Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Slösa inte besökarens tid

God hushållning enda strategin

Nätet blir allt viktigare för vår vardag. Ju mer tid vi lägger ner där desto viktigare blir det hur vi använder den. Tid är en begränsad resurs som vi måste hushålla med. De nätplatser som vill lyckas måste ta hänsyn till detta.

På nätet är vi bilförare

Det ligger en skenbar paradox här, ju mer tid vi lägger ner på nätet desto mindre vill vi använda. På nätet är vi som bilförare på en motorväg. Vi vill bara komma fram så enkelt som möjligt. På nätet är vi egocentriska, otåliga och målinriktade.

Otåliga och intoleranta

Den här utvecklingen mot otåligare och intolerantare besökare har accelererat med åren. För fem år sedan återvände 75 % av besökarna inte till en plats som tog mer än åtta sekunder att ladda ner. År 2006 hade den siffran gått ner till fyra sekunder. Hur lång tid accepterar besökarna idag?

Google besatt av tid

Google har förstått detta. Så varför inte se hur världens mest framgångsrika nätföretag resonerar? På Google är man besatt av tid. Besökarens tid. Där vill man att kunden ska kunna utföra sitt ärende så snabbt och enkelt som möjligt.

Längre nedladdningstid gav färre besök

För att prova den intuitiva uppfattningen att tiden är viktig gjorde man ett experiment. Man förlängde nedladdningstiden för ett urval besökare. Effekten blev dramatisk. Redan vid en fördröjning på en halv sekund märktes en tydlig nedgång i antalet sökningar.

Tiden viktig rankingfaktor

Sedan dess har man lagt in nedladdningstiden som en viktig faktor i hur man bedömer olika platser. Vid allt annat lika är det den plats som laddar snabbast, som får bäst placering. Google visar tydligt vad man anser om onödig grafik och krånglig kod.

Flash igen

Här borde jag skriva något om att undvika Flash-introduktioner, men det behövs inte. Har ni också märkt att de praktiskt taget har försvunnit? Man kom väl på det uppenbara, att besökarna avskydde dem. De enda som fortfarande använder Flash-intron är de som gjorde dem, reklambyråerna.

Underlätta och spara tid?

Begrunda vilka av följande populära inslag på många företags nätplatser som är ägnade åt att underlätta för besökarna och spara deras tid: nyskapande grafiska dekorationer, fräcka bilder på leende fotomodeller lutade över laptops eller grå text på grå botten etc. Ja, vi har alla sett det.

Besökaren gör inte det andra vill

Det kanske passar i en traditionell marknadsföringsmodell, som går ut på att få besökaren att stanna och göra något annat än det hon tänkt. Men nätet fungerar inte på det gamla sättet. Besökaren, kunden, har makten och har ingen som helst avsikt att stanna och göra det som marknadsföraren och ägaren försöker förmå henne till.

Marknadsföring ska hjälpa kunden

Modern marknadsföring vänder perspektivet och går ut på att hjälpa besökaren att utföra det hon själv vill göra. Det är en avgrund mellan de två synsätten. Som besökare är vi hänsynslösa och otåliga. Som nätplatsägare måste vi underordna oss detta och hjälpa till.

Fingret på bakåtknappen

Det är detta som många företag och marknadsförare har så svårt att förstå. Man förstår inte att deras besökare sitter med fingret på bakåtknappen, bokstavligen. Då spelar det ingen roll hur snygg grafiken är eller hur vackert fotomodellerna ler.

Ju kortare besök desto bättre

Google har förstått. Ju snabbare deras besökare finner vad de söker och lämnar platsen desto bättre har de lyckats. Nu kanske man kan invända att söktjänster är speciella. Betänk då att du bara har ungefär sju sekunder på dig att visa att din plats är den rätta för en nyanländ besökare.

Underlätta och hshålla

Våra besökare skänker inte bort sin tid i onödan. Den som vill lyckas måste överge gamla tänkesätt om att engagera kunder och ta av deras tid. Vårt jobb är att underlätta för våra besökare och hushålla med tiden. Deras tid. Det är den enda hållbara strategin.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!