Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Guldgruva Guldgruva

Mät nytta - inte volym

Nätet håller raskt på att bli det viktigaste mediet för affärer någonsin. Allt fler affärskritiska händelser sker nu via nätet. Företagens plats på nätet och hur den används håller på att bli deras strategiskt viktigaste resurs. Men de ser den inte.

Företagen ser heller inte det som besökarna ser, att varumärket ligger på nätplatsen, utsatt för allas blickar och godtycke. Det är där dess värde avgörs och inte i någon tjusig kampanj, som alltför många företagsledningar fortfarande tror.

En orsak till detta är att nätet trots allt är ganska nytt. De flesta företagsledningar består av personer vars viktigaste år i karriären var före nätet. De ser vad som sker, men de förstår det inte. Det syntes tydligt under den stora IT-kraschen för tio år sedan.

En rad företagsledningar hade hört historier om hur små och nystartade teknikföretag snabbt steg i värde till fantasibelopp. Och eftersom rädslan att bli efter i utvecklingen är en stark drivkraft, satsades miljonbelopp i företag byggda runt idéer som få förstod. Och då gick det som det gick.

Trots att det har skett en ordentlig tillnyktring och att fler yngre personer börjar ta plats i ledningarna är det trögt i förståelsen av vad nätet verkligen handlar om. Att det är viktigt med en bra nätplats förstår man nog, men att den är så viktig att den kan avgöra framgång eller undergång har inte gått in.

En annan orsak är att gamla envisa tankefigurer hänger kvar och behåller sitt grepp. En sådan är måttet på framgång. Traditionellt är volym detsamma som framgång. Ju mer desto bättre anses det.

Den här kulten av volymen har man tagit med sig ut på nätet. Med katastrofala följder som felsatsningar och fördyringar. Den enda trösten för de drabbade är att de förmodligen inte vet vad som hände. Det finns fortfarande många byråer som lever högt på kundernas okunskap om hur det fungerar på nätet.

Som ansvarig för företagets nätplats sitter du på en guldgruva. Det gäller för dig att inse det, men framförallt att se till att ledningen inser det. Det gör du endast genom att ändra synen på hur framgång mäts och värdesätts.

Att mäta nätplatsens framgång i hur många besökare den har, hur länge dessa stannar och hur många sidor de tittar på är att falla i volymfällan igen. Att räkna antalet besökare är som att väga sanden i stället för att räkna guldkornen. Se platsen som den guldgruva det är och inte som ett grustag.

Ser man många besökare som en framgång börjar man snart ta fel beslut. Det gäller ju att tillfredsställa så många söm möjligt. Platsen börjar svälla, bli svåröverskådlig och tappar fokus. Innehållet blir en börda istället för en tillgång.

Men tyvärr är det ju det som premieras. Det är fint att producera och ju mer man skriver och ju fler nya sidor man kan lägga upp desto bättre anses det. Men hundra nya sidor på en plats som redan innehåller tusen är ingen framgång, det är en katastrof.

Nätplatsen är inte bok med en massa kapitel och bra innehåll, som företaget storsint erbjuder besökarna. Dessa struntar fullkomligt i vad som presenteras eller vad företaget vill visa upp. Det enda de bryr sig om är om det finns något de kan ha användning för.

Nätet är ett dynamiskt ställe och guldkornen ligger inte utströdda som bärnstenar på en sandstrand. Guldkornen finns inte. De uppstår. Det är den insikten man måste göra för att verkligen förstå hur nätet fungerar.

Närhelst en besökare på din nätplats finner något som hon har nytta av, vill ha och kan plocka upp på ett enkelt sätt, har hon funnit ett litet guldkorn. Då har det uppstått ett värde både för din besökare och ditt företag.

Det är ditt jobb som nätansvarig att underlätta för besökarna att finna sina guldkorn, inte att ösa ut ännu mer innehåll. Det är också ditt jobb att få ledningen att förstå detta.

Det gör du genom att redovisa nytta. Besökarens nytta.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!