Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Prioritera besökarna Prioritera besökarna

Exemplet Kreftforeningen

Det lönar sig att sätta besökarnas behov före den egna organisationens. Det visar exemplet med den norska Kreftforeningen, en organisation med syfte att stödja cancerforskning. Deras resultat är slående.

Det man gjorde när man behövde en ny nätplats gick emot all traditionell marknadslogik, intuition och magkänsla. Man slutade helt att fokusera på det egna budskapet, att be om donationer, och satsade allt på besökarnas behov istället.

Effekten blev överväldigande:

Genom att fokusera på besökarnas behov uppnådde man sina egna mål.

Massor av innehåll

Den gamla platsen hade massor av innehåll. Långa och detaljerade artiklar om cancer och annat material, som ansågs vara viktigt. "Problemet med det var att det inte alls svarade mot besökarnas behov", säger Ida Aalen från Netlife Research, företaget som fick uppdraget att göra om platsen.

Ingen publiceringsstrategi

"Nätplatsen var också svår att navigera i", fortsätter Ida Aalen, "mest beroende på att man använde ett publiceringsverktyg, som tillät upp till 45 personer att oberoende av varandra lägga upp material. Det fanns heller ingen publiceringsstrategi". De 45 personerna hade hunnit publicera över 5000 sidor på den gamla platsen.

Oöverskådlig

Följden blev att platsen blev oöverskådlig. "Man kunde gräva sig hur djupt som helst i den utan att hitta det man sökte", säger Beate Sørum, från Kreftforeningen. Den gamla nätplatsen hade helt enkelt upphört att fungera.

Mognadsprocess

"Men det krävdes en lång mognadsprocess för att organisationen skulle inse det och att det inte räckte med bara en ny design". Det krävdes en helt ny strategi och ett nytt sätt att tänka. "Vi vände oss till Netlife Reseach för att få vad vi behövde och inte vad vi ville ha".

Brukaranalys

Det första Netlife Research gjorde var att ta reda på vad besökarna ville. De viktigaste besökarna var sådana personer som hade fått cancer och deras anhöriga. Det var viktigt att nå dessa och få veta vilka behov de hade och vad platsen kunde göra för dem. Det gjorde man med en intervjuer, enkäter, och nyckelordsanalyser.

Typisk nätplats

Kreftforeningens tidigare nätplats var typisk för allt för många organisationers, företags och myndigheters närvaro på nätet:

  1. innehållet fokuserades på organisationens behov
  2. publiceringssystemet saknade redaktionell kontroll
  3. ingen strategi för hur man tog bort onödigt och gammalt material

Besökarnas behov

Den nya nätplatsen byggdes kring besökarnas behov. Man skiftade perspektiv helt från organisationen till att konsekvent se till vad den enskilda besökaren ville. Man insåg att det besökarna behövde var att läsa begripliga artiklar om cancer, få råd om vart man ska vända sig och hur man som anhörig ska agera.

Kontaktpersoner

Studera gärna deras förstasida. Där kan man läsa om de vanligaste cancerformerna och komma i kontakt med namngivna experter, både med telefon och via chat. Varje kontaktperson finns även på bild, så att man ser vem man talar med.

Egna behovet långt ner

Huvudmenyn innehåller åtta punkter i prioritetsordning. Först på sjätte plats kommer den punkt där man kan donera pengar till föreningen. Trots detta har alltså antalet donationer ökat i antal och mängd.

Verklig branding

Genom att ta mod till sig och skoningslöst offra det egna "viktiga" budskapet och i stället se till besökarnas behov, har man alltså höjt sitt anseende hos dessa och fått ökat förtroende för organisationen. Och på köpet har man uppfyllt sina egna mål.

Det är verklig branding.

Seppo Salmivuori

Kommentera gärna artikeln här nedan.

blog comments powered by Disqus