Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Den globala hjärnan

Nätet är samverkan

Nätet handlar om samarbete. Det där är en mycket djupare sanning än vad som först synes. För första gången i vår arts existens kan vi faktiskt samarbeta globalt och sam-tidigt. Nätet är samarbete. Det sker just nu. Vi lever i den globala byn.

Vana vid strukturer

Vi är vana att tänka i strukturer och hierarkier för så har det alltid varit. Kungar och andra överheter har styrt. Kunskap har varit experternas och de skriftlärdas egendom. Kunskap är makt har det sagts och så har den brukats.

Ingen bestämmer över nätet

Internet har ingen struktur, det är en oformlig massa av länkar och nätplatser, som hela tiden växer. Ingen bestämmer. Det finns ingen överordnad organisation, som kan genomdriva egna syften. Nätet är anden släppt ur flaskan. Det finns ingen återvändo.

Samarbete driver utvecklingen

Alla älskar vi hjälten, upptäckaren och uppfinnaren. Individerna som uträttar storverk, ger oss insikter och kommer på nya saker. Och visst har dessa inverkan på historien, men det som verkligen driver utvecklingen framåt är samarbetet.

Framgång sker i sammanhang

Jag tror det var Newton som sade att "om jag har sett något som andra inte har sett, beror det på att jag har stått på en jättes axlar". Alla viktiga upptäckter och uppfinningar har en förhistoria och ett sammanhang.

Samverkan över tid och rum

Verkligt viktiga fenomenen, som språk, konsten att skriva och räkna, bevattningssystem, boktryckarkonsten, elektriciteten, datorn och Internet, är inte verk av enskilda individer. De är resultat av samverkan mellan människor över tid och rum.

Länkar öppnar möjligheter

Ett nät består av länkar och de platser som länkar till varandra. Det är detta som ger Internet dess kraft. För varje ny länk som läggs till varje ny plats öppnas nya möjligheter till samverkan och oväntade möten.

Länkar för samman

Länkar är de vägar som idéer transporteras på. Länkar för samman människor med varandra och med det innehåll, som olika platser erbjuder. Nätets väsen är alla dessa länkar. De utgör en totalt oöverskådlig härva av trådar över hela jorden.

Globalt medium

Detta är ett sant globalt medium för samarbete. Det växer organiskt på samma sätt som alla tidigare samarbetsformer har gjort. Det var bara under industrialismen som vi fick för oss att samarbete måste ske i hierarkiskt ordnade former.

Planetens hjärna

I romanen Solaris av Stanislaw Lem är planeten Solaris täckt av ett hav som verkar ha ett medvetande. Planeten ser ut att ha en hjärna. Man skulle kunna säga att vår planet också fått en egen hjärna. Myten om Gaia har fått en oväntad relevans i Internet.

Svår utveckling

Den här globala hjärnan är till skillnad från vår vanliga helt inriktad på och beroende av samarbete. Vår biologiska hjärna har utvecklats under svåra förhållanden med konkurrens och faror, som den har varit tvungen att hantera.

Goda egenskaper blir farliga

Det har fungerat bra och vi har överlevt tills nu. Men i en allt mer komplicerad värld med intrikata sociala system, verkar den inte räcka till. Det är som om just de egenskaper, som hjälpt oss under evolutionen, nu kan vara en fara. Tänk bara på klimathotet.

Generositet ger framgång

Det som ger framgång på nätet, och i allt högre grad även utanför det, är samarbete och generositet - inte konkurrens och slutenhet. Att vara öppen och generös blottar dig visserligen för faror, men öppnar också för nya ideer, tankar och möjligheter.

Länkar ger flöde av idéer

Tänk din text och ditt innehåll i länkar, både interna och externa. Med bra länkar till platser med bra innehåll ökar vi gemensamt nätets värde. Bra länkar underlättar flödet av ideer och möjligheter. Bra länkar underlättar det samarbete vi alla har nytta av.

Öka antalet länkar

Det är det fantastiska med nätet, ingen bestämmer över det. Det gör vi alla och vi kan alla alla bidra på lika villkor. Genom att lägga in bra länkar ökar vi allas nytta. Så det är bara att länka på.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!