Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Sträng strategi

Få bra sidor bättre än många bra

Hur många sidor har din nätplats? Hur många klarar du av att underhålla? Det finns ett stort missförstånd, som säger att bra nytt material ökar platsens värde. Det är inte säkert att det är så. Det handlar om redaktionell disciplin och besökarnas nytta.

Mer av det goda

Den kallas grisprincipen: om något är bra så är mer av samma ännu bättre. I en bristsituation kanske den fungerar. Men är det något vi inte lider brist på, är det information. Ändå verkar många nätplatser skötas efter principen ju mer desto bättre.

Saknar strategisk tyngd

Problemet för många nätredaktioner och webbteam är fortfarande att de saknar strategisk tyngd hos sina företagsledningar. Det får till följd att de saknar resurser och är underbemannade. Men framförallt, de saknar auktoritet i organisationen. Konsekvensen blir ofokuserade, röriga och överbelastade nätplatser.

Förmedlare inte redaktör

Redaktionen blir en förmedlare av material från medarbetare, som självklart anser att just deras bidrag är oundgängliga. Redaktionens uppgift inskränks till att försöka få det hela så snyggt som möjligt. Medan de egentligen borde ägna sig åt att göra det så nyttigt och användbart som möjligt.

Att avstå viktigt

I en värld som flödar över av information är det inte vad vi väljer, som är det viktiga. Det avgörande är det vi väljer bort. På nätet är det viktiga inte vad du publicerar utan det, som avgör platsens kvalitet, är vad du avstår från att publicera.

Hanterbara mängder

Varje professionell redaktion kan bara ha en princip: det som är bra för besökaren är bra för oss. Av den följer grundregeln att bara publicera så mycket som man kan hantera. Så fort man släpper det greppet börjar platsen svälla och bli allt mer oanvändbar.

Ny sida ökar svårigheten

Egentligen är sambandet enkelt. Varje ny sida som läggs upp innebär ökade svårigheter för besökarna att hitta rätt. En plats med tusen sidor material är mycket svårare att navigera i än en med tio. Och det hjälper inte med sökfunktioner. Hur avancerade de än är föredrar de flesta att hitta rätt direkt.

Publiceringsverktyg förenklar

Allt fler platser sköts numera med publiceringsverktyg och allt fler medarbetare ges behörighet att publicera. Då är det desto viktigare att redaktionen har befogenhet och auktoritet nog att hålla det hela inom hanterbara gränser. Tyvärr är det inte så. Att publicera är bra anses det och så går det som det går.

Kvalitet kräver övervakning

Det är nog det värsta som kan hända en nätplats: Att införa ett publiceringsverktyg som tillåter att alla fritt lägga upp vad de vill. Det är att be om kaos och frustrerade besökare. Kvalitet kräver övervakning, i produktionen såväl som på nätet.

Fri publicering försvårar arbetet

I en sådan organisation med fri eller nästan fri publiceringsrätt blir arbetet för redaktionen helt omöjligt. Man ska inte bara kvalitetssäkra sidorna utan också hantera alla glada publicister. Hur många sidor orkar en person sköta? Tio, hundra, absolut inte tusen. Hur många publicister kan en redaktion hålla på mattan? Tio, 50 eller flera hundra?

Genomtänkt strategi

Det är omöjligt för en redaktion att administrera material från flera hundra medarbetare. Det är tillräckligt arbetsamt att sköta femtio bidragsgivare. Organisationer med fri publicering måste helt enkelt tänka om. Det är hög tid för en genomtänkt strategi för vad som ska publiceras och varför.

Kvalitet kostar

Så är det överallt annars och så är det på nätet. Det är bara att ta fram en sträng redaktionell strategi och ge redaktionen verkliga befogenheter att upprätthålla den. Då först har företagets nätplats en chans att bli bra för både besökare och kunder och därmed för företaget.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!