Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Undvik reklambilder

Bygg förtroende

Den stora skillnaden mellan marknadsföring i traditionella media och på nätet är synen på uppmärksamhet. De traditionella metoderna är bra på att väcka uppmärksamhet. Det är deras livsluft. Men de fungerar inte alls på nätet. Där gör de mer skada än nytta.

Inte förstått något

Ändå fortsätter många webbyråer och reklambyråer att smycka sina kunders nätplatser med reklambilder. Ofta med motiveringen att en sida behöver "lättas upp" eller att en snygg bild drar till sig uppmärksamhet och att detta skulle vara något bra. Det är som om man inte har förstått någonting.

Besökarna bannerblinda

Allt fler undersökningar visar att det är tvärtom. Bilder och dekorationsgrafik stör mer än de tillför. Undersökningar av ögonrörelser visat tydligt hur man aktivt undviker att titta på banners och reklambilder. Besökarna har blivit bannerblinda.

Undviker reklam

Men det är värre än så. Eftersom man är så van vid att den reklam man dagligen ser omkring sig i bästa fall är irrelevant om inte rent av störande, tar man med sig det sättet att se på reklam på nätet.

Reklam sänker trovärdigheten

Det får till effekt att en sida med ett meningsfullt innehåll som besökaren skulle kunna ha nytta av, värderas lägre om den är smyckad med reklambilder. Den bild som skulle dra uppmärksamhet till sidan förstör dess trovärdighet. "Det där är reklam, det har jag inte tid med" tänker besökaren och hastar vidare.

Attraktiva människor starka signaler

Bilder på vackra människor är bland de mest kraftfulla visuella signaler vi har. Det är därför de är så vanliga i traditionell reklam. Vid en undersökning försökte man se vilken effekt de har.

Med eller utan fotomodell

Man jämförde två sidor med samma påstående. Den ena hade enbart text medan den andra sidan var illustrerad med en attraktiv kvinna. Sedan intervjuade man försökspersonerna för att se vilken sida som fick högst förtroende.

Utan bild trovärdigare

Resultatet var intressant. Man ägnade sidan med kvinnan längst tid, men hade högre förtroende för den rena textsidan. Över 90 % tyckte att påståendet på sidan utan kvinna var trovärdigt medan under 80 % tyckte detsamma om sidan med modellen.

Experten inte heller trovärdig

Riktigt intressant blev det när man provade att byta ut den anonyma fotomodellen mot en verklig person, en expert på området som påståendet handlade om. Inte ens då fick man besökarnas förtroende för budskapet.

Besökare vill inte bli störd

Förklaringen är enkel. Varje besökare har ett ärende vid sitt besök och tycker inte att reklambilder är till någon hjälp. Det verkar dessutom som om man misstror företag som inte tycks lita på sitt innehåll och sina egna texter, utan måste förstärka dem med ovidkommande och störande bilder.

Uppmärksanhet är inte förtroende

Man måste skilja på uppmärksamhet och förtroende. Bara för att man har någons uppmärksamhet betyder det inte att man har dennes förtroende. På nätet har vi ju redan besökarnas uppmärksamhet. Det är därför de har kommit till vår plats och de är extremt misstrogna och har låga förväntningar.

Reklambild förstör värdet

Att i det läget försöka få deras uppmärksamhet en gång till genom att slänga upp reklambilder i ansiktet på dem är bara korkat. Men det är precis vad många företag gör. De kan lägga miljoner på en plats för att sedan raskt förstöra värdet på den med en massa traditionell reklam.

Intresserade besökare värdefulla

Intresserade och seriösa besökare är svåra att få och alltså mycket värdefulla. Slösa inte bort det värdet. Det enda sättet att få besökarnas förtroende är att visa respekt för dem och deras ärende och göra allt för att underlätta för dem att utföra det.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!

E-post*
Kommentar*:

This web form is protected from SPAM by SnapHost.com
Skriv tecknen du ser*: Web Form Code

* - obligatoriska.