Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Nya spelregler på nätet

Betjäna kunden bästa strategin

Nätet vänder upp och ner på vårt sätt att se på marknadsföring och kommunikation. Traditionell marknadsföring försöker få oss att göra något företaget vill. På nätet fungerar bara de metoder som hjälper oss att göra det vi själva vill.

Traditionell reklam avbryter

Reklam och marknadsföring har traditionellt gått ut på avbrott och uppmärksamhet. Det är som en utropare på en marknad som försöker väcka uppseende och få folk att stanna till. Eller en gatuförsäljare som rycker dig i ärmen för att berätta om sitt fantastiska budskap.

Allt högre ljudnivå

Det fungerade så länge antalet utropare var få och ljudnivån på marknaden måttlig. Men ju fler som kommer till desto mer måste var och en höja intensiteten tills det inte håller längre. Där är vi nu. Trots det hör man fortfarande företagare säga saker som: "Vi måste höja oss över mängden. Vi måste sticka ut".

Nätet förmodad räddare

Just när det ser som mest hopplöst ut kommer nätet. Ett nytt medium för kommunikation, tänker man. Nu gäller det att vara först. Att vara den där tidiga utroparen, som faktiskt hördes. Alltså rusar man åstad och tillämpar sina gamla metoder på nytt.

Allt snyggare banners

Annonsörer och publicister kämpar verkligen för att få det att fungera. Därav alla snygga banners och fräcka flash-animationer som klottrar ner platser med föregivet höga besökssiffror. Se på vilken kommersiell medieplats som helst.

Spelet vält över ända

Men det fungerar inte och man tycks inte förstå varför. Trots att man anstränger sig för att göra annonserna allt bättre. Problemet är inte dåliga banners. Problemet är att spelet har välts över ända. De gamla spelreglerna gäller inte längre.

Reklamen ett korthus

Kanske är det så att marknadsstrategerna med modern annonsering och sofistikerade metoder för marknadskommunikation har byggt på ett korthus som nätet nu raserar. Var det inte en guru som sade att hälften av all reklam fungerar, man vet bara inte vilken hälft?

Allt är mätbart

Den okunskapen levde reklambranschen bra på. Man kunde tryggt påstå att annonserna fungerade därför att det inte gick att mäta. Nu vet man. På nätet går allt att mäta. Man behöver inte längre gissa. Det är bara att se efter vad som fungerar. Och det visar sig att inte ens hälften fungerar, knappt en bråkdel. Men man vet åtminstone vilken bråkdel.

Andras omdömen viktigast

Alla underökningar av hur besökare uppfattar reklam på nätet visar att man aktivt undviker den. Man litar helt enkelt inte på nätreklamen. En studie av Nielsen Group visar att personliga omdömen och rekommendationer av andra besökare har ett mycket högre trovärdighet än företagens annonser.

Kunden har makten

Så det hjälper inte hur mycket strateger och marknadsförare än anstränger sig för att finna nya metoder att komma åt oss. Vare sig det gäller sociala media eller traditionella nätplatser. Vi har upptäckt att det är vi, besökare och kunder, som har makten och den insikten går inte att göra ogjord.

Byta roll med kunden

Vi som sysslar med marknadsföring på nätet måste alltså ändra inställning i grunden. Vi måste byta roller med våra kunder. Det är inte vi som ska tala om för dom vad vi har att säga. Det är vi som är betjänterna. Vi måste vara lyhörda för deras vilja.

Stå inte i vägen - du också

De besökare som faktiskt kommer till våra platser av genuint intresse är ute på en besvärlig resa och vill något. Men innan de har kommit så långt som till oss, har de mött många som vill störa. Då går det inte att vi också ställer oss i vägen och försöker pracka på dom något annat.

Besökarens vilja det enda viktiga

Vårt jobb är att så smidigt som möjligt ta reda på vad de vill, och göra allt för att underlätta för dem. Det är den enda strategi som håller.

Om vi inte gör det är besökarna snabbt borta och då står vi där med vårt tjusigt förpackade budskap.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!