna ge följande träffar:

och miljoner andra, helt irrelevanta träffar, som innehåller de berörda orden. Men om sökmotorn däremot använder sig av närhetsprincipen kommer den att prioritera de träffar där orden förekommer nära varandra. Helst i rätt ordning och allra helst i den exakta frasen. Ju mer den funna frasen liknar den sökta desto relevantare anses träffen vara. Då ökar chansen att den bästa träffen faktiskt handlar om att testa brunnsvatten.

Använd besökarnas sökfraser

Självklart går det bra att använda bägge strategierna. Att använda orden både individuellt och i exakta fraser underlättar skrivandet av texterna. Särskilt om du även använder synonymer och kompletterande ord. Men glöm inte att lägga in de exakta formuleringarna ofta. De som dina besökare använder.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!