Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Bättre rubriker Bättre rubriker

6 krav på en bra rubrik

Att skriva bra rubriker har alltid varit en svår konst. Det krävs god språkkänsla för att formulera det viktigaste på ett sätt, som fångar intresset och viljan att läsa vidare. Nätet har gjort det ännu viktigare, och svårare, att skriva bra rubriker.

Rubriksättare eget yrke

Konsten att skriva bra rubriker kräver massor av träning. Därför är det sällan samma personer som skriver texterna som sätter rubrikerna i traditionella media. Dessa har ett tufft jobb att skriva så kort som möjligt men ändå intressant.

Nya krav

Det gäller även på nätet. En rubrik måste vara kort, relevant och intresseväckande. Men nu tillkommer flera nya och om möjligt ännu hårdare villkor. På nätet har vi ett helt annat beteende än när vi läser traditionell tryckt text.

Nya miljöer

Det är inte bara det att besökarna hastigt skannar av sidan för att se om den är värd att läsa. Rubrikerna måste även skrivas med hänsyn till söktjänsterna och nu tillkommer även sociala media som Facebook, Google+ och andra flöden, där rubriken ska synas och väcka intresse och helst ge upphov till reaktioner.

Mycket träning

Kan man verkligen få in alla dessa aspekter i en enda rubrik? Ja, man måste ju försöka, men det krävs nog en hel del arbete och träning innan det blir bra. Så låt oss titta lite på de olika nya krav som tillkommer utöver de traditionella.

Sökoptimering

Rubriken till hör de platser på en sida som besökaren först tittar på. Därför är den intressant även för söktjänsterna. Det är bra om man kan få in det viktigaste nyckelordet i rubriken. Men se upp, många nyckelord i rubriken garanterar inte en hög rankning, det ser bara dumt ut.

Sociala media

Om någon vill dela artikeln med andra är det rubriken som delas ut. Den måste alltså vara intresseväckande även i dessa sammanhang. Söktjänsterna tar dessutom numera även hänsyn till popularitet i sociala media. Men varför vänta på dem när man kan få läsare via dessa nya kanaler?

Antal ord och tecken

Att skriva kort har alltid varit viktigt, så vad är nytt här? Sociala media igen. Twitter tillåter bara 140 tecken vilken inkluderar allt, både namn och adress. Så om man vill att hela rubriken ska kunna citeras tillsammans med en kommentar får rubriken nog inte vara mer än ca 80 tecken.

Isolering

En rubrik måste fungera helt utanför sitt sammanhang. Om den delas ut i sociala media, kommer den att synas tillsammans med andra rubriker på sidor som innehåller massor av annat material. Den måste alltså vara fullt begriplig och dessutom locka till klick.

Utseende

Om rubriken citeras i en bokmärkeslista, länklista eller i ett Twitterflöde bland otaliga andra liknande korta texter, gäller det att synas. Det är ju inte säkert eller ens troligt att den som ögnar igenom en sådan lista läser varje rad.

Kommentarsvänlig

Det är ju inte längre så enkelt att läsarna bara läser en text. De är vana vid, och kräver också, att kunna kommentera den. Alla bloggar, sociala medier och allt fler företags nätplatser erbjuder och uppmuntrar läsarna att kommentera och ha synpunkter.

Kommentarsfunktion ger liv

En rubrik som ska passa i dessa nya sammanhang måste alltså locka till och ge utrymme för kommentarer och frågor. En kommentarsfunktion på företagets nätplats ger den liv och skapar intresse, vilket i sin tur noteras av söktjänsterna.

Överdriv inte

Det är alltså massor av nya krav som tillkommit utöver de självklara att en rubrik ska sammanfatta och locka till läsning. Men det gäller att inte bli fartblind i ivern att synas i andra sammanhang, så att man skriver rubriker som inte har täckning i texten.

Kan slå tillbaks

Överdrivna löften och formuleringar kommer snabbt att avslöjas och den positiva spridning, man väntat sig, vänds i sin motsats. De sociala medierna besitter en kraft som vi ännu bara anar vidden av.

Hårt arbete

Det kommer att krävas mycket träning i konsten att skriva bra rubriker i det nya miljön som har öppnat sig. För att lyckas måste man vara öppen, tycka att det är roligt, prova sig fram och hela tiden lära sig av sina misstag.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!