Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Generositet bästa strategin

Framgång på nätet

Insikten att nätet ger konsumenter, kunder och besökare mer makt genom nya sätt att kommunicera är växande. Det är nog bara i de mest konservativa företagsledningarna man fortfarande tror att varumärken byggs av byråer och smarta strategier. Men även företagens och arbetets organisation förändras i grunden av nätet och därmed strategierna för framgång.

Alla kommer

Ett företag är en organism som är beroende av sina celler, de anställda. Inte av var och en utan av att tillräckligt många ställer upp varje dag. Om alla samma dag bestämde att nu räcker det, skulle företaget upphöra. Men det gör de inte. Vi är alla beroende av varandras lojalitet och går till jobbet varje dag. Detta är poängen; vi går till samma plats allihop.

Företag bygger på samarbete

Ett företag bygger på de anställdas samarbete. Förmågan att organisera vårt samlade arbete är grunden för hela vår civilisation. Nätet håller på att sakta förändra vårt sätt att organisera detta samarbete. Företaget är den minsta organismen i kapitalismen. Det är dess förutsättning.

Arbetsplatsen är strukturen

Företaget tillhandahåller byggnader med receptioner, konferensrum, arbetsrum och pausrum. Det håller med arbetsredskap och kommunikationsutrustning för att vi ska kunna samarbeta. Företaget står för ledning och byråkratisk struktur samt arkivering av resultat. Allt detta på en plats, arbetsplatsen.

Det började med distansarbete

Det startade med att några började distansarbeta. De upptäckte att det gick att samarbeta med kollegor utan att vara på samma plats som dessa. Det går att skicka filer vart som helst via nätet. Det går att finna hjälp på andra ställen än i rummet bredvid. Det går att samarbeta utan att sitta tillsammans.

Något stort är på väg att hända

Något mycket stort håller på att hända här. Något som är större än att vissa högre tjänstemän kan göra jobbet från sommarstugan eller att unga kreatörer kan sitta på ett café vid en hotspot i London och skicka sina presentationer till kontoret på Stureplan. Det är inte de som leder utvecklingen. Utan vi.

Nätet genuint demokratiskt

Nätet är till alla gamla makthavares förtret genuint demokratiskt. Det växer okontrollerat och organiskt. Varje dator som ansluts kan fungera som en server och sätta upp en egen nätplats. Anden är utsläppt ur flaskan och det finns ingen möjlighet att stoppa tillbaks den igen. Nätet drar in oss alla i den stora organismen.

Deltagarna bestämmer själva

Den här nya organismen, som består av dig och mig, blir allt mindre beroende av de gamla organisationerna. Vi behöver inte längre fråga gamla experter om råd, vi behöver inte gurus för att veta vad som är nytt och coolt. Vi behöver inte längre några fräcka reklamkampanjer för att veta vad som är inne. Det bestämmer vi själva genom att rösta.

Andra besökare har störst trovärdighet

Vi röstar genom att besöka varandras nätplatser. Vi röstar genom att se vår favoritfilm på YouTube gång på gång, genom att lyssna på vår favoritsång på MySpace. Vi röstar genom att besöka och stanna på de platser som svarar mot våra behov och ger oss lösningar. Vi litar på varandra. Det är så det fungerar, vi litar mer på andra besökare än på företagen.

Nya sätt att samarbeta

Allt fler upptäcker nya sätt att samarbeta. Musiker lägger ut filer på nätet så att andra kan höra, kommentera, lägga på eget och skicka tillbaks. Så kan nya verk uppstå som sedan läggs ut på platser som MySpace. Många band har upptäckt att det lönar sig att ge ut sina bästa låtar för fri nerladdning. Den traditionella industrin håller på att förlora greppet. Vi andra arbetar tillsammans.

Generositet nyckeln

Det dessa musiker tillsammans med otaliga andra som Linus Thorvalds, skaparen av operativsystemet Linux, alla bakom OpenSource, flera programvaruföretag har upptäckt är en av nycklarna till framgång på nätet. Generositet. Det lönar sig helt enkelt att dela med sig av sina frukter. I en miljö där allt hänger på förtroende lönar det sig att vara generös. Det bygger ens varumärke mycket effektivare än någon kampanj i världen.

Traditionella företag slutna

Traditionella företag är slutna organismer som ser världen utanför som något som ska erövras i konkurrens med andra lika slutna organismer. De uppmuntrar ett vi och dom-tänkande där "vi" samarbetar i de former som företaget bestämt. Därav alla kick-offer och events för att stärka vi-känslan. Kunderna lämnas utanför med förödande resultat.

Riv gränserna

Nätet skapar nya sätt att samarbeta och tar bort gränser mellan tidigare klart urskiljbara roller. Det är inte längre lika lätt att skilja mellan kollega, kund eller konkurrent. Det kan vara samma person. Riv pyramiderna sade man på åttiotalet, riv gränserna säger nätet.

Moderna företag delar med sig

Traditionella företag håller på företagshemligheter och patenträtter. Moderna nätbaserade företag delar med sig av både kompetens och information. De vet att det är det enda som håller i längden. Egentligen är det ganska enkelt. Förmågan att samarbeta och dela med sig var det som en gång gjorde vår art så framgångsrik.

Nätet global organisation

Det gäller att tänka om sättet att organisera företag, tänka om strategierna för lönsamhet och framgång. De viktigaste inslagen i dessa nya strategier är samarbete, generositet och ärlighet. Nätet är den organism som gör detta möjligt. Nätet är den verkligt globala samarbetsorganisationen.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!