Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Innehållet ledningsfråga

Innehållet är en uppgift för ledningen

En av ledningens viktigaste uppgifter är att finna den bästa vägen. I takt med att allt mer av verksamhetens innehåll utreds, rapporteras, publiceras och arkiveras blir innehåll en allt viktigare resurs. Det är dags att innehåll börjar hanteras professionellt. Det är ledningens ansvar

Innehåll ger konkurrensfördelar

Särskilt tydligt är detta på företagens nätplatser. Det går inte längre att konkurrera med överlägsen kvalitet eller med låga priser. Alla är numera ungefär lika bra och alla har samma press på kostnaderna. Då är det innehållets kvalitet som räknas. Detta syns på nätplatsen.

De skrivs som aldrig förr

Aldrig har det skrivits så mycket som nu. Det skrivs e-post och webbtexter. Det skrivs rapporter och PowerPointpresentationer. Vi umgås via SMS, chat och instant messaging. Och nu senast via bloggar. Detta ändrar i grunden hur organisationer fungerar och uppför sig.

Texter påverkar som aldrig förr

Aldrig förr har så många skrivit och läst texter som nu. Aldrig förr har så många viktiga beslut influerats av texter som nu. Aldrig förr har texter och texters kvalitet haft sådan inverkan på företagens resultat som nu. Detta är inget mindre än en revolution.

Nätplatser administreras fortfarande

Tyvärr har detta ännu inte slagit igenom på företagens nätplatser. De flesta sköts fortfarande som om de är billiga elektroniska versioner av företagens broschyrer. De som ansvarar för dessa har liten eller ingen auktoritet. De lägger upp saker på nätet. De administrerar.

Administrerat innehåll är svagt

Innehåll, som endast administreras och som bara läggs upp därför att någon tycker att det vore bra, brukar sällan ge något tillbaka. Det är inte svårt att fylla en nätplats med dåligt innehåll. Låt bara alla som vill se sina alster där lägga upp dem. Låt den ansvarige administrera.

Genomtänkt publiceringsstrategi

Om nätplatsen verkligen ska leverera måste innehållet hålla hög kvalitet. Hög kvalitet kräver professionell hantering. Texter ska redigeras och klassificeras. De måste placeras i rätt sammanhang och hållas aktuella. Det måste finnas en genomtänkt strategi för vad som publiceras.

Ledningen ansvarar för innehållets kvalitet

Det är ledningens uppgift att finna den bästa vägen att göra det på. Företagets samlade innehåll ska hanteras så att det levererar det värde det har potential att göra. Eftersom allt mer av ledningens arbete beror på innehållets kvalitet måste den bli bättre på att hantera innehåll.

Metoder för att säkra kvalitet

Det måste utvecklas metoder för att säkra innehållets kvalitet. Från skiss till färdig rapport. Från idé till färdig presentation. Det måste finnas regler för hur e-post och PM lagras och hanteras. Det måste finnas strategier för hur nya och oväntade tekniker för kommunikation ska hanteras.

Innehållets kvalitet syns på nätplatsen

Det måste finnas en metod i hur den gigantiska floden av innehåll som produceras i företaget ska hanteras. Dess kvalitet påverkar resultatet. En del av detta flöde syns för omvärlden på nätplatsen. Där syns innehållets kvalitet direkt. Där bedöms företaget.

Bra kvalitet skapar värde

Nätplatsens värde är direkt beroende av kvalitén på dess innehåll. Dåligt innehåll ger lite värde tillbaka. Då spelar det ingen roll hur mycket den har kostat i design och funktioner. Bra kvalitet däremot levererar nästan oberoende av hur det ser ut. Besökarna känner att det får värde och då ger de tillbaka.

Prova olika metoder att hantera innehåll

Nätet har gett oss en unik möjlighet att pröva olika sätt att hantera innehåll. Det är lätt att ändra och prova igen om det ena sättet inte fungerar. Det gäller att utnyttja detta och testa sig fram till det som verkligen ger resultat. Men det måste ske med metod och det finns metoder att lära och prova.

Mät nätplatsens värde

Hur mäter man värdet på en nätplats? Hur vet man om den ger tillbaka något? Det är enkelt. Det är bara att räkna hur många besökare som gör något av det önskade som ett resultat av innehållet. Detta är mycket konkret. Ett bra innehåll förmår besökarna att göra något. Ett dåligt stöter bort dem.

Visa nätplatsens värde

Är du ansvarig för ett företags nätplats vill du självklart att den ska uppfattas som den värdefulla tillgång den är. Tyvärr finns det ledningar som fortfarande uppfattar nätplatsen som något underordnat, som ännu inte har förstått dess strategiska betydelse. Då är det ditt jobb att visa på dess värde.

Nätplatsens strategiska värde

Det är endast när ledningen till fullo inser innehållets betydelse som nätplatsen kommer att få den plats den förtjänar. Om ledningen förstår den strategiska betydelsen kommer de att ge dig de befogenheter och tilldela dig de resurser du behöver för att du ska kunna skapa en ännu värdefullare nätplats.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!