Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Landningssidor

Konvertera med en bra landningssida

Antag att du gör en lyckad nätkampanj med annonser och banners på utvalda platser. Annonser som lockar till klick och skickar besökare till din nätplats eller butik. Då gäller det att mottagandet är rätt. Du måste ha en bra landningssida som konverterar.

En bra landningssida följer upp annonsen

Det är här de flesta förlorar sina tilltänkta kunder. Det räcker inte att ha tilltalande annonser, banners eller topplaceringar i söktjänsterna. Man måste följa upp dem och ta hand om besökaren på rätt sätt. Här är några tips för bättre landningssidor.

Låt inte startsidan ta emot besökarna

Skicka aldrig den som klickar på din annons direkt till din startsida. Jag upprepar: skicka aldrig besökaren till startsidan på din nätplats. Varför? Den som klickar på en annons gör det av intresse för dess budskap. Att då bara komma till startsidan och behöva leta igen är förödande.

Skapa en särskild sida

Skapa istället en särskild sida byggd på samma nyckelord som annonsen. Sidan ska fånga upp intresset och vidareutveckla det. Det måste vara helt tydligt att den är ägnad samma sak som annonsen och den ska peka vidare mot det du önskar uppnå.

Hindra sökmotorerna om kampanjen är tillfällig

Landningssidan behöver inte ens vara en del av den ordinarie nätplatsen. Om den ingår i en tillfällig kampanj måste du även förhindra sökrobotarna från att indexera den. Det vore ju lite pinsamt om den skulle synas i sökresultaten långt efter att kampanjen är över.

Visa att besökaren har kommit rätt

Utveckla annonsens budskap på landningssidan. Det måste stå helt klart för den som kommer dit att det du lovar i annonsen kommer att uppfyllas här. Besökaren letar fördelar och här är rätta platsen att visa att de finns. Din landningssida måste visa besökaren att det var värt att komma dit.

Allt måste leda mot köp

När du har övertygat besökarna att de har kommit rätt återstår nästa steg. Att sälja. Sidan måste konvertera. Allt på sidan, från text till formgivning, måste verka i det syftet. Formen måste leda rakt mot ett köpbeslut. Inget på sidan får distrahera. Det är därför startsidan inte duger.

Allt viktigt ovanför rullgränsen

Se till att allt som är viktigt för ett köpbeslut; produktinformation, fördelar erbjudande osv., syns direkt. Inget av detta får ligga under den lägsta synliga delen. Man ska inte behöva rulla upp sidan. Detta måste kontrolleras i alla skärmstorlekar och upplösningar, som dina tilltänkta kunder kan tänkas ha. Testa, testa och testa igen.

Ta bort menyn

Minska navigationsmöjligheterna. Ta helst inte med din ordinarie meny. Du bör bara ha länkar till sidor med kompletterande information och till kassan, om du har en sådan. Det är ingen poäng med att locka besökare till en landningssida med lite allmänna länkar till andra ställen. Det är som att be dem att ta en rundtur innan köpet. Det kan du göra efter.

Skriv aktiverande

Texten måste vara aktiverande. Var inte rädd för att använda uppmaningar. Du måste förmå besökaren att göra något direkt. Inte senare. Om du inte lyckas direkt blir det inget köp. Använd ord som "köp", "handla nu", "passa på" och liknande. Spela på att det är bråttom med ord som "nu" och "idag".

Visa köplänken tydligast

Länken till kassan eller köpformuläret måste synas tydligt och finnas i flera varianter. Finns det en köpknapp ska den synas bäst. Komplettera med en textlänk. Har du en bild på produkten ska den vara länkad. Och eventuella sekundärerbjudanden ska vara just sekundära. Uppmana till köp först.

Besökarna är bannerblinda

Placeringen av de viktiga orden och köplänken är avgörande. Undersökningar visar att besökarna tenderar att inte titta på de översta 60 pixlarna på en sida. Den ses som en plats för reklam och man undviker att titta där. De har blivit "bannerblinda". Lägg köpknappen där den syns, gärna i en avvikande färg.

Sälj med känslor

Nöj dig inte med att beskriva de fördelar som din produkt eller tjänst ger. Sälj med känslor. Försök att skapa ett emotionellt rum där du målar upp hur kunden kommer att uppleva det du erbjuder. Genom att använda aktiverande och laddade verb skapar du en känsla av önskan och åtrå.

Glöm inte de förnuftiga skälen

Sälj även med rationella argument. Alla faller inte för enbart känslor. Försök att finna förnuftsmässiga skäl också för att övertyga dessa. Berätta sakligt varför ditt erbjudande är bättre än andras. Om du lyckas kombinera emotionella och rationella argument har du en stor chans att lyckas.

Skapa trygghet

Många är fortfarande osäkra inför att handla på nätet. Ge länkar till sidor som tydligt förklarar hur betalningsprocessen går till och säkerheten fungerar. Beskriv tydligt återbetalningsvillkor, transporter, försäkringar, integritet och liknande. Ge tydliga anvisningar hur man tar kontakt om man behöver hjälp eller vill ha mer information. Detta skapar förtroende och trygghet.

Utrymme för kreativitet och vinnande kombinationer

En bra landningssida med text och formgivning anpassad efter din kampanj och med de rätta argumenten konverterar dina intresserade besökare till kunder. Här finns stort utrymme för nytänkande. Med kreativa lösningar och flitigt testande kan du finna just dina vinnande kombinationer.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!