Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Automatisering

Automatisera rätt saker

Allt fler uppgifter automatiseras. Det görs för att program är billigare än arbetstid. Automatisering kan vara bra. Det kan spara tid och resurser. Men risken är stor att man automatiserar fel saker. Det gäller att se det från rätt perspektiv.

Känn dina besökare

Din viktigaste uppgift som ansvarig för en nätplats är att förstå dina besökare. Den kompetensen överskuggar allt annat. Det hjälper inte hur bra du är på sökmotorer, dynamiska publiceringssystem eller annat. Förstår du inte dina besökare är inget vunnet.

Strategisk betydelse

Denna enkla insikt har svårt att tränga in. Många företag inser visserligen nätets strategiska betydelse, både för affärer och marknadsföring. Särskilt nu när resurserna krymper. Men man ser det fortfarande som en teknisk uppgift.

Program som problemlösare

Det är den traditionella it-synen som gäller. Problem löses med nya, ännu bättre program. Upptäcker man att besökarna har svårt att finna det de söker, köper man ett nytt och smartare sökprogram. Det är billigare och enklare än att ta reda på hur besökarna vill ha det och rätta platsen efter det.

Program billiga

Därför har vi fått portaler, personaliserade svarssidor och distribuerade system för dokumentpublicering och annat avancerat. Programvara är billigare än mänsklig tankekraft och genuin kompetens i mänskligt beteende.

Fri publicering

Hur blir den plats där man låter folk, som inte kan skriva, som inte vet vad metadata är och som anser att just deras tankar är oumbärliga, fritt publicera sig? Det företag som gör så får den nätplats det förtjänar. Tekniska system ger inte automatiskt överblick och ordning. De riskerar tvärtom att skapa mer oreda.

Fantastisk teknik

Här är det nödvändigt att klargöra att det inte är fel med tekniska system. Tvärtom, hela internets utveckling bygger på fantastiska tekniska lösningar. Det är en utveckling som är så otrolig att den som påstått något liknande för bara 30 år sedan hade ansetts som totalt galen. Och det är inte slut än, det kommer mer.

Tanketröghet

Felet ligger på ett annat plan. Det har att göra med en tröghet i vårt sätt att tänka. Den som vant sig vid att tekniken löser problemen, väntar sig att den ska göra det även i fortsättningen. Det är bara att se på sig själv. När hårddisken är full är det enklare att köpa en ny än att rensa den gamla.

Företagets perspektiv

Det handlar om att byta perspektiv. Ser man på nätplatsen inifrån företaget ser man en plats, som måste fyllas med material som ska väcka uppmärksamhet hos så många som möjligt. Då blir det naturligt med automatiska publiceringssystem. Det ger maximal publicering till lägsta kostnad.

Besökarens perspektiv

Om man istället vänder perspektiv och ser på platsen från besökarnas sida ser man en självbetjäningsbutik. Det är vad nätet handlar om, extrem självbetjäning för människor som är intelligenta, självständiga och som vet vad de vill. Då är det andra problem som ska lösas.

Nätet en sophög

Ett verkligt problem som vi har när vi är ute på nätet är den enorma mängden skräp. Nätet är en gigantisk sophög där det gäller att finna de få platser, som har något bra att erbjuda. Söktjänster som Google bygger sin framgång på att de löser det problemet åt oss. Och de utvecklar hela tiden nya och bättre metoder att göra det på.

Besökarens problem

Det finns hur mycket plats som helst för smarta automatiserade system, om de löser besökarens problem och inte företagets. De som förstår det har förstått nätets verkliga natur. Och det verkar som om några företag faktiskt börjar inse vad det handlar om.

Exemplet Metro

Ett konkret exempel. Svenska Metro har börjar erbjuda sina läsare på nätet länkar till andra tidningar. Man har förstått att den som läser en artikel är intresserad av ämnet. Samtidigt inser man och erkänner för läsaren att man inte kan täcka allt.

Länkar till andra

För att läsaren ska slippa det tidsödande arbetet med att söka efter andra tidningar, som skriver om samma sak, erbjuder Metro en tjänst för detta. Man samlar länkar till andra artiklar i samma ämne och presenterar dessa för läsaren enkelt och överskådligt.

Generös bättre än snål

Det kan verka som en dålig strategi att skicka besökare till konkurrenterna. Det är precis tvärtom. Det handlar om enkel mänsklig psykologi. Den som är öppen och generös attraherar mer än den som är svartsjukt bevakande. Besökarna blir helt enkelt mer motiverade att återvända till en plats som de vet ger mer.

Textigenkänning

Det är ett svenskt företag, Aitellu, som har utvecklat den här sofistikerade tjänsten för automatiserad textigenkänning. Det är en delikat och svår uppgift. Det gäller ju att tjänsten verkligen träffar rätt texter, annars motverkas hela syftet med tjänsten.

Web 3.0

Det vi ser är början på en ny utvecklingsfas på nätet. Utvecklandet av intelligenta system i besökarnas tjänst. Det är början på det som kan kallas för Webb 3.0.

Spara tid åt besökaren

Så vilka uppgifter kan automatiseras? Det beror på syftet. Om det enbart är att spara på eget arbete riskerar systemet att skapa mer problem än det löser. Om systemet däremot löser problem åt besökarna, sparar deras tid och arbete, kan det vara väl motiverat.

Företagets tid eller besökarens?

Som vanligt gäller, att det arbete företaget sparar på för egen del tvingar man besökarna att utföra och tvärtom. Det är bara att välja. Nöjda medarbetare eller nöjda besökare.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!