Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Det fantastiska nätet

En gigantisk våg av förändring

Vilket skulle du bli mest irriterad på om det inte fungerade: TV:n, mobilen eller nätet? Jag är övertygad om att de flesta skulle bli mest störda om nätet gick ner. Så beroende har vi blivit, nästan utan att märka det.

Våldsam omvälvning

Nätet händer oss med en våldsamhet så stor att vi inte riktigt uppfattar den. Som alltid vid stora omvälvningar är det inte de samtida, som fattar vad som händer. Eftervärlden ser det tydligare. Så var det med boktryckarkonsten och så är det med internetrevolutionen.

Massupplaga till massmarknad

Boken innebar ju inte bara ett nytt sätt att distribuera kunskap och tankar. Själva föremålet, boken, var i sig en revolution. Nu kunde man tillverka stora upplagor av identiska föremål, sänka priset och skapa en massmarknad. Den tankefiguren lever än.

Eftersläpande tänkesätt

Varje ny teknik släpar i början på det föregående sättet att tänka. Därför såg de tidiga bilarna ut som hästdroskor, helt enkelt för att man inte kunde föreställa sig något annat sätt att formge fordon. Vad är det vi inte kan föreställa oss än?

Mediet är budskapet

Marshall McLuhan formulerade det träffsäkert redan på 60-talet: "The media is the message". Tänk vilken skillnad i betydelse samma text får som ett handskrivet brev på papper eller som e-post. Eller jämför en dagbok med Twitter. Samma innehåll, olika innebörd.

Frustrerande långsamt

Företag och organisationer är tröga företeelser. Förändringar går långsamt. Ju större organisation desto långsammare går det. Vi som håller på med nätet och dagligen funderar över det kan ibland känna frustration över långsamheten.

Naturlig långsamhet

När jag började med mina första internetseminarier på 90-talet kände jag den frustrationen ofta. Tänk att inte alla insåg de nya möjligheterna! Men egentligen är långsamheten naturlig. Det är lätt att stå utanför och peka. Det är mycket svårare för den som ska genomföra det och övertala alla andra.

Ordnad förändring

Möjligen är det så att det inte är entusiasterna och pionjärerna i företagen som är de bäst lämpade att genomföra förändringarna. Det kan vara så att otåligheten och entusiasmen står i vägen. Organisationer kan bara förändras under ordnade former om det nya ska bli till en naturlig egenskap.

Globala dokument

För det är mycket som ska ändras. Nätet är i sanning en fantastisk företeelse. Tänk bara på en så självklar sak som att ett dokument på ditt skrivbord kan innehålla länkar till en kollega på andra sidan jorden. Vad betyder det för hur vi uppfattar ett dokument?

Obegränsad tillgång

Eller se hur lagen om utbud och efterfrågan, kapitalismens själva grundbult, kommer i svaj. Boken kunde säljas till ett lågt pris till en massmarknad. Men hur prissätter man en vara som aldrig tar slut, där tillgången är obegränsad? Det är skiv- och filmindustrins dilemma idag. Därav dess konvulsioner.

Vardagsföreteelse

Och i kristider tycks nätet bli ännu viktigare. En amerikansk studie visar att äldre kraftigt ökar sin användning av nätet och att en växande andel fattiga amerikaner skaffar bredband. Nätet blir en vardagsföreteelse. Det är en utveckling som knappast kan underskattas.

Företag förlorar makt

Väldigt få traditionella företag och organisationer inser detta. Nätet sköljer över oss som en jättevåg av förändringar i sätten att vara, arbeta och kommunicera. Med nätet tar vi kontroll över vår vardag. Vi sköter ärenden, tar reda på saker och jämför alternativ. Företagen förlorar makten över marknaden, över oss.

Vardagliga söktjänster

Miljoner människor världen över använder dagligen en söktjänst för att ta reda på något. Men hur många företag har insett betydelsen av detta och anpassar sina nätplatser så att de enkelt kan finnas av rätt personer? Inte många.

Nätet ingen massmarknad

I stället köper man nyckelord och betalar stora summor för mer eller mindre konstiga metoder att "synas" på nätet. Den gamla tankefiguren om en massmarknad går igen. Det är svårt att frigöra sig från siffrornas magi. Men nätet är ingen massmarknad. Där finns bara intelligenta och självständiga individer.

Stora förändringar på gång

Det väntar stora förändringar. Och stora förändringar brukar betyda stora möjligheter. Det gäller bara att göra det under ordnade former. För trots sin tröghet är många företag på gång att ändra sina arbets- och tänkesätt.

Och även om det går långsamt i just din organisation vet du att du har något stort och fantastiskt på gång.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!