Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Avsiktsekonomi och kundaktivism

Kundernas avsikter styr

Konsumenter har länge organiserat sig i föreningar för att kunna förhandla sig till lägre priser och bättre villkor. Konsumkedjan började en gång som ett sådant kooperativ. Det är en form av konsumentmakt och inget nytt. Men nätet ger nu kunderna helt nya sätt att organisera sig och ta makten över konsumtionen. Och det sker som aldrig förr.

Nätet ger verktyget

Förr krävdes det en organisation med stadgar, styrelse och årsmöte för att bilda ett konsumentkooperativ. Det krävde resurser som bara företag eller stora organisationer hade. Inte nu längre. Via nätet kan vi nu enkelt komma i kontakt med tusentals andra. Konsumentrörelser kan uppstå spontant när det finns behov. Nätet skapar utrymme för nya idéer.

Företagen förlorar makt

Det är något stort på gång här. Företagen förlorar makten över konsumtionen och tappar kontrollen över sina egna varumärken. Ett varumärke kan nu bokstavligen förstöras över en natt. Det räcker med att en bloggare skriver något ofördelaktigt och att det tas upp av andra och sprids. De företag som inte ser denna utveckling ligger illa till.

Kundaktivism

Den senaste rapporten från trendwatching.com pekar på några intressanta exempel på hur konsumenter kan ta makten. De skriver att "nu kan grupper av likasinnade, aktivistiska konsumenter snabbt gå upp på nätet och enkelt ta kontakt med varandra och utöva inflytande i en global skala".

Kooperativ för produktutveckling

Deras exempel visar på viktiga trender i hur konsumentmakten kan komma att se ut i den nya nätekonomin. Crowd Spirit är ett sådant fascinerande kooperativ, community, under utveckling. Crowd Spirit tillhandahåller en nätbaserad plattform där konsumenter, företag och deras partners kan ansluta sig.

Avsikten med kooperativet är att ta fram bra och billig hemelektronik där utvecklingen av produkterna styrs av köparna. Så här går det till:

Flytande roller

Crowd Spirit är ett intressant exempel på hur rollerna i nätekonomin börjar flyta. Det finns inga fasta gränser mellan marknadens aktörer. Via nätverket kan kunderna kan vara både idégivare, finansiärer, testare och distributörer.

Avsiktsstyrd ekonomi

Doc Searls, en skribent på Linux Journal, har i en blogg myntat begreppet avsiktsstyrd ekonomi, Intentional Economy. Det vänder på begreppen. I den gamla ekonomin gällde det att väcka uppmärksamhet för att få sälja. I en ekonomi styrd av konsumenternas avsikter är det istället säljaren som får se efter vilka köpare som av för avsikt att köpa och ge ett bra bud.

Så här skriver Searls: "The Intention Economy is built around truly open markets, not a collection of silos. In The Intention Economy, customers don't have to fly from silo to silo, like a bees from flower to flower, collecting deal info (and unavoidable hype) like so much pollen. In The Intention Economy, the buyer notifies the market of the intent to buy, and sellers compete for the buyer's purchase. Simple as that. [...]"

Han konkretiserar med ett tänkt exempel. Tänk dig att du ska resa till en plats och behöver hyra en bil. Istället för att leta bland uthyrarna går du till en särskild nätplats och berättar om din avsikt att hyra bil där och hur länge du behöver den. Sedan är det upp till de lokala hyrfirmorna att ge dig det bästa budet.

Exempel på avsiktsstyrda lösningar

Några exempel på redan existerande lösningar. På cruisecompete.com kan man berätta om sitt resebehov, ange hur mycket man vill betala och få förslag från olika arrangörer.

Omvänd fastighetsmäklare

Ett annat mycket spännande exempel på ett avancerat avsiktsdrivet företag kommer från Finland och finns nu även i Holland och USA. Det är en fastighetsmäklare, Igglo.fi som har vänt på begreppen. Så här går det till.

Köparen anmäler avsikt att köpa

På igglo.fi kan den som är intresserad av att köpa en lägenhet i Helsingfors peka ut ett kvarter, en gata eller en specifikt hus där man vill köpa. Man berättar sedan hur mycket man är beredd att betala och kan samtidigt se hur mycket andra spekulanter bjuder för objekt i samma område. Detta utan att den ordinarie ägaren ens har tänkt sälja.

Säljaren ser förhandsintresset

Poängen är att nu kan köpare se hur mycket det objekt man vill köpa värderas av andra. Och en eventuell säljare kan direkt se om lägenheten är intressant och hur mycket den kan vara värd innan den bjuds ut på marknaden.

Matchning av köpare och säljare

Sedan är det lätt för säljaren att lägga in sitt bud på samma plats och det enda mäklaren behöver göra är att matcha ihop buden. På det sättet kan man vara mycket billigare än traditionella mäklare. Platsen har snabbt blivit mycket populär bland både spekulanter och säljare.

Önska en konsert eller en inspelning

Andra intressanta exempel är eventful.com där alla som på en viss ort vill att ett särskilt band kommer dit och spelar kan begära det. Eller sellaband.com där alla som är intresserade av ett band kan investera i en kommande inspelning och på så sätt göra den möjlig.

En miljard på nätet

Tiden för radikalt nya affärsidéer är inte över. Tvärtom, här finns massor av tillfällen för den som inser att ekonomin kommer att styras av kundernas avsikter mer än av företagens önskan. Över en miljard människor har nu tillgång till nätet. Det är en svindlande tanke. Fältet är fritt.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!