Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Marknadsföring i ny roll Marknadsföring i ny roll

Alla är marknadsförare

Vid allt annat lika: pris, kvalitet, snabbhet och service, återstår endast upplevda värden som konkurrensmedel. Det viktigaste värdet är förtroende. Kundens förtroende för produkten och företaget är varumärket. Ordet marknadsföring har fått ett helt nytt innehåll.

Traditionella organisationer

Traditionella företag är organiserade i avdelningar som ledning, försäljning, marknad, produktion och support. Det är en tydlig rest från industrialismens uppkomst och speglar 1900-talets syn på marknad och marknadsföring.

Militär struktur

1900-talet var ett av historiens mest krigiska århundraden och det syns tydligt i hur man organiserade företagen. Man har ledningar, staber och divisioner. Man använder begrepp som att erövra marknadsandelar, kraftsamla, fokusera och att möta konkurrens.

Kampen om marknaden

I den här kampen om marknaden ses kunden som ett rörligt mål, som det gäller att träffa med rätt argument, hejda och övertyga om den egna produktens förträfflighet. Marknadsavdelningen får i uppdrag att bearbeta olika segment och genomföra kampanjer.

Reklamen aldrig så bra som nu

Och som man gör det. Aldrig har väl reklam och kampanjer Varit så skickligt gjorda och snygga som nu. Reklambyråer och marknadsförare överträffar varandra i kreativitet och påhittighet. Man har till och med tävlingar i vem som tänker mest utanför boxen.

Kunderna bryr sig inte

Det är bara ett fel. Det fungerar inte. Kunderna bryr sig inte. De till och med aktivt undviker reklam därför att de av erfarenhet vet att reklamen inte håller och att den är ute efter dem. Och ingen vill vara någons måltavla, allra minst ett företags.

Engagerade och kritiska kunder

Nätet har gett oss, kunderna, makten och vi har blivit engagerade, kunniga och kritiska. Och vi ser igenom de mest sofistikerade trick som traditionell reklam kan hitta på. Vi skiljer inte på produkt, service, köpprocess och marknadsföring. Produkten, processen och servicen är marknadsföringen.

Jämförelse viktigare än annonser

Ta sättet på hur vi köper en dator eller en telefon som exempel. Vi tittar inte på annonser, vi läser inga glättade broschyrer och vi ser inte på smarta reklamfilmer. Vi går istället direkt in på nätet till vår favoritplats för produktjämförelser och börjar bläddra.

Saklig information

Vi läser recensioner och omdömen av professionella bedömare och ser vad andra kunder skriver. Och vi pratar med bekanta. När vi går till företagens egna nätplatser letar vi efter och läser tekniska specifikationer och produktblad. Vi vill ha saklig information och skyr allt som låter som reklamcopy.

Service och bemötande

När vi närmar oss köp börjar vi titta på inbyggda garantier, om det är enkelt att köpa och få hjälp vid problem. Vi tar reda på om våra tilltänkta leverantörer har rykte om sig att vara krångliga och svåra att nå vid problem, eller om de har bra service och är tillmötesgående och generösa.

Förtroende och varumärke

Det finns några helt avgörande begrepp i den här beskrivningen; kundens behov, enkelheten i processen och förtroendet för företaget. Det är där marknadsföringen ligger. Den som möter kundens behov, löser hennes problem och gör det enkelt och snabbt utan åthävor, skapar ett varaktigt förtroende och ett starkt varumärke.

Bra nätpats är enkel

Tydligast syns det här på nätet. Nätplatsen är det första kunden ser när hon ska avgöra om företaget är värt hennes förtroende. Det som avgör intrycket är om platsen är lätt att använda och svarar på frågor snabbt och enkelt, inte om den är snygg eller innehåller en massa smarta funktioner.

Vi är alla marknadsförare

Moderna företag inser allt det här och organiserar verksamheten runt dessa enkla mål. När marknadsföringen består av förtroende, bemötande och service blir alla i företaget marknadsförare. Den insikten är en grundförutsättning för framgång på den nya marknadsplats som håller på att utvecklas.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!