Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Nätbutikens misstag

Lär av lanthandeln

Det är en erfarenhet som många ägare till nätbutiker har gjort. Det är inte så enkelt som man först trodde. Trots goda förutsättningar är det få som lyckas. Det verkar som om man har glömt det som varje bodbiträde i varje lanthandel en gång visste.

Professionellt utseende

Det finns butiker som är byggda av egna eller inhyrda formgivare och webbutvecklare. Dessa butiker är ofta mycket väldesignade och ger ett mycket professionellt intryck. De borde väl inte misslyckas.

Publiceringsverktyg

De som inte har råd att bygga en butik själva kan köpa en färdig. Ett butiks- och publiceringsverktyg har många fördelar. Det är utprovat, det är lätt att använda och det har funktioner som är alltför dyra var för sig. Men de gör samma fel.

Osynligt misstag

Det största misstaget syns inte. Men har man väl fått syn på det är det slående hur vanligt det är, såväl bland de eleganta som hos de enklare butikerna. Det syns inte därför att vi inte ser det som ett fel. Man erbjuder. Och ju mer desto bättre, tror man.

Nätbutiken inget varuhus

Den här tankevurpan kommer av att man tänker som en traditionell butiksägare. I vår moderna variant av butiken, varuhuset, har konsten att exponera erbjudanden drivits till det yttersta. Det går inte att överföra det till nätet.

Hänvisad till bilder på varan

I varuhuset kan kunden undersöka varan, se på den och känna på den. På nätet är man hänvisad till bilder. Därför försöker man kompensera detta med massor av snygga bilder i en elegant inramning. Och det är ju bra, men det är inte för bilderna kunden har kommit.

Varför stanna?

Besökaren, kunden, vill inte veta vad butiken har att erbjuda. Det vet hon redan, det är ju därför hon är där. Hon vill veta varför hon ska köpa just i den butiken och inte i någon av de andra tretusen hon alldeles nyss har valt bort på Google.

Nätbutiken inte isolerad

Det är i det sammanhanget butiksägaren måste se sin butik. En nätbutik är inte en avskild enhet. De kunder som kommer dit har redan sett tusen liknande. De är redan trötta på alla erbjudanden och käcka säljbudskap.

Exempel

Låt oss ta ett exempel. Antag att du behöver en ny vattenpump till din brunn. Det är knappast troligt att du söker på allmänna begrepp som "byggvaruhus". Du går rakt på sak och söker på "vattenpump till brunn" och kommer direkt till rätt sida.

Väl där är du inte ett dugg intresserad av att få reda på hur mycket annat som butiken kan erbjuda. Ändå är det just det som de flesta butiker försöker visa. Det är distraherande och avtändande. Kunden, som är otålig redan från början, blir än mer irriterad.

Varje sida måste svara

Varje besökare har alltså en fråga med sig när hon kommer: "varför ska jag stanna här?". Varje sida måste ge ett svar snabbt, innan besökaren tröttnar och klickar vidare. För det krävs text. Då är vi inne på ett annat misstag. För lite eller fel text.

Inte plats för text

Många butiksverktyg är ganska låsta i sin utformning och ger lite utrymme för andra texter än korta presentationer. Och de som har mer avancerad formgivning är rädda för att stora textmassor förstör utseendet. Därav alla dessa "Välkommen till vår..."

Kreativ placering

Det är inget som säger att en meningsfull text måste förstöra formen eller bestå av ett textblock i mitten på sidan. Det går att vara kreativ och lägga in bra meningar på passande ställen. En bra rubrik längst upp och meningsfulla bildtexter kan vara avgörande.

Vad gör butiken bättre än andra?

Använder du sedan besökarnas egna ord blir både de och söktjänsterna nöjda. Huvudsaken är att det blir tydligt för besökaren att texten svarar på frågan. Besökare är inga tankeläsare, de vet inte vad som gör din butik bättre än andra, men de vill gärna få reda på det.

Tänk på lanthandeln

Tänk på lanthandeln och bodbiträdet. Inte ställde han sig och pekade med hela armen på det stora utbudet när en kund kom in genom dörren. Nej, han bockade och frågade: "Vad önskas?"

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!