Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Det första intrycket

Funktion och innehåll viktigare än form

En vanlig föreställning, särskilt bland oss som håller på med internetmarknadsföring, är att en nätplats har några få sekunder på sig att göra ett gott intryck. Om platsen inte övertygar om sitt värde direkt drar besökaren vidare.

Studie visar att en första uppfattning skapas snabbt

Denna åsikt, som jag själv ofta har hävdat, kan dock leda till felaktiga slutsatser. En nyligen gjord studie av ett universitet i Kanada påstår att besökaren har sin uppfattning klar inom bråkdelen av en sekund. "Vikten av att se bra ut" sätter Wired Magazine som rubrik på sin artikel om studien.

I studien ombads studenterna att bedöma olika nätplatser efter deras utseende i en skala från "Oattraktiv" till "Mycket attraktiv". Det visade sig att de hade gjort sig en uppfattning redan under den första tjugondedelen av en sekund och att det intrycket blev varaktigt.

"Om inte det första intrycket är bra, kommer besökarna att lämna din nätplats innan de hinner se att du faktiskt erbjuder mer och bättre än dina konkurrenter" säger Gitte Lindgaard på Carleton University.

Utseende viktigt för framgång

Det låter ju bestickande. Det är i de flesta sammanhang viktigt att se bra ut. Vanlig erfarenhet säger oss att utseendet ofta är en viktig faktor för framgång. Så det borde väl gälla även på nätet. Särskilt som besökarna är notoriskt otåliga.

Resonemanget haltar

Det är något som inte stämmer i resonemanget. Visserligen är besökarna otåliga. Men det är svårt att tro att de hinner göra sig en uppfattning av nätplatsen inom en tjugondels sekund när de flesta platser tar flera sekunder att ladda ner? I verkligheten alltså, inte i en snabb laboratoriemiljö.

Framgångsrika nätplatser sällan vackra

Den andra omständigheten som inte stämmer är det faktum att de mest framgångsrika nätplatserna inte med den bästa vilja kan beskrivas som attraktiva. Titta på Ryanair, Yahoo!, eBay, Google och Skype. Ryanairs nätplats är en av de mest framgångsrika som finns.

Funktion före utseende

Om det första intrycket är så viktigt, hur kan då dessa företag lyckas så bra? Förklaringen måste vara att det är annat som är viktigare. Det kanske faktiskt betyder mer för besökaren att få sin önskan uppfylld än att platsen är snygg. Funktionen och innehållet kanske kommer före utseendet.

Besökaren endast intresserad av sin egen nytta

Det kanske är så att besökaren endast är intresserad av en sak. Sin egen nytta. Då kan faktiskt en alltför avancerad design och smart formgivning stå i vägen. Det kan vara svårt för besökaren att få syn på det nyttiga i allt det vackra. Man riskerar att skapa en tårta; massor av godis men inget nyttigt.

Flera stora bolag börjar inse vikten av nytta

Flygbolagen har lärt sig av Ryanair. De flesta stora, se på SAS, har i den hårda konkurrensen övergett sina designade förstasidor och lagt dit bokningsfunktionen. De inser numera att besökaren kommer till dem för att leta en billig flygresa och inte för att titta på vilken designbyrå bolaget har råd med.

Marknadsföring vänds upp och ner

Risken med uppfattningen att det första intrycket är avgörande är just att man förleds att tro att utseende går före funktion. Det är så traditionell marknadsföring fungerar, att först locka med ett snyggt utseende och visa innehållet sedan. Nätet håller på att förändra detta i grunden.

Fråga gärna om utseendet - sist

Den viktigaste frågan till dina besökare är alltså inte vad de tycker om utseendet. Det viktigaste är att fråga dem om vad de vill göra och vad de vill uppnå med besöket. Nästa fråga bör vara om hur de tycker att de lyckas med detta. Först när du har allt detta klart för dig kan du diskutera utseendet.

Funktion behöver inte vara fult

Därmed inte sagt att funktion och innehåll måste innebära fula nätplatser. Det betyder bara att prioriteringen måste vara den omvända. Formgivningen måste utgå från funktion, innehåll och besökarens önskemål. Utmaningen är större men lärdomen från framgångsrika nätplatser visar att den är nödvändig.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!