Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Webbredaktören 4

Tänk kvalitet - inte kvantitet

Om du ansvarar för en webbplats måste du vara skoningslöst inriktad på kvalitet. Det går inte att kompromissa med det. En dålig webbplats motverkar sitt syfte. Om företaget inte har resurser att hålla en hög kvalitet är det bättre att inte ha någon webbplats alls.

För stora webbplatser

Många företag har alldeles för stora webbplatser. För stora för att kunna redigeras professionellt av det fåtal personer som har det till uppgift. Alltför många webbansvariga är lämnade att med en heroisk insats försöka sköta en webbplats alldeles ensamma.

Kvaliteten sjunker

Följden blir att webbplatsernas kvalitet sjunker. Ingen har tid att skriva eller att redigera ordentligt. Besökarna ser detta direkt och struntar i att läsa eftersom de vet att det inte lönar sig.

Metadata blir eftersatta

Det är inte bara det att de flesta tycker att metadata är tråkigt, de hinner inte med det. Bra metadata är grunden för ett välstrukturerat innehåll och bra texter. En text som inte grundar sig på några väl definierade nyckelfraser har inget fokus och ingen spets.

Dålig klassifiering

Klassifieringen av innehållet blir lidande. Utan en klassning av materialet blir webbplatsen bara en stor meningslös hög av texter. Webbplatsens struktur och dess menyer är helt beroende av en bra klassning. Klassning är en svår konst som kräver erfarenhet, branschkunskap och säker blick för kvalitet.

Inaktuellt material

Mängden inaktuellt material ökar. Ingen har tid att regelbundet gå igenom texterna. Det får till följd att man publicerar felaktig information. Jag tror inte att något företag skulle skicka ut en broschyr med fel i texten. Med webbplatsen är det inte så noga.

Strategi för kvalitet

Begränsa omfattningen

Begränsa omfattningen till det du eller ni klarar att hålla kvalitet på. Motstå alla ambitioner och försök att tillfredställa så många som möjligt. Det går inte. Publicera inget bara för att någon säger att det är bra. Ju mer du publicerar desto mer arbete tar du på dig.

Mer material försvårar för besökaren

Mer material innebär inte bara mer arbete för webbteamet. Det försvårar även för besökarna. De får svårare att hitta det de är ute efter. Menyerna blir missvisande och sökfunktionen, om ni har en sådan, börjar ge felaktiga sökresultat.

Dålig webbplats skadar varumärket

En webbplats med dåligt skrivna och redigerade texter, med inaktuellt material och förvirrande struktur ger företaget dåligt rykte. Det skadar varumärket allvarligt. Företag med dålig internetmognad ser inte det.

Rädda ditt jobb

Om du arbetar på ett sådant företag måste du som webbredaktör jobba hårt på att få ledningen till insikt. Annars riskerar du att stå där utan att ha något att säga, den dag de faktiskt upptäcker hur det ligger till.

Prioritera dina viktigaste kunder

Utgå från dina viktigaste kunder. Se till att de snabbt och enkelt finner det de söker. Prioritera hårt. Var skoningslöst kritisk mot allt nytt material som "måste" in på webbplatsen. Begränsa och välj. Låt kvalitet går före kvantitet. Bara så kan du ansvara för en webbplats som faktiskt levererar nytta till de viktiga personer som du vill nå.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!