Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Nätets kraft

Mogen nätplats - en ledningsfråga

I mitten av 90-talet föll priset på livförsäkringar i USA snabbt och plötsligt. Ingen förstod varför. Något måste ha inträffat. Tidigare lojala kunder blev otrogna och bytte till billigare bolag. Vad hade hänt? Internet hade hänt.

Priset på livförsäkringar

En livförsäkring är en ganska enkel produkt. En summa betalas ut om det värsta skulle inträffa. Tills dess innebär den bara en kostnad. Före Internet var det tidsödande och krångligt att jämföra priser mellan olika bolag. Och försäljarna var inte intresserade av att upplysa om skillnaderna.

Lätt att jämföra via nätet

Men Internet ändrade allt detta. Det blev enkelt att med ett enda klick gå till ett annat bolag och jämföra priset. Bolagen kunde inte längre leva på kundernas okunskap. Det var ett tidigt tecken på att maktfördelningen mellan kunder och företag höll på att förskjutas till kundernas fördel. Ett tecken på nätets kraft.

Vanligt att jämföra

Numera är det vanligt att man börjar med att jämföra företagen på nätet innan man bestämmer sig för det ena eller det andra. Några företag har insett detta och anpassar sig. Se bara på hur de stora flygbolagen har tvingats bygga om sina nätplatser så att de liknar lågprisbolagens, med ett tydligt fokus på enkelhet och låga priser.

Profiterar på okunskap

Det går inte längre att gömma sig bakom och försöka imponera med en snygg fasad. Att undanhålla väsentlig information har alltid varit en knep för att vinna fördelar eller skaffa sig inflytande. Det vi inte vet något om fruktar vi. På denna fruktan profiterar de som påstår sig veta. Från de tidiga prästerna till dagens aktiemäklare.

Nätet utjämnar informationsgapet

Internet håller på att ändra detta i grunden. Nätet håller på att bli ett vardagligt och kraftfullt verktyg för utjämnande av skevheten i information, som så länge har varit en drivkraft för affärer. Den drivkraften finns snart inte längre.

Traditionella företag organisationcentrerade

Mogna företag inser detta och utvecklar nya strategier. Traditionella företags nätplatser kännetecknas av att de är företagsorienterade. De har en meny som påminner om organisationen. De har ett språk som talar om "oss" och "vi" och berättar om alla stordåd som företaget utfört. De har tekniska finesser, som är gjorda för att imponera på styrelsen.

Det finns företag som har lagt ner mycket pengar på reklamfilmer och som för att få ut ännu mer av dem lägger ut dem på nätplatsen. Filmer som redan när de visas på TV får tittaren att fumla efter fjärrkontrollen. Många företag anser fortfarande att ett av de viktigaste inslagen på nätplatsen är företagets policy och en trevlig bild på en leende VD.

Ledningen förstår inte vad som händer

Många av dessa företag har nätredaktioner, som vet allt detta och som kämpar hårt för att sprida sina insikter till ledningen. Men så länge ledningen inte förstår den fulla kraften i vad som håller på att hända och ser att nätet inte bara har en potential för affärer utan faktiskt är en förutsättning för företagets överlevnad, kämpar de förgäves.

Svårt att ändra

Framgångsrika nätplatser utmärks av två tydliga karaktäristika: de är kundorienterade och uppgiftsorienterade. Det är svårt att förändra ett traditionellt företag så att det blir kundorienterat. Och det krävs mod. Det är inte lätt att säga åt VD att det bara är skräp han eller hon kommer med, när de vill att något viktigt ska publiceras på nätplatsen.

Framgångsrika nätplatser löser en tråkig uppgift

Verkligt framgångsrika nätplatser är tydligt uppgiftsorienterade. De hjälper besökarna att enkelt och snabbt utföra vardagliga och tråkiga uppgifter. Saker som att boka en tågbiljett, beställa ett personintyg, boka tid hos bilbesiktningen, betala räkningar, leta telefonnummer osv.

Hur kan vi göra?

Mogna företag lär sig av detta och ställer sig frågan: "Hur kan vi göra för att underlätta för våra kunder att utföra det de önskar hos oss?". Många påstår att deras nätplats inte har någon uppgift som kan utföras. De säger att besökarna kommer för att "få information om oss". Det är bara ett annat sätt att säga att "vi bryr oss inte om kunder, vi är fullt upptagna av oss själva".

Mogen ledning - mogen nätplats

Mogna företag har insett detta och redan påbörjat förvandlingen från att vara teknik- och organisationsorienterade till att bli kund- och uppgiftsorienterade. Detta är en uppgift som kräver engagemang och insikt från ledningen. Nätplatsen är det synliga beviset på om man har lyckats. En mogen ledning ser till att företaget har en mogen nätplats. Det syns.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!