Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Ny textrevolution Ny textrevolution

skriv bättre tillsammans

Kundnöjdhet är ett dåligt mått på kundlojalitet. Traditionellt marknadstänkande säger att nöjda kunder är lojala kunder. Nöjda kunder återkommer, heter det. Det gäller inte längre.

Det ensamma geniet

Den mest seglivade uppfattningen om hur texter skapas bäst är den om den ensamma kreatören. Omhuldad särskilt av oss som lever på att skriva. Men nätet håller på att ändra på även denna gamla föreställning.

Vanlig situation

Säkert känner du igen följande situation. Du får i uppdrag skriva en text som ska bli innehållet på en nätsida. Du får lite underlag, några gamla texter och har du tur ett par länkar. Sedan lämnas du ensam.

Halvdan kvalitet

Resultatet blir sällan lysande. Texten riskerar att blir ofokuserad och pratig, med onödig utfyllnad eftersom längden måste hållas. Alltför ofta är den dessutom skriven mer med tanke på uppdragsgivaren än den tilltänkta läsaren.

Nätet fullt av onödiga texter

En sådan text råkar ut för det vanligaste ödet för texter på nätet, de blir inte lästa. Innehåll som inte används saknar berättigande. Nätet är fullt av övergivna och onödiga texter. Det är bara att se efter i trafikanalysen.

Onödigt innehåll kostar

Det kostar. Allt onödigt innehåll står i vägen för det nyttiga och användbara. De onödiga texterna dyker upp i sökresultat och drar till sig klick. Det slösar värdefull tid, skapar frustration och skadar varumärket.

Texten gränslös

Nätet har gjort texter gränslösa. En bra text länkar till annat bra innehåll och andra länkar in. Texter används på helt nya sätt. Och då krävs det nya sätt att skapa och skriva dem. Nätet ger oss oanade sätt att skriva bättre texter.

Verktygen formar oss

Men låt oss först se var myten om det ensamma geniet kommer från. Marshal McLuhan, han som förutspådde internet med sin idé om den globala byn, påpekade att verktyget formar användaren. Först uppfinner vi verktyget sedan formar verktyget oss.

Det ensamma geniet

Bara en kan hålla i en penna. Därav föreställningen om det ensamma geniet på sin kammare med ett tomt ark framför sig. Tryckpressen gjorde det möjligt att mångfaldiga texter och revolutionerade spridning och läsning av dessa. Och omvandlade samhället på köpet.

Skriva tillsammans

Nätet tar det ett steg till och revolutionerar även skapandet. Ingen behöver längre sitta ensam på sin kammare och våndas. Vi kan skriva direkt på nätet och få kommentarer och förslag av andra. Nu kan vi skriva texter tillsammans i realtid.

Ständig process

Från att ha varit avslutade enheter med början och slut har texter blivit till ständigt pågående och aldrig färdiga processer. Tekniken formar vårt sätt att arbeta. Det gäller bara att finna bra metoder och nya rutiner.

När är en text färdig?

Ja, jag hör invändningarna. En bra text kräver en författare och en redaktör. Att flera skriver tillsammans ger bara en massa lösa infall utan styrsel. Och om ingen tar ansvar för helheten, vem bestämmer då när det är färdigt?

Texter utvecklas ständigt

Det är just det sista som är poängen. En text på nätet blir aldrig färdig. Se på Wikipedia som ett exempel på ett modernt sätt att ta fram texter. Kvaliteten stiger med tiden ju fler som kommer med synpunkter och rättelser. Fel och skavanker försvinner.

Netlife Research's metod

På den norska webbyrån Netlife Research har man utvecklat ett annat sätt: parskrivning. Bjørn Bergslien från byrån redogör för metoden i en artikel i den kollektiva nättidskriften Ux Booth.

Parskrivning

I korthet går metoden ut på att man samlar inblandade intressenter och kommer överens om innehåll på de olika sidorna. Därefter sätter man sig i par, varav en skriver och den andra kommenterar och ger förslag. Efter en tid byter man par och roller och så vidare.

Dynamik ger bättre kvalitet

Det som inträffar är att det uppstår en dynamik som aldrig skulle kunna ske för en ensam skribent. Fler infallsvinklar uppstår och tonen i det skrivna blir mer enhetlig än om olika skribenter hade svarat för olika sidor.

Revolution i sättet att skriva

På Facebook arbetar man redan så här och Wikipedias och Netlifes exempel visar att vi bara befinner oss i början på en ny utveckling och syn på hur innehåll skapas. Världen är helt enkelt för komplex för att kunna omfattas och beskrivas individuellt.

Ingen slipper undan förändringar

Nätet tvingar fram samarbete. Nätet är till sin natur samarbete. Allt förändras och alla måste finna nya sätt att arbeta. Hur kunde vi som skriver tro att just vi skulle slippa undan?

Seppo Salmivuori

Kommentera gärna artikeln här nedan.

blog comments powered by Disqus