Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Kortkurs webbcopy

Skriv för besökare och söktjänster

Söktjänsterna har blivit en allt viktigare kanal för att få besökare till webbplatsen. Med bra placeringar i dessa och säljande titlar kan du få intresserade besökare.

Sökmotorcopy, som man skulle kunna kalla det, har blivit en mycket viktig del i sökoptimeringsprocessen. Tyvärr förekommer det många missförstånd i hur man skriver bra texter för sökmotorerna.

Skriv för besökaren först

Det största och vanligaste missförståndet, även bland så kallade sökoptimeringsproffs, är att skriva för sökmotorerna i första hand. Att bara stoppa in nyckelord överallt där det går är inte bra sökoptimering. Bortsett från att texterna blir oläsliga fungerar det inte heller som man tror.

Planera din text

Bra sökoptimerade texter kräver planering och intutition. Intuition kan man bara få genom erfarenhet. Men om man kan systematisera sitt arbete har man kommit en bit på väg. Här följer några enkla anvisningar som du kan använda i planeringen av dina texter.

Några enkla anvisningar

Det finns inga genvägar eller magiska metoder att få besökare från söktjänsterna. Det är bara genom att testa, skriva om och testa igen som du får den nödvändiga erfarenheten och därmed den rätta intuitionen för vad som fungerar på just din webbplats.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!