Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Den bästa idén

och den största mediala revolutionen

När Time Magazine skulle kora förra årtusendets största uppfinning valde man av goda skäl Gutenbergs metod att trycka text med lösa typer. Ingen annan enskild idé har väl haft större påverkan på historien och civilisationernas utveckling än boktryckarkonsten.

World Wide Web

Nu har en ny kandidat dykt upp. Tim Berners World Wide Web. Det som från början var en smart och snabb metod för forskare att utbyta idéer och texter har vuxit ut till att bli den största mediala revolutionen i vår historia. Och vi har bara sett början.

Episk idéspridning

Boktryckarkonsten är ett extremt kraftfullt verktyg för att, via massupplagor av identiska böcker, sprida kunskaper och idéer. Men nätet är närmast episkt i samma avseende. De möjligheter som nätet ger till var och en som har tillgång till det är svindlande.

Nästan gratis

För första gången i historien har tillgången till kunskap och möjligheten att sprida idéer kopplats fri från resurser. Det är dyrt och krångligt att trycka böcker eller starta tv-kanaler. Men en nätplats kostar inte mycket och att söka information är praktiskt taget gratis.

Kreativ explosion

Avståndet från idé till globalt tankeutbyte är kort. Det här fria flödet av idéer och tankar har startat en kreativ explosion av nästan ofattbara mått. Den kan vara svår att få syn på eftersom vi befinner oss mitt i den. Men den pågår.

Global by

Det finns redan företag med anställda runt hela jorden där arbetsuppgifterna vandrar med jordens rotation. Marshall McLuhans tanke om den globala byn har förverkligats på nätet. Hur allt detta kommer att påverka utvecklingen och oss kan knappast förutsägas.

Därför är nätet fantastiskt

Men åter till dagens verklighet. Det kan kanske vara lämpligt att börja året med en liten sammanfattning av några viktiga aspekter på nätet som vi upplever redan nu.

Nätet vänder på makten

Företag och organisationer förlorar gradvis sin makt till kunder och klienter. Det går inte längre att sitta i slutna styrelserum och ta beslut om hur olika målgrupper ska bearbetas. Målgrupperna är upplösta och ingen vill bli bearbetad.

Nätet är genomskinligt

Blotta mängden av användare gör att det inte går att påstå något och bara bli trodd. Det är lätt att gå bakom propaganda och kampanjer. Stater, företag och organisationer kan inte längre lita till gamla beprövade metoder att manipulera.

Nätet ökar kommunikationen

Opinioner skapas och sprids snabbt. Samverkan mellan individer kan på kort tid bilda grupper och nätverk som kan anta globala dimensioner. Kraften i den här dynamiken går inte att underskatta.

Anden ute ur flaskan

Ett exempel på detta ser vi i kraftmätningen mellan den kinesiska regimen och dess nätdissidenter. Det handlar inte om Google. Det handlar regimens överlevnad. Nätet har släppt ut frihetens ande ur flaskan. Den går inte att stoppa in igen.

Nätet gör allt sökbart

Nästa stora idé efter nätet självt är söktjänsterna. Låt vara att det mesta ännu är rent skräp, men det finns tillräckligt med vettig material för att vi ska se vart det bär iväg.

Publicerar direkt på nätet

Allt fler forskare, företag och institutioner publicerar sitt material direkt på nätet utan att gå omvägen över papper. Det är billigare, snabbare och ger respons direkt. Och texternas länkar gör dem gränslösa.

Kollektivt minne

Nätet håller på att utvecklas till historiens största och viktigaste kollektiva minne och kunskapsreservoar. Med tiden kommer alla tiders kunskap att vara tillgänglig för alla. Bara det är i sig en revolution med omätliga konsekvenser.

Bättre sökbar än synbar

Söktjänsterna har gjort det viktigare att vara sökbar än att synas. En bra placering i en sökmotor kan ge kontakt med massor av intresserade sökare medan en bra annons på sin höjd ses av ett fåtal likgiltiga betraktare.

Nätet ändrar på invanda begrepp

Ta till exempel massmedium. Det begreppet är helt förknippat med masstillverkning och massmarknad. Det finns bland marknadsförare en vitt sprid missuppfattning att nätet är ett nytt massmedium. Större och effektivare än de gamla.

Kampanjer fungerar inte

Det fungerar inte så. Det går inte att starta kampanjer på nätet. Nätet är inget massmedium. Nätet är snarare ett själv-medium. Det fungerar både som en-till-en och en-till-många. Vi är suveräna där vi sitter vid våra skärmar och tittar på det som intresserar oss. Och vi kan enkelt ladda upp saker som vi tror intresserar andra.

Kundnöjdhet avgörande

För det är det enda som fungerar. Intresse och nytta. Nätet har gjort kundnöjdhet till en helt avgörande faktor. Nöjda kunder är det enda som räknas. Det går inte längre att tiga om missnöjda kunder och missförhållanden och tro att det inte märks. Och tvärtom, nöjda kunder berättar om det i sina sociala nätverk.

Fantastiskt för den som förstår

Nätet är fantastiskt för att det ger makten till alla oss otåliga, själviska, misstrogna kunder och klienter. Företag och organisationer är inte längre makthavare utan våra tjänare. Det är en fantastisk tid för de som rätt förstår detta.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!