Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Innehållet

Affärskritisk tillgång

Det är svårt att övervärdera innehållets betydelse. Ett välformulerat och väl organiserat innehåll är det viktigaste skälet till varför vi besöker en nätplats. Ändå är det förvånande få företag som lägger tillräckliga resurser på en professionell hantering av innehållet. Google håller på att ändra på detta. Ett företag som omsätter 150 miljarder dollar gör intryck.

Ny marknadssituation

Google har uppnått denna framgång i det tysta, utan pukor och trumpeter. Man har helt enkelt gjort det man är bra på; att snabbt och enkelt leverera bra innehåll till alla de som söker på nätet. Och med en miljard nätanvändare har en helt ny marknadssituation uppstått. Det är dags att traditionella företag börjar inse vad som håller på att hända.

Innehållet avgör

Det är nätplatsens innehåll som avgör om en besökare stannar och blir kund eller inte. Så enkelt är det. Det är innehållet som säljer, bygger förtroende och därmed varumärket. Det är med innehållet på nätplatsen företaget visar upp sig. Och vi som tittar är kritiska, otåliga och vill se resultat.

Få företag leds av bibliotekarier

Att traditionella företag är så dåliga på att hantera information beror på att de flesta i ledande positioner är antingen ekonomer eller tekniker. De är vana att hantera dokument som fakturor och manualer. Få företag leds av personer med bakgrund som journalister eller bibliotekarier. Personer som verkligen inser vikten av en professionell hantering av innehåll.

Dokumentadministration

Före Internet var dokumentation en administrativ angelägenhet. Det sågs inte som viktigt för affärerna utan mer som en nödvändighet för att få verksamheten och rutinerna att fungera.

Affärskritisk tillgång

Nätet har vänt på situationen. Allt det där som för placerades i pärmar, nödtorftigt sorterat efter någon ordning; rapporter, PM, beskrivningar och liknande, som bara administrerades har nu blivit affärskritiska tillgångar. Nätet kräver innehåll och därför plockas allt fram igen och läggs upp på nätplatsen. Tyvärr är det alltför vanligt att det bara administreras där också.

Innehåll inget självändamål

Nätplatsens innehåll, liksom dess formgivning och bakomliggande teknik, är inget självändamål. Det ska möta besökarens behov och hjälpa denne att göra det som var avsikten med besöket. Det är nätplatsens verkliga mål. För att klara det måste vi veta vad besökarna vill och organisera innehållet så att nätplatsen fungerar och inte bara är en anslagstavla för allsköns dokument som ledningen vill visa upp för världen.

Kompetent redaktion

En effektiv nätplats kräver alltså en hård professionell disciplin i hanterandet av dess innehåll. Det krävs en redaktion som vet vad besökarna vill ha och som ständigt funderar på hur man bäst hjälper dessa att snabb och enkelt få sina önskningar uppfyllda.

Nätet allt viktigare beslutsunderlag

Google visar vägen. Det är bara att lära. De hanterar information snabbt och enkelt. Allt fler beslutsfattare tar en vända på nätet inför kritiska affärsbeslut. Det är det tilltänkta företagets nätplats man studerar innan man tar kontakt. De som då inte har ordning på sitt innehåll på nätplatsen och snabbt och enkelt visar upp det viktigaste får inga telefonsamtal.

Det handlar om resultat

Allt som sker på nätplatsen registreras och kan alltså mätas. För första gången kan vi nu direkt avläsa hur vårt innehåll och vår information fungerar. Modern informationshantering fokuserar på resultat. Vi kan nu direkt se vad en besökare försökte göra och hur vårt innehåll mötte detta försök. Och dra slutsatser av detta.

Innehållet säljer

Nätet inleder en ny tid. Innehåll, information och ord är det som säljer. I traditionell handel är det försäljare som säljer. I näthandel är det innehåll och ord som säljer. I traditionell offentlig verksamhet är det tjänstemän som ger service. På nätet är det innehåll och ord som ger service.

Stor potential

Ett bra innehåll på nätplatsen är en tillgång som det gäller att ta vara på och hantera rätt. Om du fokuserar på uppgiften, besökarens uppgift, har du en fantastisk möjlighet att förvekliga både din organisations verkliga potential och din egen.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!