Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Ny syn på innehåll

Slutet för SEO

Sökoptimering och innehåll hänger ihop och när synen på vad som är bra innehåll förändras, ändras också synen på vad som är god sökoptimering. "Content is King" sa man förr, runt 99. Det hör man inte så ofta längre.

Anpassning till sökmotorerna

Traditionell sökoptimering går ut på att anpassa innehållet till söktjänsternas olika beräkningsmetoder, som dessa använder för att kunna rangordna sökresultaten. Söktjänsterna strävar efter att presentera så relevanta sökresultat som möjligt.

Sökrobotarna ser bara text

Söktjänsterna analyserar det innehåll som kan analyseras, dvs texterna. Man letar efter de nyckelord, eller sökord, som de sökande använder. Man ser på förekomst, frekvens och placering i olika element som rubriker, länkar bildtexter etc.

Bra betalt för nyckelord

Det här sättet att se på innehållet, texten, har SEO-företagen tjänat bra med pengar på länge nu. Man tar ordentlig betalt för att en gång i månaden se över nyckelorden. Men även vi som inte köper deras tjänster har sett det på samma sätt.

Omväg till toppen

Det är bara naturligt. Alla vet vi hur viktigt det är att få bra placeringar i söktjänsterna. Men nog känns det som en omväg att bearbeta innehållet, texten, för att få bra placeringar i hopp om att rätt besökare ska finna vår plats och kanske bli kund. Nog känns det väldigt mycket 1999.

Nätet vardag

Nätet har ändrats i grunden sedan dess. Då satt folk med 56K:s modem och surfade, fascinerade över allt det nya. Nu har alla bredband och använder nätet som ett vardagligt verktyg. I alla fall vanligt folk, de flesta företag är kvar i 1999.

Ingen söker innehåll

Det är bara att inse. Sökoptimeringens glansdagar är över. Det har att göra med synen på innehåll och sökning. Ingen söker längre efter innehåll på nätet. Det smärtar att säga det så jag tar om det. Ingen söker längre innehåll.

Inget massmedium

Låt oss se det så här: ingen går ut på nätet för att finna ett välskrivet, sökoptimerat dokument på en trevlig nätplats. Det fungerar inte så. Och det har att göra med nätets natur. Internet är inget massmedium för distribution av innehåll.

Ingen uppmärksamhet

Man kan inte ställa sig på nätet och ropa sig till uppmärksamhet. Det går inte ens att sökoptimera sig till det. Det finns helt enkelt ingen masspublik därute. Där finns bara individer med egna önskemål, ärenden och preferenser. De struntar i marknadsförares och företags krumbukter.

Nätet är kommunikation

Ingen som är ute på nätet ser sig som en passiv mottagare av budskap. Man vill kommunicera, delta och kanske bidra. Man vill vara delaktig i det stora nya. Detta är den verklighet vi som nätmarknadsförare måste se.

Besökarna bidrar

Sociala media som Facebook, Twitter och liknande erbjuder just det, delaktighet. På dessa platser, och antalet nya stiger snabbt, umgås man, diskuterar, skriver recensioner och rekommenderar. Deltagarna bidrar själva med innehållet.

Bättre fråga i forum än i söktjänst

Om jag vill ha svar på en fråga är det enkelt att gå till ett forum i ämnet och få bra svar från andra deltagare. Det är mycket bättre än att gå till en söktjänst med samma fråga och behöva gå igenom hundratals skräpsidor för att finna något vettigt.

Socialt beteende

Nu är ju inte allt sociala platser, men man tar med sig beteendet. Man kommer till en nätplats för att ta reda på något, få hjälp, upplysning, rekommendationer, läsa omdömen eller få kontakt med andra kunder eller likasinnade. Man vill bli engagerad.

Det är dags att tänka om

Det är dags att sluta tänka i målgrupper, segment, nyckelord, optimerade texter, sökrobotar, algoritmer och annat från förr.

Det är dags att börja tänka på besökarna som kloka individer. Vi måste fråga oss vad de vill och hur de kan bidra och vara delaktiga.

Det är dags att ta reda på hur vi underlättar för dem som vill engagera sig att göra det. Och låta dem som inte vill det vara i fred.

Våra besökare är precis som vi själva. Faktiskt.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!