Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Nya former av företag

Nätet ändrar sättet att organisera företag

Nätet håller på att lösa upp traditionella organisationer och företag. Vi ser inget mindre än ett historiskt skifte i synen på organisationer och företag. Utvecklingen går från slutna enheter till öppna och nomadiserande ansamlingar av kompetens och resurser.

Ny syn på organisationer med Web 2.0

Det är den här gamla synen på företag och organisationer som nätet, särskilt i den version som brukar kallas för Web 2, nu håller på att lösa upp i grunden. Det finns företag, som faktiskt inser vad som håller på att ske och har påbörjat anpassningen av strategier och organisationsformer till de nya villkoren.

Publicistföretag känner förändringen

Ett exempel på ett sådant framsynt företag är BBC. Det kanske är naturligt att ett företag som lever på just publicering känner hur nätet ändrar villkoren. Styrelsen för BBC har i alla fall godkänt ett antal riktlinjer för deras nätnärvaro.

Dokument för överlevnad

BBC tar fasta på att nätet är just det, ett nät. I ett nät nätverkar man, det består av länkar utan definierat centrum. Ledningen för BBC försöker klargöra hur ett modernt företag verkar i en sådan miljö. Deras principer är ett dokument för överlevnad.

BBC:s 15 principer för bruk av nätet

 1. Erbjud produkter och tjänster, som möter verkliga behov hos besökare och publik. Det bästa är att försöka förutse dessa behov innan de själva har formulerat dem.
 2. De bästa nätplatserna erbjuder få saker, men utför dem perfekt.
 3. Försök inte göra allt själv, koncentrera dig på det du är bra på och låt andra göra resten. Länka hellre till någon som du vet gör det bättre. Använd andras högkvalitativa innehåll som en resurs för dina kunder. Och tvärtom.
 4. Arbeta framåt i små snabba steg. Pröva dig fram och testa vilt och hämningslöst. Behåll det som fungerar och överge det som missar. Snabbt.
 5. Se hela nätet som din arbetsplats och arena för ditt skapande: begränsa dig inte till den egna nätplatsen.
 6. Nätet är en enda stor konversation. Delta i den med en avspänd, resonerande ton. Erkänn misstag.
 7. En nätplats är inte bättre än sin sämsta sida. Slå fast ordentliga redaktionella principer och se till att de följs.
 8. Se till att allt innehåll är tillgängligt och kan länkas till, för all framtid.
 9. Din faster kanske aldrig kommer att ansluta sig till "Second Life", men hon kommer att använda nätet och har helt andra behov och förväntningar än vi som har varit med från början.
 10. Maximera antalet vägar till ditt innehåll. Utveckla och delta i så många sammanhang, samtal, diskussionsforum, kanaler och nätverk som möjligt. Optimera platsen för sökning.
 11. Konsistent formgivning och navigation behöver inte betyda enformighet. Variera dina nätplatser, men se till att besökaren aldrig behöver tvivla på var hon befinner sig och aldrig går vilse.
 12. Tillgänglighet är inte ett tillval. Platser som från början är byggda med hänsyn till tillgängligheten är de bästa för alla besökare.
 13. Låt besökarna kopiera ditt innehåll och klistra upp det på sina virtuella väggar. Uppmuntra dem att ta med sig fragment av ditt innehåll och länka tillbaka till dig.
 14. Länka till andras diskussioner på nätet, starta inga egna på din egen nätplats, såvida inte du har ett klart syfte med det.
 15. Om du begär personlig information av dina besökare, till exempel för anpassning av platsen, var inte påträngande. Det ska göras elegant och transparent. Det är trots allt dina besökares egendom, så hantera det med respekt.

Se bortom begränsningarna

Det här är ett öppet sätt att betrakta organisationen. BBC ser här bortom sina begränsningar, både de fysiska, som väggar och murar och de mentala, som kan finnas i medarbetarnas huvuden. Man ser nätet som en utvidgning av företaget. Något som man både har nytta av och bidrar till.

Nätet består av länkar

Bra länkar kräver att man ser utanför sig själv, sin nätplats, sin organisation. Att länka är att dela med sig. Ett nätföretags storlek bedöms inte efter antalet anställda utan efter hur många som länkar till det.

Nya former av företag och organisationer

Vi kommer att se nya organisationsformer växa fram. Organisationer och företag som lever på och av nätet. Nomadiserande företag som samlar kompetens och innehåll, eget eller lånat, när det behövs. Företag som tänker utanför den egna nätplatsen och vars livsnerver är länkar. Företag vars uppgång och fall hänger på dessa.

Öppenhet är styrka - slutenhet är svaghet

Nätföretag är generösa, inte för att de anser att de ska vara det utan för att det är så nätet fungerar. Deras första tanke inför nya idéer är att dela med sig. De antar på goda grunder att konkurrenterna redan vet. Det viktiga är inte vem som kom på vad först, utan vilka nätverk man lyckas bygga.

För nätföretag är öppenhet en viktig styrka och slutenhet en avgörande svaghet. Kort sagt, nätet är organisationen.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!