Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Webbredaktören 3

Branschkunskap viktigt kompetens

En webbplats vänder sig till riktiga människor med riktiga behov och önskemål. Om webbplatsen är branschinriktad är alltså branschkunskap en av webbredaktörens viktigaste egenskaper.

Att "kunna branschen" anses vara en mycket värdefull egenskap i de flesta sammanhang. Det spar arbete, underlättar förståelsen för kunder och skapar underlag för bra beslut.

Den som kan branschen kan rätt värdera material och ser direkt vad som fungerar och vad som är dömt att missförstås. En god branschkunskap ger en intuitiv känsla för vad kunder och prospekt förväntar sig.

Webbplatsen handlar om människor - inte teknik

Webbplatsen ses fortfarande i hög grad som en teknisk företeelse. Och att kunskap om webbteknik är den webbansvariges viktigaste kompetens. Dessa kunskaper är självklara, de är verktygen. Men den verkliga kompetensen ligger i förmågan att veta vad besökarna vill.

Umgås med kunderna

Den förmågan kan man bara förvärva med en kombination av branschkunskap och stor människokännedom. Man måste umgås mycket med tilltänkta kunder och prospekt. Sitta hos dem och se hur de bär sig åt när de läser på webbplatsen. Diskutera med dem och höra vad de vill ha och vad söker efter.

En tidskrift skulle inte överleva länge utan täta kontakter med läsarna. Samma gäller för webbplatsen. Om du inte vet vad dina läsare önskar, hur kan du då fatta bra beslut om vad som bör finnas där? För att verkligen veta vad de vill måste du känna dem.

Bra innehåll - men fel

Det är lätt för den som ska skapa innehåll på webbplatsen att isolera sig och bli inriktad på det egna företaget och vad det har att erbjuda. Ingen ifrågasätter ett sådant perspektiv. Det är bara att köra på och skapa ännu mer "bra" innehåll. Det är inte svårt. Och kollegorna blir imponerade och tycker att det är bra just för att de känner igen sig.

Företagscentrerat innehåll utestänger besökarna

Det är bara det att man till slut lämnar besökarna efter sig. Besökarna känner direkt att den här webbplatsen inte riktar sig till dem. Den känslan går igen i allt. Menyerna speglar företagets organisation, texterna andas självberöm, rubriker kräver specialkunskap för att förstås. En sådan webbplats stöter bort besökare eftersom den inte motsvarar deras genuina behov. Webbplatsen blir ett dyrtbart misslyckande.

En bra webbplats svarar på besökarnas fråga

En bra webbplats har ett bra innehåll som motsvarar vad verkliga besökare önskar sig, inte vad företaget vill visa. Det hjälper inte hur viktigt ledningen tycker att det är. Om ingen tittar på det, är det inget värt.

Den webbredaktör som kan få ledningen att inse och acceptera detta enkla faktum, och samtidigt utveckla ett sinne för vad som fungerar för både besökarna och företaget, blir guld värd.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!