Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Tillgänglighet & förtroende

Tillgänglighet ökar trovärdigheten

I dagarna ordnas en demonstration om tillgänglighet. Anledningen är att regeringen har avvisat ett lagförslag om obligatorisk tillgänglihet. Det är fortfarande dåligt ställt med denna i allmänhet och på nätet är den rent usel. Det är märkligt att man inte förstår vad som står på spel.

Lite har hänt

Mitt första nyhetsbrev 2003 handlade om tillgänglighet för alla. Enligt företaget Funka Nu är det fortfarande alltför få svenska nätplatser som tar hänsyn till tillgängligheten. Det har alltså inte hänt mycket på dessa år. Jag tror att det beror på grova missförstånd från företagens, webb- och reklambyråernas sida.

Nätet inte en kanal för företagen

Ett stort missförstånd är att tro att nätet är en kanal för att nå kunder. Det tycks inte gå in i deras huvuden att det är precis tvärtom. Nätet är ett verktyg för kunder och klienter att se in i företagen. Det är vi besökare, kunder och klienter som bestämmer. Det är vår marknad nu. Det finns ingen väg tillbaka.

Farlig ignorans

Att i det här nya läget ignorera stora och viktiga grupper av besökare och potentiella kunder är inte bara dumt. Det är farligt. Trovärdighet och därmed sammanhängande goda besökaromdömen är en flyktig tillgång. Trovärdigheten kan snabbt blåsa bort och år av arbete med varumärket kan förstöras på några timmar.

Otillgängligt exempel

Ett exempel ur den fysiska världen. Ett större sällskap ska göra ett restaurangbesök. En av deltagarna är beroende av rullstol. Om den restaurang man valt för kvällen inte är tillgänglig, det kan vara för höga trösklar eller för trångt mellan borden, går sällskapet till en konkurrent.

Dåligt rykte sprider sig

Poängen här är förlusten i anseende. Ingen i sällskapet kommer att ha goda tankar om den restaurangen i fortsättningen. Detsamma gäller på nätet. Alla som råkar ut för en dåligt fungerande nätplats kommer att berätta om det. På sin blogg, i något forum eller bara till vänner och bekanta. Ryktet sprider sig.

Dumhet och okunskap

Dålig tillgänglighet är bara ett annat sätt att säga till viktiga grupper av besökare att man inte bryr sig om vad de tycker. Det är djupt avslöjande för företaget. I bästa fall visar det att företaget styrs av dumhet och okunskap om nätets natur.

Höga krav

Trovärdighet är allt. Vi stannar inte på en plats vi inte litar på. Bredbandsrevolutionen har vant oss vid att sköta allt mer via nätet. Vi betalar räkningar, köper biljetter, bokar resor, deklarerar, handlar osv. Web 2.0 och vår ökade makt har höjt kraven betydligt på service, snabbhet, enkelhet och tillgänglighet.

Uppdragsgivaren viktigare än besökaren

Det är i denna utveckling byråerna, både webbyråer och reklambyråer inte hänger med. Av deras arbeten att döma anser de att uppdragsgivarnas intressen är viktigare än besökarnas. Att uppdragsgivarna inte förstår hur det ligger till är en sak. Värre är att byråerna struntar i det.

Sämre produkt

Det betyder bara att de levererar en sämre produkt än de skulle kunna göra. Och att uppdragsgivarna förlorar pengar istället för att deras nätplatser skapar vinst, vilket väl var meningen. Man tror att tillgänglighet är olönsamt.

Självbetjäning

En nätplats är som en självbetjäningsbutik utan någon att fråga. Där kräver vi enkelhet och snabbhet i funktionerna. Vi struntar i smarta designlösningar, fräcka effekter och allt sådant som byrån har lyckats sälja in hos uppragsgivaren. Vi vill ha resultat.

Tillgänglighet grunden

Tillgänglighet är inte en funktion som ska tillföras efter att en platsen är byggd. Tillgänglighet ska vara grunden. Det gör att man hela tiden tänker på hur besökaren uppfattar platsen och därmed undviker allt sådant som bara krånglar till det.

W3C:s riktlinjer

Byråerna måste lära sig hur man bygger tillgängligt. Det är inte svårare än de avancerade formlösningar man briljerar i nu. Följer man W3C:s riktlinjer för tillgänglighet från början blir det inte heller dyrare. Dessa finns enkelt att läsa på nätet.

Varumärke är förtroende

Varumärkets värde består enbart av besökarnas förtroende för det. Att ha en tillgänglig nätplats visar att företaget eller organisationen respekterar besökarna och förstår att det ger trovärdighet. Trovärdighet är det enda som håller i den nya marknadssituation som har uppstått.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!