Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Signalord

Sökoptimera med signalord

Besökare och söktjänster har samma intresse. Att finna webbplatser med bra och relevant innehåll. All sökoptimering måste utgå från detta enkla faktum. Söktjänsterna blir allt bättre på att avgöra kvaliten på innehållet.

För att erbjuda så bra träffar som möjligt fokuserar sökmotorerna på de ord som besökarna använder. Dessa ord är ett koncentrat av vad besökarna är intresserade av. Att söka är att skala bort allt onödigt och se essensen i det man letar efter.

Använd besökarnas ord

För att verkligen få de besökare du helst önskar, måste du alltså använda deras ord, inte dina egna. Detta är det viktigaste och samtidigt svåraste med sökoptimering. Det är ingen mening i att få in besökare som inte är intresserade. Om du är rädd om ditt varumärke måste du se till att så få som möjligt blir besvikna när de ser det.

Ett bra sätt att se om du får många felbesök är att se efter i loggfilen om det är många som lämnar platsen efter bara ett par sekunder. Titta även under rubriken "Single Access Pages" som visar antalet besök på endast en sida. Om det är många tyder det på att dina söktermer är för allmänna.

Signalord i stället för nyckelord

Ett knep för att tvinga sig att använda besökarnas egna ord är koncentrera sig på signalord istället för nyckelord. Med signalord menar jag de ord som besökarna reagerar på. Nyckelord har ett inifrånperspektiv, det är de ord som bäst beskriver det webbplatsen handlar om. Men det är inte säkert att besökarna använder just de orden.

Tänk som besökaren

För att finna de signalord dina besökare använder måste du känna dina besökare. Ett sätt är att skapa några tänkta verkliga personer, persona, och försöka sätta dig in i hur de tänker. Se Nr 6/05, Skapa en persona.

Loggfilen visar verkliga sökord

Se efter i loggfilen under rubriken "Search Phrases" vilka ord som faktiskt har använts av besökare som kommit via sökmotorerna. Men se upp! Det visar bara en del av sanningen. De som har sökt på andra signalord och inte kommit syns ju inte här.

Använd signalorden så att de syns

När du väl har bestämt dig för en uppsättning signalord gäller det att använda dem på rätt sätt. Poängen med signalord är att de ska synas. Men var försiktig med övertydlighet. Om en läsare känner sig manipulerad blir hon inte kvar länge.

Optimera med signalord

Börja direkt med de viktigaste orden. Webbtexter ska inte vara några mysterier. Var tydlig och visa direkt vad det handlar om.

Början av meningarna viktigast

Undersökningar av ögonrörelser hos läsare har visat att om inte de första orden i en mening fångar intresset blir meningen inte läst. (Poynter Institute Eytrack III). Alltså måste i stort sett varje mening börja med ett eller några signalord. Detta vet även sökmotorerna och lägger vikt vid ordens placering i meningarna.

Kombinera signalorden

Använd kombinationer av signalord. De flesta använder numera flera ord i sina sökfraser. Det ökar chansen att du får fler relevanta besökare om du också använder samma kombinationer.

Upprepa signalorden

Använd varianter av dina viktigaste fraser flera gånger i texten och på väl synliga ställen som rubriker, i början på stycken och i bildtexter och liknande ställen. Om besökarna känner igen orden på en sida är chansen större att de tycker att den är relevant.

Använd fetstil

Fetstil i rubriker och sammanfattningar visar deras betydelse. Signalord i fetstil höjer vikten av texten både för läsaren och sökmotorerna. Men var försiktig med att använda fetstil i löpande text eftersom det kan kännas konstlat och alltför angeläget.

Länktexterna viktiga

Länktexter är nog det mest misshandlade och minst förstådda elementet i sökoptimering. Länkar fungerar som verbala skyltar och uppfattas som att de pekar på värdefullt innehåll. Använd signalord i länktexter i stället för betydelselösa fraser som "Klicka här" eller "Läs mer här...". Läsarna vet hur länkar fungerar och behöver inga anvisningar. Både läsare och sökmotorer fäster vikt vid relevanta länktexter.

Skriv för läsaren först

Självklart är grundregeln att du skriver för dina läsare, inte för ditt ego eller för chefen eller för sökmotorn. Om inte dina verkliga läsare uppskattar din text har du inte vunnit något. Om de känner att texten går dem förbi, försöker manipulera eller påverka försvinner de snabbt.

Bra innehåll och engagerande text vinner

Ett bra innehåll och en text som engagerar och vänder sig till besökarna belönas av dessa och av sökmotorerna. Det är det enda sättet att få en framgångsrik webbplats.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!