Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Bättre tacksidor

Grund för relationen

Regelbundna nyhetsbrev är ett bra sätt att hålla kontakten med kunder och andra intresserade levande. E-post är ett oslagbart medium för bra kundrelationer över nätet. Men det gäller att lägga en bra grund. En bra tacksida är en god början.

Bygg förtroende

Nätet får oss att mogna. Som kunder har vi redan förstått det för länge sedan. Nu börjar det långsamt att gå upp för företag och producenter. Nätet handlar om att bygga förtroende och goda relationer med kunder och prospekt.

Nätmarknadsföring är relationer

Nätmarknadsföring är att skapa goda relationer. Alla åtgärder måste syfta till detta. Från en bra nätplats som ger besökarna det de vill ha till uppföljning, service och support efter köp. Nätet ger stora möjligheter.

Den viktiga första kontakten

Men alla relationer börjar någonstans. Det kan vara i det ögonblick någon prenumererar på ditt nyhetsbrev, köper något eller bara tar kontakt med dig. Hur man hanterar det första kontakten kan vara viktig för hur relationen sedan utvecklar sig.

Start för kundrelationen

Tacksidan är en sådan startpunkt för en kundrelation. Utanför nätet är det självklart för oss att vi tackar när någon ger oss sitt förtroende. Det borde vara det även på nätet. Tyvärr har jag ofta råkat på platser där det inte händer något när man väl har fyllt i det där formuläret och skickat in det.

Uteblivet tack skadar varumärket

Det kan vara förödande. En del fyller i formuläret igen i tron att det inte fungerade, vilket ger dubbletter i tabellerna. Andra rycker på axlarna och glömmer bort saken. Kommande brev riskerar då att bli uppfattade som skräppost. Med förödande konsekvenser för varumärket. En utebliven tacksida visar tydligt vad företaget anser om kunder och andra intresserade.

En bra tacksida

Så hur bör en bra tacksida se ut? Vare sig det handlar om ett tack för ett köp, en beställning eller en prenumeration finns det en del enkla saker som bör vara med.

Det viktigaste för en bra tacksida

Bra grund

En bra tacksida visar att du värdesätter dina prenumeranter och kunder och tar dem på allvar. Det ger dig en bra grund för den fortsatta relationen.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!