Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Sociala media och varumärket Sociala media och varumärket

Makten över varumärket

Sociala medier är heta. Där måste man synas tänker företagen och deras marknadsförare. Därav alla dessa "Gilla oss"- uppmaningar. Men det kan slå tillbaks visar en studie. De sociala medierna kan vara alltför heta för företagen att hantera.

Kunderna misstrogna mot varumärken

Med internets mognad som affärskanal började kunderna mer och mer inse att de har den verkliga makten över marknaden. Kunderna på nätet är kunniga, kräsna och alltmer skeptiska till etablerade varumärken. De är mer intresserade av vad vänner och andra kunder säger än av marknadsförarnas budskap.

Traditionella metoder fungerar inte

Det här är en utmaning för alla företag och organisationer, som har minsta kontakt med kunder eller klienter via nätet. Man vet inte riktigt hur man ska hantera detta. De flesta verkar tro att de gamla metoderna fungerar även här. De ser nätet och de sociala medierna, som enbart nya sätt att nå kunderna.

Företag hakar på de sociala medierna

Och visst, de sociala medierna är coola. Allt fler företag har numera en egen FB-sida, som man stolt visar upp och uppmanar kunderna att "Gilla". Men om man tror att detta är ett sätt att öka lojaliteten hos misstar man sig. Det kan få motsatt effekt. De sociala medierna är mer komplexa än så.

Studie av köpprocessen på nätet

Ett marknadsundersöknings- och konsultföretag, Fifth Dimension, gjorde en omfattande studie av hur samtalet på de sociala medierna påverkade beslutsprocesser inför köp. Man studerade 1000 personer och 30 olika varumärken.

Minskande lojalitet

Undersökningen gav flera intressanta resultat, som alla visar hur makten över varumärkena har tagits över av kunderna. Man fann att ju mer omtalat ett varumärke är, desto mindre är den långsiktiga lojaliteten, mot just det märket.

Sociala media bättre för kunden än företaget

Man inser, lite motvilligt som det verkar, att ju mer det pratas om ett varumärke på sociala medier desto mindre kontroll har företaget över köpprocessen. Slutsatsen är att de sociala medierna är mer nyttiga för kunderna än för företagen.

Andra rekommendationer

Förklaringen tror man ligger i följande resonemang: "Genom att be kunder och prospekt att gilla varumärket på FB, leder man in denne i en miljö, där hon med stor sannolikhet får andra rekommendationer av vänner och kunder. Risken är stor att hon upptäcker ett annat, konkurrerande varumärke i stället."

Företagen förlorar inflytande

Klarare kan det inte sägas och lite uppgivet konstaterar man att: "vi håller på att skapa en situation där vi genom att uppmuntra kunder att prata om oss, frånsäger oss kontrollen över dem. Den traditionella massmarknadsföringen, som vi kan kontrollera, minskar i betydelse och samtalet i de sociala medierna, som vi inte kan styra, ökar både i volym och betydelse".

Exemplet Jägermeister

Sedan visar man med ett konkret och drastiskt exempel på hur illa det kan gå. År 2006 var Jägermeister det snabbast ökande varumärket bland spritsorter i Australien. Och detta utan traditionella marknadsaktiviteter. Fitfth Dimension undersökte och fann att det var rekommendationer kunder emellan som låg bakom spridningen.

Kidnappat varumärke

Av detta drog man den smått sensationella, och avslöjande, slutsatsen att "varumärket hade kidnappats". Av kunderna! Jägermeister ville nu haka på framgången och trampade på i helt fel riktning. Man beslöt sig för att återta kontrollen över varumärket med marknadsföring.

Marknadsföring sänkte försäljningen

Nu, efter massiva kampanjer i både traditionella och sociala medier, har man resultatet. Försäljningen sjönk till nivåer under de som rådde före år 2006. Man förlorade kampen om varumärket just genom att försöka styra över det.

Avtagande lojalitet

Förklaringen enligt Fifth Dimension, är att kunderna vid tidpunkten för kampanjerna redan hade flyttat över intresset till andra märken, och att kunderna inte har den långsiktiga lojaliteten längre. Något ligger det väl i det. Men det finns en annan troligare förklaring.

Synligt varumärke ointressant

Så länge Jägermeister var okänt, och endast rekommenderades av vänner och bekanta i de sociala medierna, var märket spännande och värt att prova. I samma ögonblick det började synas i kampanjer blev det ett varumärke i mängden och därmed ointressant.

Kraften i sociala media

Det här visar tydligt kraften och hettan i de sociala medierna och kundernas makt. De företag som försöker utnyttja den kraften bränner sig ofelbart.

Öppenhet & ärlighet

En framgångsrik strategi för nätet i allmänhet och de sociala medierna i synnerhet måste bygga på öppenhet, ärlighet och en genuin vilja att möta och hjälpa kunderna. Förstklassigt bemötande och service är de enda konkurrensmedel som håller i längden på och utanför nätet.

Seppo Salmivuori

Kommentera gärna artikeln här nedan.

blog comments powered by Disqus